Quyết định 12/2016/QĐ-UBND Vĩnh Phúc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------
Số: 12/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 3 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2012/QĐ-UBND NGÀY 23/3/2012 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC
-------------
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 198/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về việc tiếp tục thực hiện 07 Nghị quyết của HĐND tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 06/TTr-STTTT ngày 29/01/2016; Sở Tư pháp tại Văn bản số 54/STP-XDVBQPPL ngày 19/01/2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện chế hộ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin - viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định tại khoản 3 điều 5, Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2012 đến hết nhiệm kỳ 2011-2016 HĐND tỉnh khóa XV.
2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

Thuộc tính văn bản
Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 23/03/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 14/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Cán bộ-Công chức-Viên chức , Thông tin-Truyền thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực