Quyết định 2733/QĐ-UBND Hà Nội 2018 Danh mục TTHC lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2733/QĐ-UBND

Quyết định 2733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2733/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:05/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 2733/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-----------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 09/TTr-BDT ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tục hành chính số 01 tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
- Ch
tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Th
ành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP P.C.Công, các phòng; TKBT, NC, KSTTHC, TTTH-CB;
- C
ng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, KSTTH
(Quyên)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày làm việc kể tngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: số 12 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 180/QĐ- UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc.

2

Đưa ra khi danh sách người có uy tín trong đng bào dân tộc thiu s

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đy đủ, hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội.

Địa ch: số 12 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 180/QĐ- UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi