Quyết định 6037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 6037/QĐ-UBND

Quyết định 6037/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2015
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6037/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tất Thành Cang
Ngày ban hành:17/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 6037/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 5989/STP-VB ngày 05 tháng 11 năm 2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang
 
PHỤ LỤC
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6037/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
 
 

STT
Hình thức văn bản
Trích yếu nội dung văn bản
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Số thứ tự tại CTLQ năm 2015
1.
Quyết định
Về thu lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Xây dựng
01 - Phụ lục 1
2.
Quyết định
Về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở công vụ.
Sở Xây dựng
02 - Phụ lục 1
3.
Quyết định
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh với Giấy chứng nhận đăng ký thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
03 - Phụ lục 1
4.
Quyết định
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Khoa học và Công nghệ
06 - Phụ lục 1
5.
Quyết định
Ban hành quy định về thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định 52/2012/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
08 - Phụ lục 1
6.
Quyết định
Ban hành Quy chế phối hợp về trình tự thủ tục đưa người cai nghiện vào cơ sở cai nghiện, cơ sở chữa bệnh bắt buộc.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 - Phụ lục 1
7.
Quyết định
Ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến, giải pháp trong công tác hoặc đề tài nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Nội vụ
18 - Phụ lục 1
8.
Quyết định
Sửa đổi một số điều của Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
Sở Nội vụ
19 - Phụ lục 1
9.
Quyết định
Quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế Thành phố về công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Nội vụ
21 - Phụ lục 1
10.
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thanh tra Thành phố
23 - Phụ lục 1
11.
Quyết định
Thay thế Quyết định 37/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
Thanh tra Thành phố
24 - Phụ lục 1
12.
Quyết định
Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài chính
25 - Phụ lục 1
13.
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Công Thương
31- Phụ lục 1
14.
Quyết định
Ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
34 - Phụ lục 1
15.
Quyết định
Ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
35 - Phụ lục 1
16.
Quyết định
Ban hành mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
37 - Phụ lục 1
17.
Quyết định
Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
38 - Phụ lục 1
18.
Quyết định
Ban hành Quy định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
39 - Phụ lục 1
19.
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2010 của UBND thành phố ban hành “Đề án kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp, các lĩnh vực giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015”.
Sở Tư pháp
42 - Phụ lục 1
20.
Quyết định
Ban hành Quy định về việc Hội Luật gia tham gia việc thực hiện pháp luật, hòa giải cơ sở, tư vấn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện.
Sở Tư pháp
45 - Phụ lục 1
21.
Quyết định
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 về ban hành Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố.
Sở Giao thông vận tải
49 - Phụ lục 1
22.
Quyết định
Thay thế các Quyết định ban hành Quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ô tô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh
(Thay thế các Quyết định số 121/2007 /QĐ-UBND ngày 19/9/2007; số 66/2011/QĐ-UBND ngày 22/10/2011, số 68/2011/QĐ-UBND ngày 2/11/201, số 185/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2011)
Sở Giao thông vận tải
50 - Phụ lục 1
23.
Quyết định
Ban hành đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giao thông vận tải
52 - Phụ lục 1
24.
Quyết định
Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
Sở Giao thông vận tải
53 - Phụ lục 1
25.
Chỉ thị
Về đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Xây dựng
55 - Phụ lục 1
26.
Chỉ thị
Về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2014 - 2015 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo
61- Phụ lục 1
27.
Chỉ thị
Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2015 - 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo
62 - Phụ lục 1
28.
Chỉ thị
về việc tăng cường quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư (Thay thế Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20/9/2007 của UBND Thành phố).
Sở Tư pháp
63 - Phụ lục 1
29.
Nghị quyết
Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
02 - Phụ lục 2
30.
Nghị quyết
Ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Tài nguyên và Môi trường
03 - Phụ lục 2
31.
Nghị quyết
Ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
04 - Phụ lục 2
32.
Nghị quyết
Ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
05 - Phụ lục 2
33.
Nghị quyết
Ban hành mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Tài nguyên và Môi trường
06 - Phụ lục 2
34.
Quyết định
Thay thế Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
01 - Phụ lục 3
35.
Quyết định
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Giáo dục và Đào tạo
05 - Phụ lục 3
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi