Quyết định 27/QĐ-UBND Hà Nội 2022 quy định ngạch công chức tối thiểu; trình độ chuyên môn, nhóm ngành UBND quận, huyện, thị xã

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 27/QĐ-UBND

Quyết định 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh quy định ngạch công chức tối thiểu; trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hợp ở một số vị trí việc làm thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:27/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:05/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 27/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU; TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NHÓM NGÀNH (NGÀNH) ĐÀO TẠO PHÙ HP MỘT SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 3865/TTr-SNV ngày 28/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy định ngạch công chức tối thiểu; trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hợp ở một số vị trí việc làm thuộc UBND quận, huyện, thị xã như sau:
1. Vị trí Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo.
2. Vị trí Lễ tân đối ngoại, Văn thư thuộc Văn phòng HĐND và UBND.
(Có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Các nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này thay thế quy định về ngạch công chức tối thiểu, trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hợp với vị trí việc làm: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Lễ tân đối ngoại, Văn thư thuộc UBND quận, huyện thị xã quy định tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VPUBNDTP: PCVP Võ Tuấn Anh; TH, NC, TK-BT
;
- Lưu: VT, SNV (05 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIU; TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NHÓM NGÀNH (NGÀNH) ĐÀO TẠO PHÙ HỢP Ở MỘT SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội)

STT

Phòng chuyên môn

Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Trình độ chuyên môn, nhóm ngành (ngành) đào tạo phù hp với vị trí việc làm

1

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Quản lý giáo dục tiểu học

Cán sự

Đại học trở lên, các ngành Sư phạm khối Tiểu học.

Quản lý giáo dục mầm non

Cán sự

Đại học trở lên, ngành: Sư phạm Mầm non.

2

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Lễ tân đối ngoại

Cán sự

Cao đẳng trở lên, nhóm ngành: Quản trị du lịch, ngoại giao, Ngoại ngữ, Văn hóa, Quản trị Văn phòng, Lễ Tân...

Văn thư

Văn thư viên trung cấp

Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi