65 Nghị định về xử phạt hành chính ở tất cả lĩnh vực

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính liên tục có sự thay đổi, nhiều Nghị định được ban hành mới, nhiều Nghị định bị thay thế. Dưới đây là cập nhật 65 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính mới nhất.

STT

Tên văn bản

Ngày hiệu lực

1

Nghị định 99/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

11/10/2020

2

Nghị định 98/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

15/10/2020

3

Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

10/10/2020

4

Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/9/2020

5

Nghị định 36/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

10/5/2020

6

Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

15/4/2020

7

Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT và giao dịch điện tử

15/4/2020

8

Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01/01/2020

9

Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

05/01/2020

10

Nghị định 88/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

31/12/2019

11

Nghị định 75/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/12/2019

12

Nghị định 71/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

15/10/2019

13

Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

09/9/2019

14

Nghị định 63/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

01/9/2019

15

Nghị định 51/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

01/8/2019

16

Nghị định 46/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

01/8/2019

17

Nghị định 45/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

01/8/2019

18

Nghị định 42/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

19

Nghị định 35/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

10/6/2019

20

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/01/2019

21

Nghị định 115/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

22

Nghị định 64/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

23

Nghị định 55/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

24

Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

10/5/2018

25

Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/5/2018

26

Nghị định 142/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

27

Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

15/01/2018

28

Nghị định 119/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/12/2017

29

Nghị định 104/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

30

Nghị định 90/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

31

Nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

10/9/2017

32

Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

24/4/2017

33

Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng; phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

34

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

05/5/2017

35

Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/5/2017

36

Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

01/2/2017

37

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

15/12/2016

38

Nghị định 95/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/7/2016

39

Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

40

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

01/8/2016

41

Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

01/8/2016

42

Nghị định 31/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

43

Nghị định 132/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

01/7/2016

44

Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

01/11/2015

45

Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

01/10/2015

46

Nghị định 71/2014/NĐ-CP chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

15/9/2014

47

Nghị định 173/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

01/01/2014

48

Nghị định 162/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

01/01/2014

49

Nghị định 159/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

01/01/2014

50

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

51

Nghị định 176/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

31/12/2013

52

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

28/12/2013

53

Nghị định 144/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

15/12/2013

54

Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

55

Nghị định 129/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

15/12/2013

56

Nghị định 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

15/12/2013

57

Nghị định 138/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/12/2013

58

Nghị định 134/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

59

Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

22/11/2013

60

Nghị định 108/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

15/11/2013

61

Nghị định 107/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

15/11/2013

62

Nghị định 109/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

09/11/2013

63

Nghị định 99/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

15/10/2013

64

Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

15/10/2013

65

Nghị định 55/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

01/8/2009

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục