Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Thái Nguyên sửa Quy chế tham mưu quản lý hoạt động tôn giáo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:28/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Dương Ngọc Long
Ngày ban hành:24/09/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

tải Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU GIÚP UBND TỈNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2009/QĐ-UBND NGÀY 11/6/2009

_______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 224/TTr-SNV ngày 12/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh và Văn bản số 362/STP–XDVB ngày 31/7/2015 của Sở Tư pháp về việc thẩm định văn bản QPPL,

 

QUYẾT ÐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ các Khoản sau của Quy chế:

1.1 Khoản 4, Điều 2 (quy định về nguyên tắc phối hợp): Các đề án, kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác tôn giáo và giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến tôn giáo trước khi trình xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ phải có ý kiến thống nhất giữa Sở Nội vụ với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan.

1.2 Khoản 2, Điều 4 (quy định về nội dung phối hợp): Trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

1.3 Khoản 3, Điều 4: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo và chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

1.4 Khoản 5, Điều 4: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xem xét đề nghị xây dựng mới, sửa chữa lớn các công trình kiến trúc tôn giáo của tổ chức tôn giáo cơ sở theo quy định pháp luật.

1.5 Khoản 6, Điều 4: Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc xem xét đề nghị đăng ký phong chức, bổ nhiệm, suy cử chức sắc, nhà tu hành; thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành; những người đi đào tạo tại các trường đào tạo tôn giáo.

1.6 Khoản 8, Điều 4: Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất với UBND tỉnh về chính sách và thực hiện chính sách đối với tổ chức tôn giáo và chức sắc, nhân sĩ tôn giáo.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 (quy định về các cơ quan thành viên tham gia phối hợp): Các cơ quan sau đây thực hiện phối hợp để tham mưu với UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

2.1 Cơ quan thường trực: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

2.2 Thành viên tham gia thường xuyên:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

- Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Công an tỉnh Thái Nguyên.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

- Sở Xây dựng Thái Nguyên.

2.3 Thành viên tham gia đối với những trường hợp có liên quan khi cần thiết giao Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chủ trì mời.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5: Tổ công tác liên ngành về tôn giáo gồm:

- Tổ trưởng: Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo.

- Tổ phó: Đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên.

- Tổ viên:

+ Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên.

+ Đại diện UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại diện Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên.

+ Đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên.

+ Đại diện Sở Xây dựng Thái Nguyên.

+ Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

+ Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Thái Nguyên.

Trong trường hợp thành viên Tổ công tác được cử đi công tác, học tập liên tục từ 06 tháng trở lên hoặc có thay đổi về nhân sự thì cơ quan chủ quản phải thông báo và có văn bản cử người thay thế gửi cho cơ quan thường trực của Tổ công tác (Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ Thái Nguyên).

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7 (quy định về chế độ làm việc của Tổ liên ngành): Trường hợp tổ viên không thể dự họp được thì phải báo cáo với Tổ trưởng Tổ công tác trước ngày họp và đề xuất Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp thay thế để giải quyết công việc.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8 (quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Tổ liên ngành): Tham mưu với lãnh đạo cơ quan trong việc sử dụng bộ máy giúp việc của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ phối hợp được giao khi cần thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định này bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 của UBND tỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND vẫn được giữ nguyên để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Nội vụ;

- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, NC.
Tungnm,17/9/15, 40b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi