Tăng giảm cỡ chữ:

16 mốc thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021-2026

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này, phù hợp với Luật Bầu cử 2015.

Cụ thể, 16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quy định như sau:

STT

Mốc thời gian
(chậm nhất)

Công việc phải hoàn thành

1

07/02/2021

(105 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố

Thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, Ủy ban bầu cử cấp xã

2

17/02/2021

(95 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

3

Khoảng 22/02/2021 đến 27/02/2021

(85 - 90 ngày trước ngày bầu cử)

Địa phương gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử ở địa phương mình về Hội đồng bầu cử quốc gia

4

04/3/2021

(80 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

 

5

14/3/2021

(70 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã

6

17 giờ ngày 14/3/2021

(70 ngày trước ngày bầu cử)

Kết thúc việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

7

19/3/2021

(65 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2

8

03/4/2021

(50 ngày trước ngày bầu cử)

Thành lập Tổ bầu cử

9

13/4/2021

(40 ngày trước ngày bầu cử)

Niêm yết danh sách cử tri

10

18/4/2021

(35 ngày trước ngày bầu cử)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

11

28/4/2021

(25 ngày trước ngày bầu cử)

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

12

13/5/2021

(10 ngày trước ngày bầu cử)

Ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử

13

22/5/2021

(trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ)

Kết thúc vận động bầu cử

14

23/5/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

15

02/6/2021

(10 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã

16

12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử)

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội

Lưu ý: Hoạt động hiệp thương trong bầu cử là một trong các giai đoạn của thủ tục bầu cử, là quá trình cơ cấu thành phần, chọn lựa, sang lọc và phân bổ số ứng cử viên, thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND.

Trên đây là 16 mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND 2021 - 2026. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 .6192 để được hỗ trợ.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây