Quyết định 1306/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1306/QĐ-UBND

Quyết định 1306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1306/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành:19/05/2017Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

_____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩnđịnh mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 103/HĐ-VP ngày 07/4/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính văn bản số 1284/STC-QLGCS ngày 26/4/2017 về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1. Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chủng loại xe chuyên dùng:

a) Xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ gồm: xe cứu thương, xe khám chữa bệnh lưu động, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng chở tiền, xe chở phạm nhân, xe quét đường, xe phun nước, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe thu phát điện báo, xe sửa chữa điện, xe kéo, xe cần cẩu, xe tải, xe tập lái, xe phục vụ thông tin liên lạc.

b) Xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội là xe không gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ nhưng được sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực gồm: xe chỉ đạo phòng chống thiên tai, xe tìm kiếm cứu nạn, xe kiểm lâm, xe thanh tra giao thông, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe hộ đê, xe tập huấn giảng dạy, xe chở diễn viên đi biểu diễn, xe chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu, xe chuyên chở thiết bị thuốc chữa bệnh, xe phục vụ nhiệm vụ trật tự đô thị, xe phục vụ công tác đối ngoại của Tỉnh ủy UBND tỉnh, xe phục vụ nhiệm vụ trật tự chính trị xã hội, xe phục vụ thanh tra-kiểm tra liên ngành, xe phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, xe tìm kiếm cứu nạn, xe chuyên chở thiết bị kiểm định-thử nghiệm, ...

3. Giá mua xe ô tô chuyên dùng: theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Số lượng xe chuyên dùng: Tổng số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 335 xe

(Đính kèm phụ lục )

5. Quy định khác:

a) Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập khi được thành lập mới hoặc đủ tiêu chuẩn sử dụng xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật hoặc phát sinh chức năng, nhiệm vụ có yêu cầu sử dụng xe chuyên dùng thì cơ quan chủ quản phải có văn bản gửi về Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

b) Đối với xe chuyên dùng khác (Xe chở rác, xe cuốn ép rác...) các địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào quy mô dân số, mật độ dân số trên địa bàn và nhiệm vụ được giao... đề xuất chủng loại, số lượng xe cụ thể gửi Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định.

6. Nguyên tắc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng thực hiện chế độ quản lý và sử dụng xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo BRVT;
- Lưu: VT, TH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

 

PHỤ LỤC

SỐ LƯỢNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 19/5/2017)

 

TT

Tên đơn vị

Số lượng tối đa

Mục đích

Ghi chú

 

Tổng cộng

335

 

 

A

Tổng số xe của cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, UBND, S, Ban, Ngành

120

 

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

3

01 xe phòng chống thiên tai

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe thanh tra, kiểm tra

Cập nhật hiện có

01 xe phục vụ đối ngoại

Chuyển đổi từ xe CT

2

Văn phòng HĐND tỉnh

4

01 xe phòng chống thiên tai

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe kiểm tra, giám sát

01 xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT

3

Văn phòng UBND tỉnh

3

01 xe phòng chống thiên tai

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe nhiệm vụ CT-XH

01 xe phục vụ đối ngoại

4

Thanh tra tnh

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

5

Sở Nội vụ

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

6

Sở Tư pháp

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đi từ xe CT

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

8

Sở Tài chính

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

10

Sở Xây dựng

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

11

S Công thương

2

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đi từ xe CT

01 xe PCCC (phun hóa chất)

Bổ sung TCĐM mua mới

12

Sở Văn hóa, Thể thao

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

13

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

1

01 xe thanh tra kiểm tra

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

14

Sở Y tế

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

01 xe phòng chống thiên tai

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đi từ xe CT

16

Ban tổ chức tỉnh ủy

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

17

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

1

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

18

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

2

02 xe tác nghiệp PT-TH

Cập nhật hiện có

19

Trường Chính trị tỉnh

1

01 xe tập huấn giảng dạy

Cập nhật hiện có

20

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

10

10 xe thiết bị, phục vụ (02 xe trên 16 chỗ)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

21

Trường cao đẳng nghề

2

01 xe 29 chỗ

Giảm 02 xe phục vụ giảng dạy theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe bán tải

22

Văn phòng Thành y Vũng Tàu

1

01 xe tập huấn

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

23

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Vũng Tàu

9

01 xe phòng chống thiên tai

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe nhiệm vụ CT-XH

01 xe TTĐT (xe cuốc)

03 xe TTĐT (bán tải)

02 xe VH-TT

01 xe kiểm tra giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND thành phố

24

Trật tự đô thị các phường thành phố Vũng Tàu

6

06 xe bán tải TTĐT cấp phường, xã

Cập nhật hiện có

25

Văn phòng Thành ủy Bà Ra

1

01 xe PC thiên tai-CTXH

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

26

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Bà Rịa

6

01 xe thanh tra, kiểm tra

Cập nhật hiện có

01 xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND thành phố

02 xe TTĐT

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe VHTT

27

Phường, xã thuộc UBND TP. Bà Rịa

11

11 xe TTĐT cấp phường, xã

Cập nhật hiện có

28

Văn phòng HĐND và UBND huyện Tân Thành

7

01 xe PC thiên tai-CTXH

Cập nhật hiện có

01 xe 45 chỗ

01 xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

01 xe VHTT (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe TTĐT (bán tải)

 

29

Thị trấn, xã thuộc huyện Tân Thành

5

05 xe TTĐT cấp phường, xã

Cập nhật hiện có

30

Văn phòng HĐND và UBND huyện Long Điền

6

01 xe thanh tra, kiểm tra

Cập nhật hiện có

01 xe PC thiên tai-CTXH

Cập nhật hiện có

01 xe kiểm tragiám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND

01 xe VH-TT

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe trật tự đô thị

31

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đất Đỏ

8

01 xe trật tự đô thị (tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe VH-TT

 

01 xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND

01 xe PC thiên tai-CTXH

Cập nhật hiện có

02 xe tuần tra ANTT

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

32

Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Đức

6

01 xe thanh tra, kiểm tra

Cập nhật hiện có

01 xe PC thiên tai-CTXH

0xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND

01 xe VHTT

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe TTĐT (Ngãi Giao)

01 xe TTĐT (Kim Long)

33

Văn phòng HĐND và UBND huyện Xuyên Mộc

6

01 xe thanh tra, kiểm tra

Cập nhật hiện có

01 xe PC thiên tai-CTXH

01 xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND

02 xe VHTT

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe TTĐT

34

Văn phòng Huyện ủy Côn Đảo

1

01 xe đối ngoại

Chuyển đổi từ xe CT

35

Văn phòng HĐND và UBND huyện Côn Đảo

6

01 xe phòng chống thiên tai

Chuyển đổi từ xe CT

01 xe thanh trakiểm tra

Cập nhật hiện có

01 xe kiểm tra, giám sát

Chuyển đổi từ xe CT phục vụ hoạt động của HĐND

01 xe VHTT (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe trật tự đô thị (bán tải)

B

Tổng số xe của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành

215

 

 

1

Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo

1

01 xe thanh tra, kiểm tra

Chuyển đổi từ xe CT

2

Sở Xây dựng-Trung tâm kiểm định

1

01 xe kiểm định (Bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

3

Sở Công thương-Chi cục Quản lý thị trường

5

05 xe phòng chng buôn lậu, gian lận thương mại (bán ti)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

4

Sở Công thương-Trung tâm Xúc tiến thương mại

1

01 xúc tiến thương mại

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

5

Sở Y tế-Bệnh viện Lê Lợi

9

01 xe khám chữa bệnh lưu động

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

07 xe cứu thương

6

Sở Y tế-Bệnh viện Bà Rịa

9

01 xe khám chữa bệnh lưu động

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

07 xe cứu thương

7

Sở Y tế-Bệnh viện tâm thần

3

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

01 xe chữa bệnh lưu động

8

Sở Y tế-Bệnh viện Mắt

1

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

9

Sở Y tế-Trung tâm CSSKSS

1

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

10

Sở Y tế Trung tâm kim nghiệm dược phm - mỹ phẩm

1

01 xe chở thuốc, thiết bị

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

11

Sở Y tế-Trung tâm truyền thông GD sức khỏe

1

01 xe cha bệnh lưu động

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

12

Sở Y tế-Trung tâm giám định pháp y

1

01 xe giám định pháp y

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

13

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Tân Thành

3

01 xe chở thuốc, thiết bị

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe cứu thương

14

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Xuyên Mộc

2

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

15

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Vũng Tàu

2

01 xe chở thuốc-thiết bị

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe cứu thương

16

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Bà Rịa

2

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

17

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Châu Đức

2

01 xe chở thuốc-thiết bị

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe cứu thương

18

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Long Điền

2

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

19

Sở Y tế-Trung tâm Y tế Đất Đỏ

2

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

20

Sở Y tế-Trung m y tế Côn Đảo

2

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chở thuốc, thiết bị

21

Sở Y tế-Trung tâm y tế dự phòng

3

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe chữa bệnh lưu động (tài trợ)

01 xe chở thuốc, thiết bị

22

Sở Y tế-Bệnh viện Phạm Hu Chí

1

01 xe cứu thương

Chuyển từ xe của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (đã giải thể)

23

Sở Y tế-Trung tâm phòng chống HIV

1

01 xe chở thuốc, thiết bị

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

24

Sở Văn hóa, Thể thao-Bảo tàng tỉnh

1

01 xe bán tải

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

25

S Văn hóa, Thể thao-Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh

3

03 xe PT-TH (Bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

26

Sở Văn hóa, Thể thao-Thư viện tỉnh

1

0xe trên 16 chỗ

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

27

Sở Văn hóa, Thể thao-Trung tâm văn hóa tỉnh

2

01 xe trên 16 chỗ

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe bán tải

28

Sở Văn hóa, Thể thao-Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tnh

2

01 xe chở VĐV 16 chỗ trở lên

Chuyển đổi từ xe CT

01 xe ch VĐV 16 chỗ trở lên

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

29

Sở Văn hóa, Thể thao-Đoàn ca múa nhạc tỉnh

3

02 xe chở diễn viên

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe tải

30

Sở Văn hóa, Thể thao-Ban Quản lý di tích Côn Đảo

2

02 xe bán tải

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

31

Sở Văn hóa, Thể thao-Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

2

02 phục vụ đối tượng

Cập nhật hiện có

32

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-Trung tâm giáo dục và lao động dạy nghề

3

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe bán tải (02 cơ sở)

33

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-Trung tâm xã hội

3

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe bán tải

Cập nhật hiện có

01 xe phục vụ đối tượng

34

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-Trung tâm dịch vụ việc làm

1

01 xe bán tải

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

35

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-Trung tâm công tác xã hội

2

01 xe phục vụ đối tượng (tài trợ)

Cập nhật hiện có

01 xe phục vụ đối tượng

36

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn

1

01 xe phục vụ đối tượng (tài trợ)

Cập nhật hiện có

37

Sở Khoa học-Công nghệ-Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2

01 xe bán tải

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

0xe cẩu

Bổ sung TCĐM (đã được trang bị theo đề án do UBND tỉnh phê duyệt)

38

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi cục Thú Y

2

02 xe phòng chống dịch

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

39

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Trung tâm Quản lý khai thác công trình Thủy lợi

2

01 xe PC bão lụt (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

01 xe tải

Cập nhật hiện có

40

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi cục Kiểm lâm

6

06 xe PC cháy rừng (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

41

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn

3

01 xe tải

Cập nhật hiện có

01 xe cẩu, 01 xe xúc đào

Bổ sung TCĐM (đã được trang bị mua mới)

42

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

1

01 xe tập huấn-giảng dạy (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

43

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Ban Qun lý rừng phòng hộ

1

01 xe PC cháy rừng (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

44

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

1

01 xe PC cháy rừng (bán tải)

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

45

Sở Giao thông vận tải-Thanh tra S

9

09 xe thanh tra, tuần tra giao thông

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

46

Sở Giao thông vận tải-Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

64

64 xe tập lái

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

47

S Giao thông vận tải- Cng vụ đường thy nội địa

1

01 xe kim tra ANGT tại cảng

Chuyển từ xe CT

48

Tỉnh đoàn-Nhà Văn hóa thanh niên

1

01 xe trên 16 ch

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

49

Tỉnh đoàn-Nhà Văn hóa thiếu nhi

1

01 xe trên 16 chỗ

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

50

Ban Quản lý dự án huyện Côn Đo

1

01 xe kiểm tra, giám sát

Cập nhật hiện có

51

Ban Quản lý Cảng Bến Đầm

6

01 xe cẩu

Cập nhật hiện có

04 xe tải

01 xe chở công nhân (30 chỗ)

52

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

1

01 xe ti

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

53

Ban Quản lý công trình công cộng huyện Côn Đảo

12

Xe thang, xe nâng, xe hút hầm cầu, xe tải, xe bồn

Cập nhật hiện có

55

Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu

3

01 xe cứu thương

Giữ TCĐM theo QĐ 1383/QĐ-UBND

02 xe tải

56

Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Đất Đỏ

1

01 xe cứu hộ

Cập nhật hiện có

57

Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Xuyên Mộc

1

01 xe cứu hộ

Cập nhật hiện có

58

Ban Quản lý các Khu du lịch huyện Côn Đảo

1

01 xe cứu hộ

Cập nhật hiện có

59

Công ty đầu tư và khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO)

5

01 xe bán tải

Cập nhật hiện có

01 xe bồn

02 xe chữa cháy

Bổ sung TCĐM mua mới

01 xe bán tải

Chuyển đổi từ xe CT

60

Công trình Đô thị huyện Đất Đỏ

7

01 xe kiểm tra-giám sát

Cập nhật hiện có

03 xe ép rác

01 xe cẩu

02 xe bồn

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi