Quyết định 2263/QĐ-UBND Bắc Ninh 2023 thành lập BCĐ sắp xếp đơn vị hành cấp huyện, cấp xã

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định 2263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2263/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành:29/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 2263/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 11 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

 Căn cứ Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ, ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 275/TTr-SNV ngày 10/11/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Trưởng ban

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban Thường trực

Ông Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Các Phó Trưởng ban

- Ông Vũ Huy Phương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

4. Các Ủy viên

- Ông Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Đỗ Xuân Viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Bà Bùi Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Ông Đỗ Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT;

- Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030, cụ thể:

a) Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030.

b) Giúp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030.

c) Giúp UBND tỉnh đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

d) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo

a) Sở Nội vụ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo;

Sở Nội vụ sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

b) Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

c) Các văn bản do Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Các văn bản do Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Nội vụ (b/c);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;

- UBND các Huyện, TX, TP;

- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 


 

Nguyễn Hương Giang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã

Quyết định 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi