Quyết định 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đã được ban hành tại Quyết định 3164/QĐ-UBND ngày 16/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4572/QĐ-UBND

Quyết định 4572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đã được ban hành tại Quyết định 3164/QĐ-UBND ngày 16/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4572/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:01/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------
Số: 4572/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỦY BỎ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH
SỐ 3164/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Thực hiện Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ văn bản số 1670/BTNMT-TCMT ngày 7/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Hủy bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đã được công bố tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội (có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP/PVP UBND TP;
- KSTTHC, TNMT, TH, HCTC;
- Công báo, Website;
- Lưu VT, KSTTHC.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
 
PHỤ LỤC
HỦY BỎ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH
 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3164/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)
 
 
Danh mục hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ 02 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường
 

STT
Tên thủ tục hành chính
Cơ quan thực hiện
I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Sở Tài nguyên và Môi trường
2
Đăng ký và xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
UBND cấp quận, huyện
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi