Quyết định 1908/QĐ-UBND Bắc Giang 2018 Danh mục thủ tục hành chính một cửa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BC GIANG
-------

Số: 1908/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG

----------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 30/10/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh tổ chức niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, công khai trên Trang thông tin điện tử; cập nhật, sửa đổi trên Phần mềm một cửa điện tử và quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh (SNV);
- Lưu: VT, KSTT (2b).
Bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
- VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ Các phòng, đơn vị.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

DANH MỤC PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1908/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)

 

STT

Phụ lục số

Tên phụ lục

1

Phụ lục số 01

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghiệp

2

Phụ lục số 02

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

3

Phụ lục số 03

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Phụ lục số 04

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

5

Phụ lục số 05

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư

6

Phụ lục số 06

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

7

Phụ lục số 07

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

8

Phụ lục số 08

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ

9

Phụ lục số 09

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

10

Phụ lục s 10

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT

11

Phụ lục số 11

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

12

Phụ lục số 12

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

13

Phụ lục số 13

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

14

Phụ lục số 14

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

15

Phụ lục số 15

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Phụ lục số 16

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

17

Phụ lục số 17

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

18

Phụ lục số 18

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh

19

Phụ lục số 19

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh

20

Phụ lục số 20

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

21

Phụ lục số 21

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Điện lực tỉnh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1908/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 05/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác