Quyết định 1098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1098/QĐ-UBND

Quyết định 1098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1098/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành:08/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------
Số: 1098/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính
trọng tâm năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội
---------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012;
Căn cứ Văn bản số 348/KSTT-VP ngày 28/11/2011 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Mục tiêu và kết quả thực hiện Kế hoạch:
1. Mục tiêu:
a) Rà soát các nhóm quy định, thủ tục hành chính có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này; để kịp thời phát hiện, trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
b) Rà soát các nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng UBND Thành phố.
c) Rà soát các nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố chủ trì, phối hợp (có văn bản hướng dẫn riêng).
2. Kết quả thực hiện Kế hoạch:
a) Báo cáo kết quả rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan kèm theo đề xuất phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.
b) Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch:
1. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo UBND Thành phố kết quả rà soát, đánh giá đối với các quy định, thủ tục hành chính theo thời gian đã được đề ra trong Kế hoạch.
2. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã nếu phát hiện quy định, thủ tục hành chính nào đang thực hiện có mâu thuẫn, chồng chéo, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời báo cáo UBND Thành phố xem xét bổ sung Kế hoạch. Kế hoạch này được điều chỉnh hoặc bổ sung theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND Thành phố.
3. Giao Văn phòng UBND Thành phố:
a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiếm tra các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan kèm theo Kế hoạch này; trả lại và yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát chỉ mang tính hình thức; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính có liên quan và phê bình những cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
b) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã xem xét kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính: tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trọng tâm trong quý IV/2012 theo thẩm quyền; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả và đề xuất phương án kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8/2012.
c) Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của UBND thành phố; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Thành phố thông qua.
Điều 4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này được sử dụng nguồn ngân sách đã được phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi