Quyết định 6410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 do chưa đủ căn cứ pháp lý ban hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6410/QĐ-UBND

Quyết định 6410/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 do chưa đủ căn cứ pháp lý ban hành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6410/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:03/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 6410/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KẾ HOẠCH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ NĂM 2014 DO CHƯA ĐỦ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH

------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ: Tư pháp - Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3142/TTr-STP ngày 20 tháng 11 năm 2014,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đưa ra khỏi danh mục Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố năm 2014 do chưa đủ căn cứ pháp lý ban hành, kèm theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố gồm 32 văn bản chuyển sang năm 2015 (Có danh mục đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, Ngành được giao chủ trì, xây dựng và phối hợp soạn thảo văn bản, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐNDTP; để b/c
- Chủ tịch UBND TP; để b/c
- Các PCT UBND TP; để b/c
- VPUBND TP: CVP, PCVP;
- Các phòng CV;
- TT Công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

PHỤ LỤC

ĐƯA RA KHỎI DANH MỤC KẾ HOẠCH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ NĂM 2014 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 446/QĐ-UBND NGÀY 20/01/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ DO CHƯA ĐỦ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH
(kèm theo Quyết ngày số 6410/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND Thành phố)

 

 

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Ghi chú

1.

Quyết định ban hành Quy chế đấu thầu, hồ sơ mời thầu thực hiện thí điểm công tác đấu thầu quản lý hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Giao thông vận tải

 

2.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND TP về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

3.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Thành phố

Sở Xây dựng

 

4.

Quyết định ban hành Quy định về bán, cho thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố

Sở Xây dựng

 

5.

Quyết định quy định Điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Thành phố Hà Nội

Sở Khoa học công nghệ

 

6.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ cấp quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội

Sở Khoa học công nghệ

 

7.

Quyết định ban hành Quy định về việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Thông tin truyền thông

 

8.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 về khen thưởng thành tích đột xuất

Sở Nội vụ

 

9.

Quyết định ban hành Quy định về xét khen thưởng khối Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Nội vụ

 

10.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 về quy định chế độ xét thưởng cho các cá nhân thuộc Thành phố đạt giải tại các kỳ thi Quốc tế, Khu vực và Quốc gia

Sở Nội vụ

 

11.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Thành phố

Sở Nội vụ

 

12.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ ưu đãi khuyến khích và đào tạo tài năng trẻ Thành phố Hà Nội

 

 

13.

Quyết định ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố

Sở Nội vụ

 

14.

Quyết định ban hành Quy định về xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm công tác (đối với công chức) và 03 năm kinh nghiệm công tác (đối với viên chức)

 

 

15.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính của Thành phố

Sở Nội vụ

 

16.

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố

Sở Nội vụ

 

17.

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Ngoại vụ

 

18.

Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho phóng viên nước ngoài và các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn Thành phố

Sở Ngoại vụ

 

19.

Quyết định ban hành Quy định về hướng dẫn di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu đô thị và khu dân cư nông thôn

Sở Tài nguyên môi trường

 

20.

Quyết định ban hành Quy định vùng phòng hộ vệ sinh các tầng chứa nước chính đới và Đới phòng hộ vệ sinh các công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Tài nguyên môi trường

 

21.

Quyết định thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND Thành phố Quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn TP Hà Nội

Sở Tài nguyên môi trường

 

22.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 17/4/2010 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài nguyên môi trường

 

23.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên môi trường

 

24.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.

Sở Tài nguyên môi trường

 

25.

Quyết định ban hành Quy định về mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính 500-1000m với khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố

Sở Tài nguyên môi trường

 

26.

Quyết định ban hành Quy định phân cấp quy hoạch tại khu vực nông thôn

Sở Quy hoạch kiến trúc

 

27.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan hai bên tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Quy hoạch kiến trúc

 

28.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử

Sở Quy hoạch kiến trúc

 

29.

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý các trường đại học, cao đẳng, TCCN, TC nghề trên địa bàn Hà Nội

Sở Giáo dục đào tạo

 

30.

Quyết định ban hành cơ chế tài chính đối với các dự án của các tổ chức đã được giao đất cho thuê đất vi phạm Luật đất đai bị thu hồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Sở Tài chính

 

31.

Quyết định ban hành mức chi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng chung cho Hội đồng Bồi thường, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng

Sở Tài chính

 

32.

Quyết định ban hành cơ chế phối hợp thực hiện kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố

Sở Tư pháp

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi