Quyết định 4046/QĐ-UBND HCM 2018 Danh mục thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở NN&PTNT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4046/QĐ-UBND

Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4046/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành:17/09/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2113/TTr-SNN ngày 06 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 15 thủ tục hành chính mới ban hành, 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 9 năm 2018.
Bãi bỏ Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC
(Văn phòng Chính phủ);
- TTUB: CT;
- Trung tâm
Tin học; Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT,
KSTT/L.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản)

STT

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

I. Lĩnh vực Chăn nuôi

01

01

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi

07 ngày làm việc

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- (Địa chỉ : 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11)

- Hộp thư điện tử: [email protected]

Không

- Điều 9 Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;

-Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức lại Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

02

02

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale-CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi.

04 ngày làm việc

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Địa chỉ : 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7 Quận 11)

- Hộp thư điện tử: [email protected]

Không

- Điều 9 Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010;

-Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Điều 7 Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Tổ chức lại Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

II. Lĩnh vực trồng trọt.

03

1

Tiến nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

07 ngày làm việc (nếu hồ sơ đạt)

05 ngày làm việc (nếu hồ sơ không đạt)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh)
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

Không

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng;

- Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04

2

Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

45 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, quận Bình Thạnh)
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

Không

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

05

3

Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

30 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

Không

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

06

4

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

15 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

Không

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

III. Lĩnh vực Quản lý phân bón

7

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ đóng gói phân bón.

20 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

3.000.000

-Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;

- Thông tư 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

8

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ đóng gói phân bón.

- 20 ngày làm việc đối với giấy chứng nhận hết hạn.

- 5 ngày làm việc đối với Giấy chứng nhận bị mất hư hỏng, thay đổi thông tin ghi trên Giấy chứng nhận

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website mailto:[email protected] http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

1.200.000

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;

- Thông tư 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

9

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

10 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

500.000

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;

- Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nôi vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

10

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

 

5 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

200.000

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;

-Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

11

5

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón.

- 10 ngày làm việc đối với trường hợp xác nhận nội dung quản cáo phân bón.

- 01 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký hội thảo phân bón

 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).

- Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

Không

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón;

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

IV. Lĩnh vực Thủy sản

12

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (hoặc Phiếu kiểm soát thu hoạch) cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Ngay sau khi kiểm soát tại hiện trường

Chi cục thủy sản

(Địa chỉ: số 126GH Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận).

-Website: www.cctshcm.gov.vn

Không

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

13

2

Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ

01 ngày làm việc

Chi cục thủy sản

(Địa chỉ: số 126GH Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận).

-Website: www.cctshcm.gov.vn

Không

- Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

14

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của CITES (đối với loài thủy sinh).

07 ngày làm việc

Chi cục thủy sản

(Địa chỉ: số 126GH Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Phú Nhuận).

-Website: www.cctshcm.gov.vn

 

Không

- Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nông nghiệp

- Điều 10, Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

 

V. Lĩnh vực phát triển nông thôn

15

1

Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

- 01 ngày làm việc: kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

- 01 ngày làm việc: cấp giấy xác nhận đối với hồ sơ đủ điều kiện.

- 10 ngày làm việc đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện chờ bổ sung.

 

Chi cục Phát triển nông thôn

(Địa chỉ: số 176 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, Quận 1).

-Website: http://ccptnt.com

 

Không

Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN KHÁC (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)

STT

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí 

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

 

Lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật

 

01

1

Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

03 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

 

Không

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường sắt

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

-Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

2

2

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

10 ngày làm việc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

 

600.000

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

-Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thự vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

3

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

-02 ngày làm việc: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

-03 ngày làm việc: Thẩm định hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ).

-05 ngày làm việc: Thành lập đoàn và đánh giá hồ sơ.

- Cấp Giấy chứng nhận:

+ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ và đánh giá đạt yêu cầu.

+ 60 ngày bổ sung hồ sơ đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu.

+ 03 ngày làm việc sau khi nhận bổ sung hồ sơ và cấp GCN nếu đủ điều kiện hoặc trả lời văn bản nếu không đủ điều kiện.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

800.000

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013;

-Nghị định số 66/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

-Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Thời hạn giải quyết theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT.

4

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

-02 ngày làm việc: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

-03 ngày làm việc: Thẩm định hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ).

-05 ngày làm việc: Thành lập đoàn và đánh giá hồ sơ.

- Cấp Giấy chứng nhận:

+ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ hợp lệ và đánh giá đạt yêu cầu.

+ 60 ngày bổ sung hồ sơ đối với hồ sơ chưa đạt yêu cầu.

+ 03 ngày làm việc sau khi nhận bổ sung hồ sơ cấp GCN nếu đủ điều kiện hoặc trả lời văn bản nếu không đủ điều kiện.

- 05 ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu cơ sở đã được đánh giá đạt loại A

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

800.000

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013;

-Nghị định số 66/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

-Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT.

5

5

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

24 giờ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

(Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh).
-Website: http://chicucttbvtvhcm.gov.vn

Theo từng lô hàng

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013;

- Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch thực vật nội địa;

- Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

-Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi