Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3948/QĐ-UBND

Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3948/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành:12/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------

Số: 3948/QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY (CŨ)

BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ

-------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 1054/TTr-STP ngày 09 tháng 07 năm 2010,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế, gồm 33 văn bản.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành của Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU; TTHĐND TP;
- Đ/c CT UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Như Điều 2;
- Trung tâm Công báo TP;
- Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, UBND TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

 

STT

Ngày ban hành văn bản

Số, kí hiệu văn bản

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Quyết định của UBND thành phố Hà Nội

1

03/12/2007

138/2007/QĐ-UBND

Ban hành một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ đô thị, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/7/2010

2

07/12/2006

219/2006/QĐ-UBND

Ban hành quy chế xét tặng danh hiệu người tốt, tập thể tốt, gia đình tốt

Hết hiệu lực bởi Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội

10/6/2010

3

07/10/1999

86/1999/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp thủ đô”

Hết hiệu lực bởi quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng thủ đô”

10/6/2010

4

03/4/2006

1644/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng thủ đô” kèm theo Quyết định số 86/1999/QĐ-UBND ngày 07/10/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng thủ đô”

10/6/2010

5

11/11/1993

6032/QĐ-UBND

Về việc quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 14/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội”

29/5/2010

6

23/10/2006

41/2006/QĐ-UBND

Về việc công nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 10/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/05/2010

7

16/03/2009

54/2009/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo quyết định số 41/2006/QĐ-UBND

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 10/05/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/5/2010

8

29/9/2008

19/2008/QĐ-UBND

Về việc Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội

11/4/2010

9

13/10/2008

34/2008/QĐ-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội

08/3/2010

10

21/9/1996

3039/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định quản lý rác thải của Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05/3/2010

11

15/01/2009

45/2009/QĐ-UBND

Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

21/2/2010

12

19/6/2006

103/2006/QĐ-UBND

Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định số 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 Về việc ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/02/2010

13

30/12/2005

240/2005/QĐ-UB

Về việc hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 Về việc ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/02/2010

14

11/07/2007

79/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 Về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Thành phố Hà Nội

04/02/2010

15

07/08/2007

88/2007/QĐ-UBND

Về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và Ban quản lý các chợ trực tiếp thu một số loại thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 Về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

29/01/2010

16

23/10/2008

42/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 Về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

28/01/2010

17

22/10/2008

39/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 Về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

28/01/2010

18

09/9/2004

141/2004/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy định về việc thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/01/2010

19

21/8/2007

92/2007/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý Nhà nước trong việc quyết định quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 126/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

10/01/2010

20

31/10/2005

167/2005/QĐ-UBND

Về việc quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

01/01/2010

29/8/2005

133/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

21

20/9/2006

170/2006/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 122/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

01/01/2010

22

14/7/2008

46/2008/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quản lý về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

01/01/2010

23

30/12/2008

61/2008/QĐ-UBND

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 118/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hà Nội

27/12/2009

24

15/11/2002

158/2002/QĐ-UBND

Ban hành quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11/12/2009

25

15/4/2004

156/2004/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11/12/2009

26

9/5/2008

23/2008/QĐ-UBND

Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11/12/2009

27

09/12/2005

213/2005/QĐ-UB

Về việc bổ sung một số điều, khoản của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/02/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11/12/2009

28

09/12/2005

214/2005/QĐ-UB

Về việc Bổ sung Quyết định số 156/2004/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp (hoặc bảo lãnh), góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc: ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

11/12/2009

29

15/11/2007

133/2007/QĐ-UBND

Về việc quản lý hoạt động tham quan, khai thác cát trên sông thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định 115/2009/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

26/11/2009

30

27/3/2006

36/2006/QĐ-UBND

Về việc ban hành quy chế đấu thầu

Hết hiệu lực bởi Quyết định 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/10/2009

31

18/12/2006

350/QĐ-KH&ĐT-CA-CT

Quy chế liên ngành của liên ngành: KHĐT, Công an TP, Cục Thuế Hà Nội về cấp đăng ký kinh doanh, thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu, cấp mã số thuế

Hết hiệu lực bởi Quyết định 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

30/10/2009

32

27/03/2006

37/2006/QĐ-UBND

Ban hành chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 111/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 Ban hành chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội

29/10/2009

Quyết định của UBND tỉnh Hà Tây

01

26/01/2005

82/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy chế về thu nộp thủy lợi phí của UBND tỉnh Hà Tây

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

21/01/2010

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi