Quyết định 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1918/QĐ-UBND

Quyết định 1918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1918/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tất Thành Cang
Ngày ban hành:23/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 1918/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1410/STP-KTrVB ngày 27 tháng 3 năm 2015 về bãi bỏ văn bản;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Nay bãi bỏ 134 văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố do không còn phù hợp với quy định hiện hành (theo Danh mục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban -ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã -thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
(Kèm Danh mục văn bản bị bãi bỏ)
 

 Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Văn phòng Chính phủ;
-Bộ Tư pháp;
-Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
-Đoàn ĐBQH Thành phố;
-Thường trực HĐND thành phố;
-TTUB: CT, các PCT;
-VP ĐĐBQH và HĐND TP;
-Các Ban HĐND TP;
-VPUB: Các PVP;
-Các Phòng CV; TTCB; City Web;
-Lưu: VT, (PC/TNh) D.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang
 
DANH MỤC
VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bãi bỏ văn bản)
 
 

STT
Loại văn bản
Số, ngày, ban hành
Trích yếu
Lý do
NĂM 1989
1
Chỉ thị
25/CT-UB
21/08/1989
Về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trên Đài Truyền hình và Đài Phát thanh
Nội dung không phù hợp với các quy định về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài truyền hình và Đài phát thanh trong các văn bản của Trung ương và Thành phố (Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND, 17/2012/CT-UBND) và có sự thay đổi về chủ thể, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan
2
Chỉ thị
31/CT-UB
13/09/1989
Về việc thực hiện dán tem thuế vào thuốc lá rượu, bia nhập khẩu vào thành phố
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, nội dung không còn phù hợp với các quy định về dán tem hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 25/9/2003 hướng dẫn việc dán tem hàng nhập khẩu
NĂM 1990
3
Chỉ thị
22/CT-UB
23/04/1990
Về việc giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên
Đối tượng điều chỉnh không còn
NĂM 1992
4
Chỉ thị
11/CT-UB
03/04/1992
Về việc giải quyết tình hình nghèo đói ở nông thôn ngoại thành
Nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế -xã hội
5
Chỉ thị
26/CT-UB
10/06/1992
Về việc mở Đại hội công nhân viên chức
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, nội dung không phù hợp với các quy định mới của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các văn bản khác về vấn đề này: Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chỉ thị số 27/2011/CT-UBND ngày 23/8/2011 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
NĂM 1993
6
Quyết định
1412/QĐ-UB-NC
29/9/1993
Quy định nơi đậu xe của các loại xe và quản lý bến bãi đậu xe trên địa bàn thành phố.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, Nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành (Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ).
7
Chỉ thị
14/CT-UB
08/4/1993
Thực hiện giá cho thuê nhà và đưa tiền nhà vào lương, chuyển việc quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước sang kinh doanh
Một số nội dung còn thực hiện đã được quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
NĂM 1994
8
Quyết định
4246/QĐ-UB-QLĐT
15/12/1994
Về việc quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn các quận, huyện.
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
9
Chỉ thị
33/CT-UB-KT
15/08/1994
Về việc cấm nuôi ốc bưu vàng ở thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tại Văn bản số 9582/VP-CNN ngày 16/11/2013 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bưu vàng
NĂM 1995
10
Quyết định
32/QĐ-UB-QLĐT
06/01/1995
Về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho được cấp tặng
Nội dung không còn phù hợp với các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền khác gắn liền với đất; quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ; tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận
11
Quyết định
2099/QĐ-UB-KT
18/03/1995
Ban hành bảng phân bổ các bậc thuế đất theo vị trí của từng loại đường phố
Không còn đối tượng điều chỉnh do thuế đất đã được thay bằng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kể từ ngày 01/01/2012 (thời điểm Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 và Nghị định số 53/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành)
12
Quyết định
4555/QĐ-UB-QLĐT
22/6/1995
Quy định về cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà vắng đồng sở hữu
Nội dung không còn phù hợp với các quy định về cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/4/2012 của
Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
13
Quyết định
5700/QĐ-UB-KTNN
04/08/1995
Về việc ban hành bản quy định về khoán-bảo vệ rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng và trồng rừng thuộc rừng phòng hộ môi trường, rừng đặc dụng ở thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và đã được điều chỉnh tại các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố: Quyết định số 7506/1999/QĐ-UB-CNN ngày 08/12/1999 ban hành quy định khoán, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng phòng hộ ở huyện Cần Giờ; Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
14
Quyết định
6985/QĐ-UB-QLĐT
02-10-1995
Về việc điều chỉnh lưu thông trên tuyến đường ô tô có xây ngăn cách tuyến đường dành riêng xe 2 bánh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nhiều nội dung không còn phù hợp như: đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giải quyết hợp lý việc lưu thông xe cơ giới ở thành phố, hiện nay, được thực hiện theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008, Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và pháp luật có liên quan
15
Chỉ thị
21/CT-UB-QLĐT
10/5/1995
Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng kho bãi thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan đơn vị thành phố quản lý
Không còn phù hợp với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
NĂM 1996
16
Quyết định
286/QĐ-UB-NC
27/01/1996
Về việc ban hành quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế quản lý Hồ Sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh
17
Quyết định
6093/QĐ-UB-KT
26/12/1996
Về việc ban hành quy định tạm thời về kiểm soát ô nhiễm trong giao thông đường thủy thành phố
Căn cứ pháp lý, nội dung không còn phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật về kiểm soát ô nhiễm của phương tiện đường thuỷ (Thông tư số 23/2010/TT-BGTVT ngày 25/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia "Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu") (TCVN 5942-1995 được quy định trong nội dung văn bản nay đã được thay thế bằng QCVN 26:2010/BGTVT)
- Hiện nay áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa (có hiệu lực từ 01/11/2013)
18
Chỉ thị
04/CT-UB-KT
05/02/1996
Về việc tăng cường thực hiện Quyết định số 379/TTg ngày 07/7/1995 của Chính phủ về chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành
19
Chỉ thị
06/CT-UB-NCVX
21/03/1996
Về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của thành phố Hồ Chí Minh
Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015
20
Chỉ thị
15/CT-UB-NCVX
03/05/1996
Về việc mở Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản, nội dung không phù hợp với các quy định mới của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các văn bản khác về vấn đề này: Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
21
Chỉ thị
23/CT-UB-NCVX
17/06/1996
Về việc thực hiện thu tiền của học sinh theo quy định của Nhà nước
Những nội dung được thu trong nhà trường (trừ học phí được thực hiện theo các quy định khác của UBNDTP) UBNDTP đã có Công văn số 4696/UBND-VX ngày 13/9/2012 giao cho Sở Tài chính, Sở Gíao dục và Đào tạo hướng dẫn các khoản thu, mức thu thuộc dạng: thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, các khoản thu hộ, chi hộ phục vụ giảng dạy học tập trong nhà trường
22
Chỉ thị
38/CT-UB-NC
28/11/1996
Về việc chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực:
Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005. Mặt khác các nội dung của Chỉ thị này đã được quy định tại Điều 22, Điều 23 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
NĂM 1997
23
Quyết định
682/QĐ-UB-QLĐT
13/2/1997
Về cấm các loại xe có động cơ và xe thô sơ buôn bán hàng hóa lưu động trên các tuyến đường thuộc quận 1,3,5,1 tuyến đường giao thông chính có lưu lượng xe lưu thông lớn trong thành phố
Hiện nay, việc cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba bánh thực hiện theo Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội đô và trên một số tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
24
Quyết định
1208/QĐ-UB-NC
18/03/1997
Quyết định Về việc ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở
Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành
25
Quyết định
2399/QĐ-UB-KT
14/05/1997
Về việc bảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trên địa bàn thành phố
Nội dung này đã được quy định tại Chỉ thị số 29/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011 về tăng cường thực hiện các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
26
Quyết định
4506/QĐ-UB-KT
26/08/1997
Về việc ban hành “Khung lãi suất cho vay và thẩm quyền quyết định hạn mức cho vay” trong chức năng đầu tư gián tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Không còn đối tượng điều chỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 05/05/2010 thành lập công ty đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) trên cơ sở tổ chức lại quỹ đầu tư và phát triển đô thị
27
Quyết định
7066/QĐ-UB-NCVX
09/12/1997
Về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ lưu hành, phổ biến
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung văn bản không phù hợp với các quy định hiện hành về trách nhiệm, trình tự, thủ tục tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại, cấm lưu hành không còn phù hợp của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
28
Quyết định
7500/QĐ-UB-KT
30/12/1997
Ban hành quy định về việc quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
29
Chỉ thị
39/CT-UB-NC
02/12/1997
Về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện và các chất có độc tố để khai thác thủy sản
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản có phạm vi điều chỉnh nhiều hành vi “sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản”.
Trong khi đó, nội dung Chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước có nội dung điều chỉnh chưa đầy đủ) so với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
NĂM 1998
30
Quyết định
750/QĐ-UB-NCVX
16/02/1998
Về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố
Văn bản không còn phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 và Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 -2014 đến năm học 2014 -2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
31
Quyết định
3345/QĐ-UB-QLĐT
27/6/1998
Về việc thực hiện Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn giảm tiền mua nhà ở cho một số đối tượng khi mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước
Không còn phù hợp với Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP
32
Quyết định
6095/QĐ-UB-QLĐT
14/11/1998
Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 10
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
33
Quyết định
6380/QĐ-UB-QLĐT
26/11/1998
Về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
34
Quyết định
6585/QĐ-UB-QLĐT
08/12/1998
Về việc duyệt qui hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực qui hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Quận 4
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
35
Quyết định
6681/QĐ-UB-QLĐT
12/12/1998
Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận.
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
36
Chỉ thị
02/1998/CT-UB-KT
12/01/1998
Về việc đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước Thành phố
Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về Ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí minh giai đoạn 2013-2015)
37
Chỉ thị
04/1998/CT-UB-NC
16/01/1998
Về việc triển khai thực hiện quy chế tổ chức tiếp công dân theo Nghị định số 89-CP ngày 07/8/1997
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với Luật Tiếp công dân (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)
38
Chỉ thị
19/CT-UB-TM
18/05/1998
Về việc đăng ký thuế và cấp mã quốc gia cho các đối tượng nộp thuế
Không còn đối tượng điều chỉnh do việc đăng ký thuế và cấp mã số quốc gia đợt đầu cho các đối tượng nộp thuế trong năm 1998 để chuẩn bị điều kiện cho việc thực hiện Luật thuế Giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 theo nội dung chỉ thị tại văn bản đã được triển khai thực hiện xong
39
Chỉ thị
37/1998/CT-UB-KT
16/10/1998
Về triển khai thực hiện Quyết định số 67/QD-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn”
Đối tượng triển khai của văn bản không còn phù hợp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2012 quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn
40
Chỉ thị
43/1998/CT-UB-VX
01/12/1998
Về công tác thu hồi nợ quá hạn của quỹ quốc gia giải quyết việc làm
Không còn phù hợp với Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm
41
Chỉ thị
48/1998/CT-UB-KT
28/12/1998
Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước thành phố
Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015)
NĂM 1999
42
Quyết định
51/QĐ-UB-QLĐT
05/01/1999
Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 11
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
43
Quyết định
4202/QĐ-UB-QLĐT
26/7/1999
Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 6
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
44
Quyết định
4204/QĐ-UB-QLĐT
26/07/1999
Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh (lần thứ 3) các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 3
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
45
Chỉ thị
20/1999/CT-UB-KT
12/07/1999
Về việc triển khai thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm
1999 của Chính phủ
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản (Nghị định số 07/1999/NĐ-CP) và nội dung không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.
46
Chỉ thị
33/1999/CT-UB-VX
21/10/1999
Về đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đã có văn bản khác ban hành sau có nội dung điều chỉnh về cùng một vấn đề (Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
47
Chỉ thị
35/1999/CT-UB-QLDA
01/11/1999
Về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
Không còn đối tượng điều chỉnh do việc giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh đã được xử lý chuyển thành vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho doanh nghiệp và nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2001/TT-BTC kể từ ngày 09/06/2001
NĂM 2000
48
Quyết định
02/2000/QĐ-UB-VX
20/01/2000
Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các đối tượng tự nguyện hoặc do gia đình gởi vào các Trung tâm xã hội và cơ sở chữa bệnh
Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành về trợ giúp các đối tượng bảo trợ Xã hội và áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở chữa bệnh
49
Quyết định
1828/QĐ-UB-ĐT
22/03/2000
Về việc duyệt quy hoạch điều chỉnh lần thứ 3 các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.
Nội dung Quyết định được quy định tại Điều 7 Quyết định số 03/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1334 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
50
Quyết định
63/2000/QĐ-UB-VX
17/11/2000
Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục đối tượng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thiếu niên 2 thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.
Không còn phù hợp với các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; không phù hợp với các quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào cơ sở giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh
51
Chỉ thị
16/2000/CT-UB-TM
26/05/2000
Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất-kinh doanh công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực, đối tượng điều chỉnh không phù hợp với quy định của Điều 38 Luật quản lý thuế
52
Chỉ thị
60/2000/CT-UB-VX
30/10/2000
Chỉ thị Về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố
Nội dung không còn phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội, không phù hợp với văn bản ban hành sau (Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố)
NĂM 2001
53
Quyết định
01/2001/QĐ-UB
04/01/2001
Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tạm thời hàng quý đối với các đơn vị trong khu công nghiệp
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới: các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKH ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
54
Quyết định
3840/QĐ-UB
26/06/2001
Về quy định nội dung thông tin các sở, ngành cơ quan kết nối với mạng thông tin thành phố (HCM CITYWEB) năm 2001
- Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi;
- Nội dung không còn phù hợp với Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
55
Quyết định
117/2001/QĐ-UB
03/12/2001
Về quy định tạm thời thu và sử dụng lệ phí thi Ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở Giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban nhân dân đã ban hành Công văn số 4696/UBND-VX ngày 13/9/2012 chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cơ chế thu tổ chức các kỳ thi kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học, như là khoản thu dịch vụ, không phải khoản thu phí, lệ phí nhằm phục vụ nhu cầu xã hội. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tự xây dựng các mức thu trên cơ sở tính toán hợp lý, hợp lệ
56
Chỉ thị
06/2001/CT-UB
14/05/2001
Về việc thực hiện đăng ký và cập nhật biến động nhà, đất
Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định của Luật Đât đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
57
Chỉ thị
25/2001/CT-UB
18/09/2001
Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới trên địa bàn thành phố
Nội dung không còn phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013
NĂM 2002
58
Quyết định
76/2002/QĐ-UB
02/07/2002
Về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Một số nội dung khác đã được quy định tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
59
Quyết định
89/2002/QĐ-UB
07/08/2002
Về Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung không còn phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/8/2011, Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
60
Quyết định
105/2002/QĐ-UB
24/09/2002
Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản được sử dụng làm căn cứ ban hành Quy định 105/2002/QĐ-UB đã có văn bản khác thay thế, một số nội dung không còn phù hợp với các quy định quản lý hoạt động khiêu vũ nơi công cộng (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP).
61
Quyết định
106/2002/QĐ-UB
24/09/2002
Ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản được sử dụng làm căn cứ ban hành Quy định 106/QĐ/UBND đã có văn bản khác thay thế.Một số nội dung của Quyết định 106/2002/QĐ-UB không còn phù hợp với các quy định quản lý Karaoke (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL).
62
Chỉ thị
05/2002/CT-UB
13/03/2002
Chấm dứt thí điểm việc sử dụng đất xây dựng nhà ở lẻ
Nội dung không còn phù hợp với quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
63
Chỉ thị
06/2002/CT-UB
02/04/2002
Đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không phù hợp với các quy định mới: Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
64
Chỉ thị
08/2002/CT-UB
22/04/2002
Về chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về đất đai
Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định hiện hành (Luật Đất đai năm 2013)
65
Chỉ thị
15/2002/CT-UB
12/06/2002
Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới về xử lý vi phạm hành chính đối với người mua dâm, người bán dâm, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản khác về vấn đề này (Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 25/6/2014 Về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
NĂM 2003
66
Quyết định
03/2003/QĐ-UB
03/01/2003
Quy định về thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Không còn phù hợp với Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.
67
Quyết định
19/2003/QĐ-UB
24/02/2003
Về ban hành quy định về quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà, đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới: Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
68
Quyết định
96/2003/QĐ-UB
12/06/2003
Về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý đã thay đổi, việc phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương và Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước
69
Quyết định
109/2003/QĐ-UB
30/06/2003
Quy định về việc sử dụng phần mềm tin học “Quản lý hồ sơ khiếu nại-tố cáo” tại Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Văn phòng Tiếp công dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố
Không còn phù hợp với tình hình thực tế, hiện nay phần mềm “Quản lý hồ sơ khiếu nại – tố cáo” không còn sử dụng tại các cơ quan liên quan, đồng thời các tiêu thức phần loại trong quyết định không còn phù hợp với Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo công tác Thanh tra
70
Quyết định
132/2003/QĐ-UB
30/7/2003
Về ủy quyền Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phép doanh nghiệp làm thêm giờ.
Không còn phù hợp với Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
71
Quyết định
150/2003/QĐ-UB
15/8/2003
Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Phó Trưởng phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp
Nội dung này đã được quy định tại Quyết định 95/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp
72
Quyết định
246/2003/QĐ-UB
06/11/2003
Quyết định Về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 246 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành
73
Quyết định
303/2003/QĐ-UB
23/12/2003
Quyết định Về thực hiện chính sách đối với đối tượng ở các Trung tâm xã hội
Đã có văn bản khác thay thế nhưng không xác định được đối tượng, nội dung được thay thế, cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản
74
Chỉ thị
03/2003/CT-UB
13/01/2003
Về việc bảo vệ, gìn giữ các mốc dấu đo đạc trên địa bàn thành phố.
Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định hiện hành: Quyết định số 16/2005/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc, Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
75
Chỉ thị
18/2003/CT-UB
23/07/2003
Về tăng cường biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nhiều nội dung không còn phù hợp với quy định mới
76
Chỉ thị
20/2003/CT-UB
13/08/2003
Về xử lý việc sử dụng đất các dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ ban hành, nội dung văn bản không còn phù hợp quy định hiện hành (Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành)
77
Chỉ thị
28/2003/CT-UB
23/12/2003
Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư.
Hiện tại, lĩnh vực giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Do đó, nội dung của Chỉ thị số 28/2003/CT-UB ngày 23/12/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư không còn phù hợp với các quy định hiện hành.
NĂM 2004
78
Quyết định
12/2004/QĐ-UB
03/02/2004
Về tổ chức bộ máy và chính sách, chế độ đối với Công an xã
Căn cứ pháp lý thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới: Pháp lệnh Công an xã có hiệu lực từ ngày 25/10/2009; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã thay thế Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã
79
Quyết định
67/2004/QĐ-UB
25/3/2004
Về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội.
Đã có văn bản khác thay thế nhưng không xác định được đối tượng, nội dung được thay thế, cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản
80
Quyết định
68/2004/QĐ-UB
25/03/2004
Về việc sửa đổi bổ sung quy trình chu chuyển xử lý hồ sơ nhà đất theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới: Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
81
Quyết định
113/2004/QĐ-UB
23/4/2004
Về ban hành Quy định về xét duyệt cho hồi gia đối với học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện
Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 113 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành
82
Quyết định
228/2004/QĐ-UB
06/10/2004
Về việc Ban hành mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực tại thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không còn phù hợp với quy định tại Điều 57 Luật Công chứng, mức thù lao về soạn thảo Hợp đồng, giao dịch; đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng xác định.
83
Quyết định
236/2004/QĐ-UB
14/10/2004
Về ban hành Quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi (Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực); đồng thời Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có Văn bản số 2468/UBND-ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2013 về phối hợp thẩm tra hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài hướng dẫn công tác xử lý hồ sơ
84
Quyết định
336/2004/QÐ -UB
30/12/2004
Về mức thu học phí trường, lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường Tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Ðào tạo thành phố
Văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế. Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 và Ủy ban nhân dân đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 về thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013 -2014 đến năm học 2014 -2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
85
Chỉ thị
20/2004/CT-UB
06/08/2004
Về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết trung ương 9 (Khóa IX)
Không còn phù hợp với các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sau (Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2015)
86
Chỉ thị
26/2004/CT-UB
15/9/2004
Về tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Không còn đối tượng điều chỉnh, hiện nay Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai 2013 (hiệu lực 01/7/2014)
NĂM 2005
87
Quyết định
13/2005/QĐ-UB
24/01/2005
Về sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý Nhà nước về môi trường đối với các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2002/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế; Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Một số nội dung khác đã được quy định tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
88
Quyết định
17/2005/QĐ-UB
31/01/2005
Về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại Thành phố Hồ Chí Minh” đã hết hiệu lực thi hành
89
Quyết định
38/2005/QĐ-UB
28/02/2005
Về ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung và phạm vi điều chỉnh của Quyết định 38/2005/QĐ-UBND đã được quy định tại quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 176/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
90
Quyết định
52/2005/QĐ-UB
30/3/2005
Về ban hành Quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Văn bản làm căn cứ pháp lý ban hành đã thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định về phá dỡ công trình xây dựng hiện hành tại Điều 10 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
91
Quyết định
113/2005/QĐ-UBND
01/7/2005
Về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời-tái lập các hệ thống công trình thông tin liên lạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung Quyết định 113/2005/QĐ-UBND đã được điều chỉnh tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố
92
Quyết định
142/2005/QĐ-UBND
11/08/2005
Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ôtô từ 16 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận-huyện
Nội dung không còn phù hợp với thực tế và quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và Thông tư số 103/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTG
93
Quyết định
201/2005/QĐ-UBND
10/11/2005
Ban hành Quy chế quản lý Khu lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản và nội dung đã không còn phù hợp: Quyết định số 95/2005/QĐ-UB đã hết hiệu lực ngày 25/02/2011, Quyết định số 322/2003/QĐ-UB không còn phù hợp. Đồng thời, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 13/2009/TT-BXD hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp. Nội dung Thông tư này đã bao hàm nội dung Quyết định số 201/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố
94
Quyết định
203/2005/QĐ-UBND
18/11/2005
Về ban hành Quy chế xét chọn điểm mua sắm đạt chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới. Việc xét chọn cơ sở kinh doanh đạt trên chuẩn phục vụ khách du lịch được thực hiện theo quy định của Luật Du lịch 2005, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch
95
Quyết định
204/2005/QĐ-UBND
18/11/2005
Ban hành quy chế xét chọn cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
96
Quyết định
208/2005/QĐ-UBND
02/12/2005
Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển cá sấu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung đã được thay thế tại Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chương trình phát triển cá sấu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015
97
Quyết định
242/2005/QĐ-UBND
29/12/2005
Về việc ban hành quy định về hỗ trợ, khuyến khích các hộ, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia cầm để di dời và chuyển đổi ngành nghề sản xuất.
Văn bản không còn đối tượng điều chỉnh, Thành phố không còn đối tượng thuộc diện được hưởng các chính sách hỗ trợ di dời chuyển đổi ngành nghề theo Quyết định này
98
Chỉ thị
05/2005/CT-UB
04/02/2005
Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế và lập dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với các quy định hiện nay về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng
99
Chỉ thị
09/2005/CT-UB
07/4/2005
Về triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em.
