Quyết định 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 58/2010/QĐ-UBND

Quyết định 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:58/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:17/12/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------

Số: 58/2010/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN,

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

--------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1221/TTr-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Về làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

1. Các cơ quan hành chính thuộc Thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm:

a) Các Sở, Ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất;

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

c) Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn;

d) Đối với Ủy ban nhân dân các xã: căn cứ vào số lượng thủ tục hành chính cần giải quyết của công dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định có tổ chức hay không tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần và báo cáo danh sách về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Nội vụ).

2. Các đơn vị được tổ chức thống nhất ở Trung ương đóng trên địa bàn thành phố (Công an Thành phố, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội thành phố) thực hiện tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

3. Ngoài các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) quyết định bổ sung các đơn vị tổ chức làm việc vào buổi sáng (hoặc cả ngày) thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

4. Các thủ tục hành chính thuộc loại giải quyết ngay thì bố trí cán bộ, công chức để giải quyết và trả ngay kết quả; đối với các thủ tục hành chính không thuộc loại giải quyết ngay thì bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ.

5. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức, doanh nghiệp và điều kiện của cơ quan hành chính, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn công bố danh mục các thủ tục hành chính theo thẩm quyền để tiếp nhận, giải quyết vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần.

Điều 2. Tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần ban hành quy định và bố trí cán bộ, công chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần tại cơ quan, đơn vị theo quy định tại quyết định này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức một cách hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Điều 3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cán bộ, công chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định của Nhà nước.

3. Định kỳ ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 11 hàng năm Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) về kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trái với Quyết định này, nay bãi bỏ.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Thành viên BCN Chương trình CCHC;
- Như Điều 5;
- C/PVP, các Phòng CV, HCTC;
- Công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu VT, SNV (3), ThNC (2). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi