Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND Hậu Giang sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:25/2012/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Đinh Văn Chung
Ngày ban hành:07/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính

tải Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu ngành Giáo dục và Đào tạo. (đính kèm phụ lục 1)
2. Chế độ chi tiêu ngành Thể dục - Thể thao. (đính kèm phụ lục 2)
3. Nâng mức hỗ trợ chi tiền ăn cho lực lượng Công an bằng lực lượng Quân sự xã khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan Công an xã, thị trấn lên 40.000 đồng/người/ngày đêm.
4. Điều chỉnh, bổ sung thêm qui định đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
Bãi bỏ quy định về danh sách số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quy định tại Tiết thứ nhất, Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí; bổ sung chế độ chi hành chính sự nghiệp và chính sách miễn thu Quỹ An ninh Quốc phòng, Quỹ Phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Đồng thời, bổ sung thêm quy định như sau: “Căn cứ vào tình hình thực tế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp quyết định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở đảm bảo năng lực, chuyên môn và tiết kiệm”.
5. Ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước. (đính kèm phụ lục 3)
6. Ban hành quy định định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. (đính kèm phụ lục 4)
7. Ban hành mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian giữ chức vụ thì được ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức hỗ trợ là 17%.
8. Bãi bỏ mục 2.6, khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 2. Các qui định trước đây trái với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực thi hành. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản, BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Công báo tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

PHỤ LỤC 1

Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu ngành Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

của HĐND tỉnh Hậu Giang)

I. Chế độ tiền lương hợp đồng cho người lao động tại các trường mầm non đã đủ biên chế viên chức thuộc ngành học mầm non được giao trên địa bàn tỉnh Hậu Giang:

1. Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn (đang đào tạo để đủ chuẩn) làm việc theo chế độ hợp đồng được hưởng mức lương hợp đồng/tháng bằng 85% của bậc 1 (1,86) ngạch giáo viên mầm non.

2. Giáo viên mầm non có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn trở lên làm việc theo chế độ hợp đồng được xếp mức tiền lương như viên chức ngạch giáo viên mầm non ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

II. Chế độ chi hỗ trợ tiền ăn cho học sinh học tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang: Nâng mức chi hỗ trợ tiền ăn cho học sinh học tại Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang lên 700.000 đồng/tháng/học sinh.

III. Nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực:

 

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (ngàn đồng)

1

Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm

 

 

1.1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ soạn thảo câu trắc nghiệm

 

 

1.2

Soạn thảo câu trắc nghiệm đưa vào biên tập

Câu

10-70

1.3

Thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm

Câu

 10-60

1.4

Tổ chức thi thử

 

 

 

- Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm

Người/ngày

180

 

- Chi xây dựng đề thi gốc

Đề

730

 

- Chi xây dựng các mã đề thi

Đề

170

 

- Chi phụ cấp cho Ban tổ chức cuộc thi:

 

 

 

+ Trưởng Ban

Người/ngày

200

 

+ Phó trưởng Ban

Người/ngày

150

 

+ Thư ký, giám thị

Người/ngày

100

 

- Chi phí đi lại, ở của Ban tổ chức

 

 

 

- Chi phụ cấp cho Hội đồng coi thi:

 

 

 

+ Chủ tịch

Người/ngày

150

 

+ Phó Chủ tịch

Người/ngày

120

 

+ Thư ký, giám thị

Người/ngày

80

 

+ Nhân viên bảo vệ, y tế và phục vụ

Người/ngày

40

1.5

Thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm

Người/ngày

250

1.6

Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Người/ngày

150

2

Ra đề thi

 

 

 

Chi tổ chức rà soát, xây dựng cấu trúc, ma trận đề thi, xây dựng đề thi mẫu

 

 

2.1

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

Chi cho cán bộ ra đề thi 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

 

 

 

  + Thi trắc nghiệm

Người/ngày

240

 

  + Thi tự luận

Người/ngày

400

 

- Thi chọn đội tuyển dự thi quốc gia (Đề tự luận, đề trắc nghiệm, đề thực hành)

Người/ngày

500

 

Chi thuê, mua dụng cụ thí nghiệm, nguyên vật liệu, hóa chất, mẫu vật thực hành, thuê gia công chi tiết thí nghiệm.

 

 

2.2

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng/Ban ra đề thi

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

250

 

- Phó Chủ tịch Thường trực

Người/ngày

200

 

- Các Phó Chủ tịch

Người/ngày

200

 

- Uỷ viên, Thư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

150

 

- Uỷ viên, Thư ký bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

90

2.3

Chi phụ cấp trách nhiệm Hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

240

 

- Các Phó Chủ tịch

Người/ngày

200

 

- Uỷ viên, Thư ký, bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

150

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

90

3

Tổ chức coi thi

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

200

 

- Phó Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

150

 

- Uỷ viên, Thư ký, giám thị

Người/ngày

120

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

80

4

Tổ chức chấm thi

 

 

4.1

Chấm bài thi tự luận, bài thi nói và bài thi thực hành

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

Bài

12

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Bài

50

 

- Thi chọn đội tuyển quốc gia

Bài

70

 

- Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi

Người/đợt

150

 

- Chi cho việc thuê máy nghe băng, đĩa (để chấm thi nói)

 

 

4.2

Chấm bài thi trắc nghiệm

 

 

 

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Người/ngày

250

 

- Chi cho việc thuê máy chấm thi

 

Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

4.3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo, thẩm định

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

240

 

- Phó Chủ tịch Thường trực

Người/ngày

180

 

- Các Phó Chủ tịch

Người/ngày

180

 

- Uỷ viên, thư ký, kỹ thuật viên

Người/ngày

150

 

- Bảo vệ  

Người/ngày

90

5

Phúc khảo, thẩm định bài thi

 

 

 

- Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp

Người/ngày

120

 

- Chi cho các cán bộ chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp

Người/ngày

120

 

- Chi cho các cán bộ chấm phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi

Người/ngày

200

6

Các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

 

 

 

+ Trưởng Đoàn thanh tra

Người/ngày

240

 

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ngày

150

 

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ngày

200

Mức thanh toán trên được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức kỳ thi. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trên được đảm bảo từ nguồn lệ phí tuyển sinh theo quy định và nguồn ngân sách Nhà nước.

PHỤ LỤC 2

Chế độ chi tiêu ngành Thể dục - Thể thao

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

của HĐND tỉnh Hậu Giang)

I. Chế độ chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các giải thi đấu thể thao:

Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không tính được theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu, hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận đấu/người/ngày.

1. Định mức chi bồi dưỡng cho các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia: áp dụng theo mức chi tại Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011.

2. Định mức chi bồi dưỡng cho các giải thi đấu thể thao cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:

Stt

Đối tượng

Đơn vị

Mức chi (ngàn đồng)

Giải cấp khu vực /tỉnh

Giải cấp huyện

Giải cấp xã

2.1

BCĐ, BTC, Trưởng, Phó các Tiểu ban chuyên môn

Đồng/người/ngày

80

60

50

2.2

Thành viên các Tiểu ban chuyên môn

Đồng/người/ngày

60

50

40

2.3

Giám sát, trọng tài chính

Đồng/người/buổi

60

50

40

2.4

Thư ký, trọng tài khác

Đồng/người/buổi

50

40

30

2.5

Công an, y tế, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ

Đồng/người/buổi

45

35

25

II. Chế độ dinh dưỡng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên:

Stt

Đối tượng

Đơn vị

Mức chi (ngàn đồng)

1.1

Đội tuyển cấp tỉnh

Đồng/người/ngày

90

1.2

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh

Đồng/người/ngày

70

1.3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

Đồng/người/ngày

50

Thời gian tập trung tập luyện do các cấp có thẩm quyền quy định dựa trên nguồn kinh phí đào tạo huấn luyện của đơn vị và nhu cầu phát triển cụ thể của từng môn.

Đối với những môn không hưởng chế độ dinh dưỡng tập luyện thường xuyên thì thời gian tập trung tập luyện là: không quá 45 ngày cho môn Bóng đá và không quá 30 ngày cho các môn còn lại.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với Huấn luyện viên, Vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu:

Stt

Đối tượng

Đơn vị

Mức chi (ngàn đồng)

2.1

Đội tuyển cấp tỉnh

Đồng/người/ngày

150

2.2

Đội tuyển trẻ cấp tỉnh

Đồng/người/ngày

120

2.3

Đội tuyển năng khiếu các cấp

Đồng/người/ngày

90

Nguồn kinh phí chi trả cho chế độ này được bố trí trong dự toán được giao hàng năm theo quy định hiện hành của Nhà nước về phân cấp ngân sách Nhà nước.

PHỤ LỤC 3

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

của HĐND tỉnh Hậu Giang)

 

Stt

Đối tượng

Số nộp

Tỷ lệ trích (%)

1

Thanh tra tỉnh

Đến 10 tỷ đồng/năm

30

Trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/năm

20

Trên 20 tỷ đồng/năm

10

2

Thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Đến 1 tỷ đồng/năm

30

Trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm

20

Trên 2 tỷ đồng/năm

10

PHỤ LỤC 4

Quy định định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

của HĐND tỉnh Hậu Giang)

 

1. Chi xây dựng đề cương Chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng nội dung Chương trình, xây dựng báo cáo Chương trình:

Stt

Nội dung

Đơn vị

Mức chi (ngàn đồng)

a

Xây dựng đề cương Chương trình

 

 

 

Xây dựng đề cương chi tiết của Chương trình

Đồng/đề cương

700

 

Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

Đồng/Chương trình

1.000

b

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

 

 

 

Chủ trì cuộc họp

Đồng/người/buổi

100

 

Đại biểu được mời tham dự

Đồng/người/buổi

50

 

Bài tham luận

Đồng/người/bài viết

300

 

Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

Đồng/người/bản

200

c

Chi xây dựng các chuyên đề của Chương trình

Đồng/chuyên đề

300

d

Lấy ý kiến thẩm định Chương trình

Đồng/bài viết

300

e

Xây dựng các báo cáo Chương trình

Đồng/báo cáo

400

2. Chi họp, góp ý nội dung Đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định Quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Chương trình:  Thực hiện theo mức chi quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục VI của Phụ lục này.

3. Chi bồi dưỡng cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 30.000 đồng/giờ tư vấn.

4. Các mức chi khác để thực hiện Chương trình: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2012/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ NĂM

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung chế độ chi tiêu ngành Giáo dục và Đào tạo. (đính kèm phụ lục 1)

2. Chế độ chi tiêu ngành Thể dục - Thể thao. (đính kèm phụ lục 2)

3. Nâng mức hỗ trợ chi tiền ăn cho lực lượng Công an bằng lực lượng Quân sự xã khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại cơ quan Công an xã, thị trấn lên 40.000 đồng/người/ngày đêm.

4. Điều chỉnh, bổ sung thêm qui định đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Bãi bỏ quy định về danh sách số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quy định tại Tiết thứ nhất, Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu học phí; bổ sung chế độ chi hành chính sự nghiệp và chính sách miễn thu Quỹ An ninh Quốc phòng, Quỹ Phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đồng thời, bổ sung thêm quy định như sau: “Căn cứ vào tình hình thực tế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp quyết định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên cơ sở đảm bảo năng lực, chuyên môn và tiết kiệm”.

5. Ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước. (đính kèm phụ lục 3)

6. Ban hành quy định định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. (đính kèm phụ lục 4)

7. Ban hành mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian giữ chức vụ thì được ngân sách địa phương hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức hỗ trợ là 17%.

8. Bãi bỏ mục 2.6, khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Các qui định trước đây trái với Nghị quyết này đều không còn hiệu lực thi hành. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản, BTP;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Công báo tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi