Quyết định 1836/QĐ-UBND Hà Nội 2015 Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1836/QĐ-UBND

Quyết định 1836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1836/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:05/05/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 1836/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp và Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội về quy định, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;
Xét Tờ trình số: 740/TT-SNV ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố Hà Nội (Chi cục Văn thư - Lưu trữ).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Văn thư-Lưu trữ Nhà nước;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP UBNDTP;
- Website và công báo;
- Lưu: VT, CCVTLT - SNV(12b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo
 
 
DANH MỤC SỐ 1
CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội)
 

Số thứ tự
Tên cơ quan, tổ chức
A. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI
1
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
2
HĐND thành phố Hà Nội
3
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội
4
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
5
Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
6
Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
7
Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
8
Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
9
Sở Tài chính thành phố Hà Nội
10
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
11
Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội
12
Sở Quy hoạch & Kiến trúc thành phố Hà Nội
13
Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hà Nội
14
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội
15
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
16
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
17
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
18
Sở Khoa học & Công nghệ thành phố Hà Nội
19
Sở Công Thương thành phố Hà Nội
20
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
21
Sở Xây dựng Hà Nội
22
Sở Y tế thành phố Hà Nội
23
Thanh tra thành phHà Nội
24
Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
25
Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
26
Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội
27
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
28
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội
29
Công an thành phHà Nội;
30
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội
31
Bộ Tư lệnh Thủ đô
32
Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội
33
Báo Hà Ni mới
34
Nhà Xuất bản Hà Nội
35
Báo Kinh tế và Đô thị Hà Nội
36
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội
37
Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Hà Nội
38
Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội
39
Ban quản lý Dự án hạ tầng Tả ngạn
40
Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội
41
Ban quản lý các Dự án trọng điểm Phát triển đô thị Hà Nội
42
Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới Hà Nội
43
Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
44
Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hà Nội
45
Bưu điện thành phố Hà Nội
46
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
47
Cục Thuế thành phố Hà Nội
48
Cục Hải quan thành phố Hà Nội
49
Cục Thống kê thành phố Hà Nội
50
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội
51
Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội
52
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nội
53
Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội
54
Tổng công ty Vận tải Hà Nội
55
Tổng công ty Thương mại Hà Nội
56
Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC
57
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
58
Tổng công ty Du lịch Hà Nội
59
Công ty TNHH Một thành viên Hanel thành phố Hà Nội
60
Công ty TNHH Một thành viên Haprosimex thành phố Hà Nội
61
Công ty TNHH Giấy Thụy Khuê
62
Công ty TNHH 19/12
63
Công ty TNHH thực phẩm Hà Nội
64
Công ty TNHH Một thành viên Điện ảnh Hà Nội
65
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội
66
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển Nông lâm nghiệp
67
Công ty TNHH Một thành viên sách và Thương mại Hà Nội
68
Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội
69
Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội
70
Công ty TNHH Một thành viên công viên, cây xanh Hà Nội
71
Công ty TNHH Một Thành viên giống gia súc Hà Nội
72
Công ty TNHH Một Thành viên khảo sát và đo đạc Hà Nội
73
Công ty TNHH Một Thành viên Vườn thú Hà Nội
74
Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội
75
Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội
76
Liên minh các hợp tác xã thành phố Hà Nội
77
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội
78
Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội
79
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội
80
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội
81
Hội Người mù thành phố Hà Nội
82
Hội Luật gia thành phố Hà Nội
83
Hội Nhà báo thành phố Hà Nội
84
Hội Đông y thành phố Hà Nội
85
Hội Khuyến học thành phố Hà Nội
86
Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội
87
Hội Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội
88
Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
89
Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
90
Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
91
Chi cục Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính
92
Chi cục Quản lý công sản trực thuộc Sở Tài chính
93
Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài Nguyên - Môi trường
94
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
95
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
96
Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc sở Công Thương
97
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế
98
Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế
Các Chi cục trực thuộc sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:
99
Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
100
Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội
101
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội
102
Chi cục Thủy sản Hà Nội
103
Chi cục Thú y Hà Nội
104
Chi cục Thủy lợi Hà Nội
105
Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội
106
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Các chi cục thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội:
107
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Mỹ Đức
108
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Oai
109
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Chương Dương
110
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Sơn Tây
111
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Từ Liêm
112
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Anh
113
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Trì
B. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở 30 QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
(quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân; Huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa; Thị xã Sơn Tây), gồm có:
1
Hội đng nhân dân
2
y ban nhân dân
3
Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã
4
Tòa án nhân dân
5
Viện Kiểm sát nhân dân
6
Ban Chỉ huy quân sự
7
Công an
8
Chi cục Thi hành án Dân sự
9
Chi cc Thuế
10
Chi cục Thng kê
11
Kho bc Nhà nước
12
Bảo him xã hi
13
Ngân hàng Chính sách xã hội
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận

Quyết định 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở, hoạt động xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành xây dựng tỉnh Bình Thuận

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi