Quyết định 2323/QĐ-UBND Huế 2023 sửa đổi Quyết định 2538/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2323/QĐ-UBND

Quyết định 2323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định 2538/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2323/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành:03/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
_____________

Số: 2323/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế:
1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 như sau:
“Trụ sở giao dịch: Số 7, đường Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”.
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:
“Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quản lý khu vực phát triển đô thị trong khu vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao với tư cách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Khu đô thị mới An Vân Dương, Khu đô thị mới Đông Nam Thuỷ An, Khu nhà ở An Đông, Khu đô thị sinh thái Thanh Toàn và các khu vực phát triển đô thị khác”.
3. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 như sau:
“Thực hiện các nhiệm vụ quản lý khu vực phát triển đô thị, gồm:
- Đề xuất các nội dung cụ thể hóa kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị trong hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện;
- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị;
- Đề xuất việc xác định các dự án đầu tư theo các nguồn vốn để thực hiện khu vực phát triển đô thị, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị;
- Tổ chức quản lý hoặc được giao làm chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong khu vực phát triển đô thị;
- Theo dõi giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong khu vực phát triển đô thị theo nội dung dự án đã được phê duyệt;
- Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo, đề xuất các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề về kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án, các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư tại khu vực phát triển đô thị;
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và cập nhật lên hệ thống thông tin địa lý tỉnh (GIS), cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị; tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và thực hiện kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị được giao quản lý;
- Trên cơ sở khu vực phát triển đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong khu vực phát triển đô thị được giao quản lý.
- Tiếp nhận, quản lý, vận hành khai thác và tổ chức bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình kiến trúc trong khu vực phát triển đô thị do nhà nước đầu tư hoặc nhà đầu tư bàn giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh sau khi hoàn thành, trừ trường hợp bên tiếp nhận bàn giao được quy định theo pháp luật chuyên ngành hoặc là đơn vị có thẩm quyền quản lý được giao trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Tổ chức chuẩn bị dự án và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); làm bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, dự án có sử dụng đất; làm chức năng Ban quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.
- Soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý thực hiện hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thống nhất với chủ đầu tư, báo cáo kết quả bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện để theo dõi;
- Tổ chức cung cấp dịch vụ đô thị hoặc chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc doanh nghiệp để quản lý sau bàn giao.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật”.
4. Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 5 như sau:
“Phòng Quản lý phát triển đô thị”
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13 như sau:
“Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh với các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương các cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ”.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 5, khoản 6, Điều 14 như sau:
“3. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
5. Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư khi dự án có yêu cầu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.
6. Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý hành chính, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch, quản lý vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quản lý vận hành và bảo trì các công trình trong phạm vi khu vực phát triển đô thị.”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trái với quy định này được bãi bỏ.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi