Quyết định 05/2020/QĐ-UBND chế độ báo cáo định kỳ tỉnh Hưng Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng YênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành:20/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

tải Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

Số: 05/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hưng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

-----------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 461/TTr-VPUB ngày 24 tháng 12 năm 2019.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quyết định này không điều chỉnh:

Chế độ báo cáo định kỳ quy định tại các văn bản do các cơ quan Trung ương ban hành, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và các chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ban hành và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Các chế độ báo cáo định kỳ

1. Chế độ báo cáo định kỳ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Chế độ báo cáo định kỳ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được quy định tại các Phụ lục, từ Phụ lục I đến Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Chế độ báo cáo định kỳ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân

Chế độ báo cáo định kỳ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, cá nhân được quy định tại các Phụ lục VI và Phụ lục VII ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định này.

2. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan thường xuyên rà soát chế độ báo cáo định kỳ theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh;

b) Dự thảo Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ có hiệu lực thi hành.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương thực hiện Quyết định này;

b) Kiểm tra nội dung dự thảo Quyết định công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

c) Trên cơ sở các chế độ quy định tại Quyết định này tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Bãi bỏ Quyết định 841/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các chế độ báo cáo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi