Quyết định 3829/QĐ-UBND Hà Nội công nhận lại các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_________

Số: 3829/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chỉ quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020;

Căn cứ vào kết quả họp của Hội đồng xét công nhận lại xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn Thành phố ngày 15/7/2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4966/TTr-SYT ngày 28 tháng 7 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận lại 216 xã, phường, thị trấn duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2020 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế là đơn vị thường trực xét đề nghị công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã của Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã có xã, phường, thị trấn được công nhận lại chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò của xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Y tế;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;

- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ban VHXH-HĐND Thành phố;

- VPUB PCVP Đ.H.Giang;

- Phòng: KGVX, KT, TKBT;

- Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

 

 

 

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 26/8/2020)

 

STT

Quận/huyện/ thị xã

STT

Xã/phường/ thị trấn

 

 

1

Tân Ước

2

Xuân Dương

3

Kim Thư

4„

TT Kim Bài

5

Đỗ Động

6

Kim An

7

Phương Trung

8

Cự Khê

9

Tam Hưng

10

Thanh Thùy

2

Đống Đa

11

Thịnh Quang

12

Khâm Thiên

13

Phương Liên

14

Trung Liệt

15

Ngã Tư Sở

16

Thổ Quan

17

Trung Tự

18

Quang Trung

3

Ba Vì

19

Phú Sơn

20

Vân Hòa

21

Phú Phương

22

Phú Châu

23

Cam Thượng

24

Thuần Mỹ

25

Thụy An

26

Phú Cường

27

Minh Quang

28

Tản Hồng

29

TT Tây Đằng

30

Vạn Thăng

 

 

31

Châu Sơn

32

Phong Vân

33

Khánh Thượng

34

Đông Quang

35

Chu Minh

36

Ba Trại

37

Minh Châu

4

Gia Lâm

38

Dương Hà

39

Cổ Bi

40

Trâu Quỳ

41

Đặng Xá

42

Dương Quang

43

Phú Thị

44

Lệ Chi

45

Đông Dư

46

Kiêu Kỵ

47

Đa Tốn

48

Văn Đức

49

Bát Tràng

50

Dương Xá

51

Kim Sơn

52

Ninh Hiệp

53

Đình Xuyên

54

Yên Thường

5

Ba Đình

55

Kim Mã

56

Giảng Võ

6

Cầu Giấy

57

Mai Dịch

58

Quan Hoa

59

Yên Hòa

60

Dịch Vọng Hậu

7

Hoài Đức

61

Vân Canh

62

An Khánh

63

Di Trạch

64

Đức Thượng

65

An Thượng

66

Đắc Sở

8

Tây Hồ

67

Thụy Khuê

68

Quảng An

69

Phú Thượng

9

Hai Bà Trưng

70

Bùi Thị Xuân

71

Đông Mác

72

Ngô Thì Nhậm

73

Quỳnh Lôi

74

Quỳnh Mai

75

Thanh Lương

10

Thường Tín

76

Tiền Phong

77

Chương Dương

78

Thắng Lợi

79

Nhị Khê

80

Vạn Điểm

81

Lê Lợi

82

Hiền Giang

83

Dũng Tiến

84

Văn Tự

85

Văn Bình

86

Hà Hồi

87

Văn Phú

11

Sóc Sơn

88

Xuân Thu

89

Kim Lũ

90

Tiên Dược

91

Tân Minh

92

Hồng Kỳ

93

Bắc Sơn

94

Tân Dân

12

Bắc Từ Liêm

95

Minh Khai

13

Mỹ Đức

9Ổ

Đồng Tâm

97

Tuy Lai

98

Mỹ Thành

99

Bột Xuyên

100

Thị trấn Đại Nghĩa

101

Đại Hưng

102

An Tiến

103

Hợp Tiến

104

Hợp Thanh

14

Quốc Oai

105

Sài Sơn

106

Yên Sơn

107

Phượng Cách

108

Thị Trấn Quốc Oai

 

 

109

Thạch Thán

110

Nghĩa Hương

111

Liệp Tuyết

112

Tuyết Nghĩa

113

Cấn Hữu

15

Hà Đông

114

Vạn Phúc

115

Kiến Hưng

116

Văn Quán

117

Phú Lương

118

Phúc La

119

Nguyễn Trãi

120

Dương Nội

121

Đồng Mai

122 -

Yên Nghĩa

123

Biên Giang

16

Chương Mỹ

124

Ngọc Hòa

125

Trường Yên

126

Lam Điền

127

Phú Nam An

128

Hồng Phong

129

Mỹ Lương

130

Hữu Văn

131

Quảng Bị

132

Thủy Xuân Tiên

133

Đông Sơn

134.

Tiên Phương

135

Phụng Châu

17

Phúc Thọ

136

Ngọc Tảo

137

Phụng Thượng

138

Tam Thuấn

139

Thanh Đa

140

Thọ Lộc

141

Tích Giang

142

Vân Nam

143

Vân Phúc

144

Sen Chiểu

145

Võng Xuyên

146

Hát Môn

18

Đan Phượng

147

Liên Hồng

148

Liên Hà

149

Liên Trung

150

Trung Châu

151

Thượng Mỗ

19

Thạch Thất

152

Lại Thượng

153

Bình phú

154

Cần Kiệm

155

Đồng Trúc

156

Phùng Xá

157

Kim Quan

158

Bình Yên

159

Thạch Hòa

160

Yên Trung

20

Đông Anh

161

Cổ Loa

162

Kim Nỗ

163

Liên Hà

164

Nam Hồng

165

Nguyên Khê

166

Tàm Xá

167

Thụy Lâm

168

Vân Nội

169

Vĩnh Ngọc

170

Kim Chung

21

Mê Linh

171

Thị trấn Quang Minh

172

Chi Đông

173

Thanh Lâm

174

Tiến Thịnh

175

Thạch Đà

176

Văn Khê

22

Thanh Trì

177

Đại Áng

178

Tứ Hiệp

179

Thanh Liệt

23

Thanh Xuân

180

Kim Giang

181

Hạ Đình

182

Khương Đình

183

Khương Trung

184

Khương Mai

185

Thanh Xuân Trung

186

Thanh Xuân Nam

24

Ứng Hòa

187

Viên An

188

Viên Nội

189

Cao Thành

190

Liên Bạt

191

TT Vân Đình

192

Hòa Phú

193

Hòa Nam

194

Vạn Thái

195

Đại Hùng

196

Minh Đức

197

Đồng Tân

198

Trầm Lộng

25

Sơn Tây

199

Thanh Mỹ

200

Viên Sơn

201

Sơn Lộc

202

Phú Thịnh

203

Ngô Quyền

204

Xuân Khanh

205

Xuân Sơn

206

Đường Lâm

26

Phú Xuyên

207

Phượng Dực

208

Tri Trung

209

Hoàng Long

210

Phú Yên

211

Phúc Tiến                                            i

212

Chuyên Mỹ

213

Nam Triều

214

Châu Can

215

Đại Thắng

216

Văn Hoàng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3829/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3829/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 26/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực