Quyết định 2630/QĐ-UBND Hà Nội 2023 kiện toàn Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______

Số: 2630/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội,  ngày 10 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND Thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ (Theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND Thành phố).

Điều 2. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND Thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT Thành ủy; HĐND thành phố;

- Chủ tịch; các PCT UBND Thành phố;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các cơ quan hành chính TW được tổ chức theo ngành dọc đặt lại Thành phố;

- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố;

- Các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị;

- VP UBND TP: PCVP Cù Ngọc Trang; các phòng: NC, TH;

- Lưu: VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Sỹ Thanh

thuộc tính Quyết định 2630/QĐ-UBND

Quyết định 2630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Trưởng Đoàn kiểm tra công vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2630/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Sỹ Thanh
Ngày ban hành:10/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai, Môi trường và Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong các lĩnh vực: Đất đai, Môi trường và Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi