Tăng giảm cỡ chữ:

Có được thay đổi ngày, tháng, năm sinh bị khai sai?

Ngày, tháng, năm sinh có thể bị khai sai trên Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác. Tùy từng trường hợp mà xác định được việc có thay đổi được hay không.

Sai ngày, tháng, năm sinh trong Giấy khai sinh

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định việc thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, chỉ 02 trường hợp được thay đổi sai sót ngày, tháng, năm sinh trong Giấy khai sinh, gồm:

- Có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch;

- Có sai sót của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, hiện nay được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014.

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP);

- Giấy tờ chứng minh có sai sót về ngày, tháng, năm, sinh của công chức hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Có được thay đổi ngày tháng năm sinh bị khai sai?
Có được thay đổi ngày tháng năm sinh bị khai sai? (Ảnh minh họa)
 

Sai ngày, tháng, năm sinh trong các giấy tờ khác

Đối với trường hợp sai ngày, tháng, năm sinh trong các giấy tờ khác thì đơn giản hơn sai trong Giấy khai sinh.

Theo Điều 6 Nghị định 123 thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Vì thế, khi ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Người có ngày, tháng, năm sinh bị khai sai mang Giấy khai sinh đến Cơ quan quản lý hồ sơ bị sai để yêu cầu điều chỉnh lại ngày, tháng, năm sinh cho đúng.

>> Thủ tục thay đổi tên trong Giấy khai sinh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Luật Hộ tịch