Chỉ thị này để triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến 2005 của Chính phủ nên không còn phù hợp với tình hình hiện nay
100
Chỉ thị
26/2005/CT-UBND
22/9/2005
Về công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Không còn phù hợp với Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.
101
Chỉ thị
29/2005/CT-UBND
12/10/2005
Về cử cán bộ, công chức đi nước ngoài
Việc giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài được thực hiện theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài
NĂM 2006
102
Quyết định
38/2006/QĐ-UBND
10/03/2006
Về thành lập Ban Thi đua khen thưởng thành phố và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua-khen thưởng các cấp.
Ban Thi đua khen thưởng thành phố đã được sáp nhập vào Sở Nội vụ theo Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008, Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Ngày 19/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận -huyện đã quy định công tác thi đua khen thưởng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ quận huyện
103
Quyết định
46/2006/QĐ-UBND
29/3/2006
Về ban hành Quy định xử lý học viên và người sau cai nghiện ma túy vi phạm kỷ luật tại cơ sở quản lý
Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 46 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành
104
Quyết định
72/2006/QĐ-UBND
16/05/2006
Ban hành Quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn. Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008, không thành lập Hội động định giá để định giá tài sản thi hành án dân sự
105
Quyết định
126/2006/QĐ-UBND
22/8/2006
Về điều chỉnh, bổ sung thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở chữa bệnh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và lực lượng thanh niên xung phong thành phố
Đã có văn bản khác thay thế nhưng không xác định được đối tượng, nội dung được thay thế, cũng như thời điểm hết hiệu lực của văn bản
106
Quyết định
137/2006/QĐ-UBND
14/09/2006
Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa
Quy định thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa áp dụng cho diện tích mạ mùa đã gieo và lúa gieo cấy trong vụ mùa năm 2006 và vụ Đông Xuân 2006-2007. Không xác định thời điểm chấm dứt việc áp dụng chính sách này trên thực tế
107
Quyết định
147/2006/QĐ-UBND
12/10/2006
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 12 xã, phường
Nội dung Đề án áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010 đến nay không còn phù hợp
108
Quyết định
162/2006/QĐ-UBND
10/11/2006
Về việc điều chỉnh Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa
Quy định thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ nông dân phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa áp dụng cho diện tích mạ mùa đã gieo và lúa gieo cấy trong vụ mùa năm 2006 và vụ Đông Xuân 2006-2007. Không xác định thời điểm chấm dứt việc áp dụng chính sách này trên thực tế
109
Quyết định
168/2006/QĐ-UBND
20/11/2006
Ban hành Quy chế phối hợp triển khai thực hiện các Đề án thí điểm áp dụng hệ thống quản lý theo kết quả trên địa bàn thành phố
Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý theo kết quả của Thành phố đã được giải thể theo Quyết định
110
Chỉ thị
02/2006/CT-UBND
16/01/2006
Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003
Không còn đối tượng điều chỉnh, Quốc hội đã ban hành Luật Đất đai 2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014
111
Chỉ thị
07/2006/CT-UBND
13/03/2006
Về công tác phòng cháy-chữa cháy năm 2006 và tiếp tục triển khai Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Các nội dung của Chỉ thị này đến nay đã được thực hiện xong, đồng thời có một số nội dung được quy định tại Chỉ thị số 41/2006/CT-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
112
Chỉ thị
08/2006/CT-UBND
14/3/ 2006
Về triển khai thực hiện Công điện số 331/TTg-NC ngày 05/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông thông.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi, một số nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế xã hội.
113
Chỉ thị
13/2006/CT-UBND
14/4/2006
Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm cần phải di dời và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường được phép xử lý ô nhiễm tại chỗ.
Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế, các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị này đã được thực hiện xong
114
Chỉ thị
35/2006/CT-UBND
06/11/2006
Về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với các quy định mới (Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Nội dung Chỉ thị đã hết thời gian áp dụng (giai đoạn 2006-2010); đồng thời Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản khác chỉ đạo vấn đề này (Chỉ thị 13/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012 về tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố).
NĂM 2007
115
Quyết định
04/2007/QĐ-UBND
10/01/2007
Về ban hành đơn giá chi phí công tác khảo sát dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị Georadar
Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định tại Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trên cơ sở phương pháp lập định mức xây dựng theo quy định của Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố các định mức xây dựng cho các công việc đặc thù của địa phương
116
Quyết định
115/2007/QĐ-UBND
16/8/2007
Quyết định về ban hành Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi: Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011; Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Căn cứ các quy định nói trên, Trật tự viên bảo vệ du lịch Thanh niên xung phong không thuộc đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định của Chính phủ
117
Chỉ thị
15/2007/CT-UBND
28/06/2007
Về tăng cường công tác phòng, chống Sốt xuất huyết
Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Khi nào có dịch bệnh thì sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với từng địa bàn, điều kiện cụ thể của từng giai đoạn
118
Chỉ thị
20/2007/CT-UBND
25/07/2007
Về triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm
2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã thay đổi Nghị định số 37/2007/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
119
Chỉ thị
27/2007/CT-UBND
16/11/2007
Về tổ chức thực hiện tổng thầu xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản, và nội dung không còn phù hợp với quy định Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
120
Chỉ thị
28/2007/CT-UBND
04/12/2007
Về triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2011 theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
NĂM 2008
121
Quyết định
31/2008/QĐ-UBND
11/4/2008
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy
Văn bản đang làm căn cứ ban hành Quyết định 246 là Nghị quyết số 16/2003/NQ-QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về việc thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành
122
Quyết định
60/2008/QĐ-UBND
05/7/2008
Phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Hồ Chí Minh
Không phù hợp với văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBNDTP về Ban hành Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đến năm 2020
123
Quyết định
86/2008/QĐ-UBND
18/12/2008
Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội
Không còn phù hợp với Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.
124
Chỉ thị
06/2008/CT-UBND
27/03/2008
Về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung không phù hợp với tình hình thực tế và các văn bản do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về nội dung này
125
Chỉ thị
09/2008/CT-UBND
23/04/2008
Về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS) trên đàn heo
Nội dung Chỉ thị 09 đả được thể hiện tại Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
126
Chỉ thị
20/2008/CT-UBND
12/11/2008
Về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Một số văn bản dùng làm căn cứ ban hành, hướng dẫn áp dụng nêu trong Chỉ thị đã được thay thế bằng các văn bản khác và Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh điều chính các nội dung tương tự.
NĂM 2009
127
Quyết định
39/2009/QĐ-UBND
05/6/2009
Ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Văn bản dùng làm căn cứ ban hành Quyết định 39/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bằng văn bản mới, một số nội dung không còn phù hợp với Luật Quảng cáo 2012
128
Quyết định
43/2009/QĐ-UBND
23/06/2009
Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định
43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
129
Chỉ thị
07/2009/CT-UBND
6/5/2009
Về đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A(H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
130
Chỉ thị
10/2009/CT-UBND
18/5/2009
Chỉ thị về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ pháp lý đã thay đổi, nội dung không còn phù hợp với các quy định mới của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011
NĂM 2010
131
Quyết định
37/2010/QĐ-UBND
11/06/2010
Ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới
Quy định này áp dụng thực hiện chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010 – 2011, đến nay đã hết thời gian thực hiện chương trình thí điểm, nhưng không xác định được thời điểm chấm dứt thực hiện quy định này.
132
Chỉ thị
03/2010/CT-UBND
21/01/2010
Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ ban hành văn bản đã thay đổi, nội dung không phù hợp với quy định mới (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
133
Chỉ thị
12/2010/CT-UBND
07/5/2010
Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
NĂM 2011
134
Chỉ thị
27/2011/CT-UBND
23/8/2011
Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
Nghị định số 87/2007/NĐ-CP đã được bãi bỏ bằng Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 23/6/2014 Về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi