Quyết định 75/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25/10/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------------
Số: 75/2010/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2001
của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định
về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới,
gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1368/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2010,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.
1. Nay bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức (đối với 47 phường áp dụng cơ chế kết hợp phường và xã).
2. Cơ chế quản lý và tổ chức đối với các phường thuộc quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, quận 7, quận 9, quận 12, quận Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thuộc 5 quận nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
Lê Hoàng Quân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 75/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về bãi bỏ Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 25/10/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 75/2010/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 08/10/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Địa giới hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực