Nghị quyết 09/NQ-HĐND Hà Nội về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 09/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:07/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 09/NQ-ND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, ĐẶT TÊN VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 15

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 22/6/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố, Báo cáo giải trình số 175/BC-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua việc thành lập, đặt tên 122 thôn, tổ dân phố mới thuộc 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

1. Quận Ba Đình: Thành lập 01 tổ dân phố mới.

2. Huyện Ba Vì: Thành lập 04 thôn mới.

3. Quận Cầu Giấy: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

4. Huyện Chương Mỹ: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

5. Huyện Gia Lâm: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

6. Quận Hà Đông: Thành lập 10 tổ dân phố mới.

7. Quận Hai Bà Trưng: Thành lập 03 tổ dân phố mới.

8. Huyện Hoài Đức: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

9. Quận Hoàng Mai: Thành lập 44 tổ dân phố mới.

10. Quận Long Biên: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

11. Huyện Mê Linh: Thành lập 11 thôn mới.

12. Quận Nam Từ Liêm: Thành lập 08 tổ dân phố mới.

13. Quận Tây Hồ: Thành lập 02 tổ dân phố mới.

14. Huyện Thanh Oai: Thành lập 13 thôn, tổ dân phố mới.

15. Huyện Thanh Trì: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

(Có các Biểu phụ lục chi tiết từ số 01 đến số 15 về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố của từng quận, huyện kèm theo)

Điều 2. Thông qua việc đổi tên 05 tổ dân phố thuộc 02 quận, huyện cụ thể như sau:

1. Huyện Chương Mỹ: Đổi tên 03 tổ dân phố

2. Quận Đống Đa: Đổi tên 02 tổ dân phố

(Có các Biểu phụ lục chi tiết từ số 16 và số 17 về việc đổi tên tổ dân phố của từng quận, huyện kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố căn cứ Nghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện:

1.1. Quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật.

1.2. Chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục kiện toàn sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới, đổi tên các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng thủ tục, quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật; phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại các địa phương.

1.3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, quyết định thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định.

1.4. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên, đổi tên.

1.5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên, đổi tên; công khai địa điểm, quản lý sử dụng nhà văn hóa và các cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tại các khu dân cư đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XV, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua tại kỳ họp thứ 15, ngày 07 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các VP: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH TP;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ các Q,H,TX;
- Các cơ quan, thông tấn báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

BIỂU SỐ 01

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN BA ĐÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình
(tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Ngọc Khánh

1

Cụm tòa chung cư Vinhome Metropolis

T dân ph s 15

719

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 01

 

 

BIỂU SỐ 02

DANH SÁCH THÔN MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN BA VÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có.

STT

Tên Thôn thc hin chia tách

Số hộ gia đình
(tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình
(tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Tản Hồng

1

Thôn La Phẩm

1071

Thôn La Phẩm 1

378

 

Thôn La Phẩm 2

693

 

II

Xã Tòng Bạt

1

Thôn Tòng Lệnh

854

Thôn Tòng Lệnh 1

412

 

Thôn Tòng Lệnh 2

442

 

 

Tổng số thôn được thành lập mới: 04

 

 

 

BIỂU SỐ 03

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Yên Hòa

 

1

Cụm tòa nhà chung cư A14A, A14B bao gồm các tòa nhà A1, A2, B1, B2 khu đô thị Nam Trung Yên

Tổ dân phố số 35

459

 

2

Tòa nhà chung cư Central Point và khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh

Tổ dân phố số 39

489

 

II

Phường Nghĩa Đô

 

1

Cụm tòa nhà chung cư Tràng An Complex gồm tòa nhà CT1, CT2 và khu liền kề biệt thự.

Tổ dân phố số 28

476

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 03

 

 

 
 
 

BIỂU SỐ 04

DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Thtrấn Chúc Sơn

 

1

Khu Đô thị Lộc Ninh

Tổ dân phố Ninh Kiều

450

 

 

2. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có

STT

Tên Thôn thc hin chia tách

Số hộ gia đình
(tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình
(tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Trường Yên

 

Thôn Yên Trường

1.248

Thôn Yên Trường 1

716

 

Thôn Yên Trường 2

532

 

 

Tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập mới: 03

 

 

BIỂU SỐ 05

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Đặng Xá

 

1

Khu Đô thị Đặng Xá gồm các tòa nhà D15, D16 và Lô biệt thự 1,2,3,4

Tổ dân phố số 1 Khu Đô thị Đặng Xá

348

 

2

Khu Đô thị Đặng Xá gồm các tòa nhà CT7A, CT7B, CT8A, CT8B, CT8C và Lô biệt thự 6,7,8,9

Tổ dân phố số 2 Khu Đô thị Đặng Xá

460

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 02.

 

 

BIỂU SỐ 06

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN HÀ ĐÔNG
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Hà Cầu

 

1

Chung cư CT2 - Khu trung tâm hành chính mới quận Hà Đông.

Tổ dân phố số 1 Tô Hiệu

550

 

II

Phường La Khê

1

Cụm chung cư The Pride: Tòa CT1, CT2, CT3, CT4.

Tổ dân phố số 9

1.242

 

2

Cụm chung cư CTl-Usilk City Văn Khê: Tòa 101, 102, 103 và tòa 104 đang trong quá trình xây dựng.

Tổ dân ph s 10

544

 

3

Tòa chung cư Anland Complex, Anland Prenium; tòa nhà Nam Cường; Biệt thự M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M09; M10, M11, M12; L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L13, L15 khu đô thị Dương Nội.

Tổ dân phố số 11

735

 

III

Phưng Mộ Lao

 

1

Cụm chung cư MulberyLane gồm 05 tòa A, B, C, D, E

T dân ph s 17

1259

 

IV

Phường Phú La

 

1

Các tòa chung cư: CT10, CT11, CT12; TT18, TT19, TT20, TT21, TT23; BT7, BT9, BT12, V5A, V5B - khu đô thị Văn Phú

Tổ dân phố số 9

470

 

2

Chung cư Victoria Văn Phú, gồm 03 tòa: V1, V2, V3

Tổ dân phố số 11

1.015

 

3

Chung cư The K Park Văn Phú (03 tòa: K1, K2, K3)

Tổ dân phố s 12

950

 

 

2. Tổ dân phố được thành lập trên cơ sở chia tách các Tổ dân phố hiện có.

STT

Tổ dân phố thực hiện chia tách

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phưng Phúc La

 

 

 

1

Tổ dân phsố 19

 

 

 

1

BT10, LK4, Các tòa chung cư: CT2A, CT2B, CT3, trung tâm thương mại và văn phòng.

Tổ dân phố số 19

909

 

2

Các tòa Chung cư Nam Xa La; Hemisco; BMM; Trụ sở làm việc và tòa căn hộ chung cư New house; Khu tái định cư thủy nông sông Nhuệ.

Tổ dân phố số 20

1.195

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 10

 

BIỂU SỐ 07

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN HAI BÀ TRƯNG
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Vĩnh Tuy

 

1

Khu chung cư thuộc Dự án Phát triển nhà Phong Phú - Daewon - Thủ Đức.

Tổ dân phố số 16A

327

 

2

Tòa nhà A - Chung cư Imperia Sky Garden.

Tổ dân phố số 29A

460

 

3

Tòa nhà B - Chung cư Imperia Sky Garden.

Tổ dân phố số 29B

435

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 03

 

 

BIỂU SỐ 08

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã An Khánh

1

Khu đô thị Splendora

Tổ dân phố số 1

576

 

2

Khu chung cư Thăng Long Victory

Tổ dân phố số 2

880

 

3

Khu chung cư The Golden

T dân ph s 3

1420

 

4

Khu chung cư Gemek 1

Tổ dân phố số 4

1245

 

5

Khu chung cư Gemek 2

Tổ dân phố số 5

970

 

II

Xã Kim Chung

1

Khu tập thể 75 - Khu tập thể Chính trị

Tổ dân phố số 1

543

 

 

Tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập mới: 06

 

 

BIỂU SỐ 09

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN HOÀNG MAI
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Hoàng Liệt

 

 

 

1

Toà nhà chung cư HH1A - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

T dân ph s 32

713

 

2

Toà nhà chung cư HH1B - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 33

725

 

3

Toà nhà chung cư HH1C - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 34

618

 

4

Toà nhà chung cư HH2A - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 35

615

 

5

Toà nhà chung cư HH2B - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 36

652

 

6

Toà nhà chung cư HH2C - Thuộc lô đất CC6 Bán đảo Linh Đàm

Tổ dân phố số 37

592

 

7

Toà nhà chung cư Nam Rice city và Toà nhà Bắc Rice City thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm

Tổ dân phố số 38

447

 

8

Toà nhà chung cư HUD3 và Khu nhà biệt thự thấp tầng TT3A, TT3B, TT3C, TT3D, TT4A, TT4B, TT5B, TT5C, TT5D, TT6A, TT6B, TT6C, TT6D thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm

Tổ dân phố số 39

480

 

9

Toà nhà chung cư Rice City Mall; Toà nhà chung cư D2-CT2; Toà nhà chung cư B1 và B2 - HUD2 Twin Towers thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm

Tổ dân phố số 40

605

 

10

Toà nhà chung cư CT1-A1; Toà nhà chung cư CT1-A2; Toà nhà chung cư CT2-TP; Toà nhà chung cư CT4-A1; Toà nhà chung cư CT2-A1 và Khu nhà biệt thự thấp tầng TT1A, TT1B, TT2

Tổ dân phố số 41

575

 

II

Phường Đại Kim

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư HH02 Ecolakeview

Tổ dân phố số 32

571

 

2

Tòa nhà chung cư HH03 Ecolakeview

Tổ dân phố số 33

450

 

3

Tòa nhà chung cư Building đơn nguyên A, B

Tổ dân phố số 34

630

 

4

Tòa nhà chung cư B - Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ

Tổ dân phố số 35

590

 

5

Tòa nhà chung cư C - Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ

Tổ dân phố số 36

510

 

6

Tòa nhà chung cư D1 và Khu căn hộ thấp tầng - Vinaconex, KĐT Kim Văn - Kim Lũ

Tổ dân phố số 37

407

 

7

Tòa nhà chung cư CT1A, Tòa nhà chung cư CT1B, Tòa nhà chung cư CT1C do Công ty CTXD Sông Đà đầu tư.

Tổ dân phố số 38

720

 

III

Phưng Mai Động

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư Park 1 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 22

440

 

2

Tòa nhà chung cư Park 2 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 23

539

 

3

Tòa nhà chung cư Park 3 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 24

577

 

4

Tòa nhà chung cư Park 5 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 25

707

 

5

Tòa nhà chung cư Park 6 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 26

537

 

6

Tòa nhà chung cư Park 7 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 27

513

 

7

Tòa nhà chung cư Park 8 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 28

413

 

8

Tòa nhà chung cư Park 9 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 29

519

 

9

Tòa nhà chung cư Park 10 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 30

608

 

10

Tòa nhà chung cư Park 11 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

Tổ dân phố số 31

638

 

11

Tòa nhà chung cư Park 12 - Khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill.

T dân ph s 32

672

 

12

Tòa nhà chung cư N03 - Chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam

T dân ph s 33

480

 

13

Tòa nhà chung cư HH1, Tòa nhà chung cư N01, Tòa nhà chung cư N02 - chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam.

Tổ dân phố số 34

625

 

 

IV

Phường Yên Sở

 

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư Hateco

Tổ dân phố số 18

737

 

 

2

Tòa nhà chung cư @ Homes 987 Tam Trinh.

Tổ dân phố số 19

512

 

 

3

Tòa nhà chung cư CT1-Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 20

549

 

 

4

Tòa nhà chung cư CT2A- Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 21

446

 

 

5

Tòa nhà chung cư CT2B- Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 22

440

 

 

6

Tòa nhà chung cư CT3 và khu nhà vườn- Gelexia Riverside

Tổ dân phố số 23

547

 

 

V

Phưng Trần Phú

 

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư CT3 The One Residence - Khu đô thị Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 10

616

 

 

2

Tòa nhà chung cư CT2 The Two Residence - Khu đô thị Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 11

519

 

 

3

Tòa nhà chung cư CTl The Zen Residence -Khu đô thị Gamuda Gardens

Tổ dân phố số 12

370

 

 

4

Khu nhà liền kề, thấp tầng - KĐT Gamuda Gardens

T dân ph s 13

432

 

 

VI

Phưng Vĩnh Hưng

 

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư T&T, 440 Vĩnh Hưng

Tdân ph s 32

468

 

 

2

Khu nhà chung cư Đồng Phát

Tổ dân phố số 33

562

 

 

VII

Phường Tương Mai

 

 

 

 

1

Tòa nhà chung cư 60 - 70 Nguyễn Đức Cảnh

Tổ dân phố số 15

426

 

 

2

Khu nhà chung cư Quân đội - K35 Tân Mai

Tổ dân phố số 19

497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tổ dân phố thành lập mới: 44

 

 

BIỂU SỐ 10

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN LONG BIÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Giang Biên

 

1

Cụm tòa nhà Chung cư: Ruby CT1, Ruby CT2 và khu đấu giá TT2, TT3, TT5

Tổ dân phố số 8

507

 

2

Cụm tòa nhà CT 15 (bao gồm 03 toà nhà cao tầng, 03 toà thấp tầng và 18 biệt thự)

Tổ dân phố số 11

482

 

3

Cụm tòa nhà Valencia, Ecocity

Tổ dân phố số 13

487

 

II

Phường Ngọc Lâm

 

1

Chung cư Mipec (gồm 02 toà nhà A và toà nhà B)

Tổ dân phố số 15

625

 

III

Phường Phúc Li

 

1

Chung cư Ecohome

Tổ dân phố số 15

679

 

IV

Phường Thạch Bàn

 

1

Khu nhà ở Thạch Bàn (chung cư quân đội) bao gồm toà nhà CT1, CT2A, CT2B và toàn bộ khu thấp tầng.

Tổ dân phố số 17

1135

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 6

 

 

BIỂU SỐ 11

DANH SÁCH THÔN MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN MÊ LINH
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có.

STT

Tên Thôn thc hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Mê Linh

1

Thôn Hạ Lôi

3 356

Thôn 1 Hạ Lôi

615

 

Thôn 2 Hạ Lôi

520

 

Thôn 3 Hạ Lôi

1107

 

Thôn 4 Hạ Lôi

1114

 

II

Xã Văn Khê

1

Thôn Văn Quán

1 272

Thôn Văn Quán 1

670

 

Thôn Văn Quán 2

602

 

2

Thôn Khê Ngoại

2 784

Thôn Khê Ngoại 1

500

 

Thôn Khê Ngoại 2

528

 

Thôn Khê Ngoại 3

505

 

Thôn Khê Ngoại 4

903

 

Thôn Khê Ngoại 5

348

 

 

Tổng số thôn được thành lập mới: 11

 

 

BIỂU SỐ 12

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN NAM TỪ LIÊM
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Tổ dân phố được thành lập trên cơ sở chia tách các tổ dân phố hiện có.

STT

Tên tổ dân phố thực hiện chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Cầu Diễn

1

Tổ dân phố số 4

1.891

Tổ dân phố số 4

457

 

Tổ dân phố số 16

1.434

 

II

Phường Xuân Phương

1

Tổ dân phố s 3

1.664

Tổ dân phố số 3

455

 

Tổ dân phố số 8

1.209

 

III

Phường Trung Văn

1

Tổ dân phố số 10

1.155

Tổ dân phố số 10

577

 

Tổ dân phố số 20

578

 

2

Tổ dân phố số 17

1.565

Tổ dân phố số 17

782

 

Tổ dân phố số 21

783

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 08

 

 

BIỂU SỐ 13

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC QUẬN TÂY HỒ
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Phường Xuân La

 

1

Khu vực dân cư Tòa nhà Ecolife Tây Hồ

Tổ dân phố s 16

382

 

2

Khu nhà ở cán bộ Học viện Quốc phòng

T dân ph s 17

469

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 02

 

 

BIỂU SỐ 14

DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN THANH OAI
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vưc dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã C Khê

 

1

Khu chung cư HH01A, HH01B, HH01C thuộc Lô B 1.4

Tổ dân phố số 1 Thanh Hà

765

 

2

Khu chung cư HH02-1A, HH02-1B, HH02-1C thuộc B1.4

Tổ dân phố số 2 Thanh Hà

765

 

3

Khu chung cư HH02-2A, HH02-2B, HH02-2C thuộc B1.4

Tổ dân phố số 3 Thanh Hà

765

 

4

Khu chung cư HH03A, HH03B, HH03C thuộc Lô B1.3

Tổ dân phố số 4 Thanh Hà

702

 

5

Khu chung cư HH03A, HH03B thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 5 Thanh Hà

646

 

6

Khu chung cư HH03C, HH03D thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 6 Thanh Hà

646

 

7

Khu chung cư HH03E, HH03F thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 7 Thanh Hà

646

 

8

Khu chung cư HH02A, HH02B, HH02C thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 8 Thanh Hà

969

 

9

Khu chung cư HH02D, HH02E thuộc Lô B2.1

Tổ dân phố số 9 Thanh Hà

646

 

 

2. Thôn được thành lập trên cơ sở chia tách các thôn hiện có.

STT

Thôn thc hin chia tách

Số hộ gia đình (tại thời điểm chia tách)

Tên Thôn mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Cao Viên

1

Thôn Bãi

1376

Thôn Bãi 1

674

 

2

Thôn Bãi 2

702

 

II

Xã Thanh Cao

1

Thôn Thượng Thanh

1293

Thôn Thượng Thanh 1

542

 

2

Thôn Thượng Thanh 2

751

 

 

Tổng số thôn, tổ dân phố được thành lập mới: 13

 

 

BIỂU SỐ 15

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP THUỘC HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

1. Tổ dân phố được thành lập từ các khu vực dân cư mới hình thành.

STT

Tên khu vực dân cư thành lập Tổ dân phố mới

Tên Tổ dân phố mới thành lập

Số hộ gia đình (tại thời điểm thành lập)

Ghi chú

I

Xã Tả Thanh Oai

1

Tòa nhà chung cư CT8A, CT8B, CT8C và Khu nhà ở liền kề

Tổ dân phố số 8

1769

 

2

Tòa nhà chung cư CT10A, CT10B, CT10C và Khu nhà ở liền kề

Tổ dân phố số 10

1816

 

II

Xã Tân Triều

1

Tòa nhà chung cư Ecogreen

Tổ dân phố số 4

1452

 

2

Tòa nhà chung cư CT5

Tổ dân phố số 5

835

 

3

Tòa nhà chung cư Bệnh viện 103- Học Viện Quân y

Tổ dân phố số 6

687

 

4

Khu nhà ở Tổng cục V - Bộ Công an

Tổ dân phố số 7

521

 

 

Tổng số tổ dân phố được thành lập mới: 06

 

 

BIỂU SỐ 16

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI TÊN THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

STT

Tên Tổ dân phố cũ

Tên Tổ dân phố mới

Ghi chú

I

Thị trấn Chúc Sơn

 

 

1

Tổ dân phố Chùa

Tổ dân phố Chùa Vàng

 

2

Tổ dân phố Xá

Tổ dân phố Đông Sơn

 

3

T dân phNội

Tổ dân phố Nội An

 

 

Tổng số Tổ dân phố thực hiện đổi tên: 03

 

 

BIỂU SỐ 17

DANH SÁCH TỔ DÂN PHỐ THỰC HIỆN VIỆC ĐỔI TÊN THUỘC QUẬN ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

 

STT

Tên Tổ dân phố cũ

Tên Tổ dân phố mới

Ghi chú

I

Phường Láng Hạ

 

 

1

T dân ph s 57

Tổ dân phố số 24

 

2

Tổ dân phố số 58

Tổ dân phố số 25

 

 

Tổng số Tổ dân phố thực hiện đổi tên: 02

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi