Tổng hợp mức phạt trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng từ 01/9

Từ ngày 01/9/2020, khi Nghị định 82 năm 2020 của Chính phủ có hiệu lực thì mức phạt trong lĩnh vực hộ tịch cũng có nhiều điểm thay đổi.

STT

Vi phạm về

Hành vi vi phạm

Mức phạt

1

Đăng ký khai sinh

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai sinh

01 - 03 triệu đồng

- Cam đoan, làm chứng sai sự thật về việc sinh

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung khai sinh;

- Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký khai sinh

03 - 05 triệu đồng

2

Đăng ký kết hôn

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký kết hôn

01 - 03 triệu đồng

- Cho người khác sử dụng giấy tờ của mình để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn

- Cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cam đoan, làm chứng sai sự thật về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn

03 - 05 triệu đồng

3

Cấp, sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01 - 03 triệu đồng

- Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Cam đoan không đúng về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

- Sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng mục đích ghi trong giấy xác nhận

03 - 05 triệu đồng

4

Đăng ký khai tử

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai tử

01 - 03 triệu đồng

- Làm chứng sai sự thật cho người khác để đăng ký khai tử

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được đăng ký khai tử

03 - 05 triệu đồng

- Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống

- Không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết để trục lợi

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi làm thủ tục đăng ký khai tử để trục lợi

10 - 20 triệu đồng

5

Đăng ký giám hộ

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký giám hộ

01 - 03 triệu đồng

- Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký giám hộ

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về nội dung đăng ký giám hộ

03 - 05 triệu đồng

Sử dụng giấy tờ giả của cá nhân để làm thủ tục đăng ký giám hộ

05 - 07 triệu đồng

6

Đăng ký nhận cha mẹ con

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

01 - 03 triệu đồng

- Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con;

- Cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cam đoan, làm chứng sai sự thật để làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

- Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc nhận cha, mẹ, con

03 - 05 triệu đồng

7

Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

01-03

- Cam đoan, làm chứng, sai sự thật về nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

- Sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

03 - 05 triệu đồng

Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi hoặc nhằm mục đích trục lợi khác

10 - 20 triệu đồng

>> Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt từ 01/9

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục