Kế hoạch 54/KH-UBND Hà Nội 2024 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 54/KH-UBND

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:54/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Hà Minh Hải
Ngày ban hành:08/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 54/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước

của thành phố Hà Nội năm 2024

___________

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND Thành phố về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024 của thành phố Hà Nội, đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn Thành phố, góp phần duy trì, cải thiện Chỉ số CCHC, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Cung cấp thông tin, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách chế độ công vụ, công chức và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì Nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương các cơ quan, đơn vị, cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC.

c) Tăng cường sự tham gia của người dân trong việc thực hiện CCHC; mở rộng kênh thông tin để người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về CCHC; tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; được cụ thể hoá tại kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương (hoặc lồng ghép vào kế hoạch CCHC năm).

b) Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, giai đoạn 2021-2025 của Thành phố, Kế hoạch CCHC của Thành phố năm 2024; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, các nhóm đối tượng, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận.

d) Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền CCHC.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

a) Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố về công tác CCHC. Các văn bản chính:

- Văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Văn bản của Thành phố: Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh CCHC” khoá XVII, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2024 của thành phố Hà Nội.

- Văn bản chỉ đạo công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Thành phố và của cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số.

c) Tuyên truyền việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số: Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI), Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS của cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Tuyên truyền về tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

đ) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC trong nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đời sống của nhân dân.

e) Tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn Thành phố; triển khai thực hiện Đề án số 06; phổ biến kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho công dân, tổ chức. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, chứng thực, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính,…

2. Hình thức

a) Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo CCHC của Trung ương và Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập hợp các nội dung chủ yếu, trọng tâm để thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, như xây dựng thành các ấn phẩm dạng file hoặc đóng tập, sổ tay, tài liệu nghiên cứu, tờ rời hoặc qua mạng xã hội: Zalo, Facebook, Lotus,…để thông tin đến người dân, doanh nghiệp.

b) Nghiên cứu, xây dựng chuyên trang CCHC của Thành phố; chuyên mục Tiếp nhận sáng kiến CCHC của người dân, tổ chức thuộc Cổng Thông tin điện tử thành phố Hà Nội.

c) Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, cuộc họp, giao ban…đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; thông qua sinh hoạt các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hội xã hội tự nguyện tới hội viên và quần chúng nhân dân; thông qua đội ngũ cộng tác viên,

người thân trong gia đình.

d) Thông tin, tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí Thành phố; báo chí Trung ương, địa phương phối hợp; huy động, sử dụng nhiều phương thức thông tin khác qua: Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố, Trung tâm Văn hoá, thông tin và thể thao các quận, huyện, thị xã, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, hệ thống thông tin cơ sở.

đ) Tuyên truyền thông qua các buổi Toạ đàm, Đối thoại giữa chính quyền và người dân; các Cuộc thi tìm hiểu, các phong trào của đoàn viên - thanh niên - công chức, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trao đổi, diễn đàn, đối thoại, tiếp xúc cử tri,…phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tổ chức các Hội thi, sân khấu hoá tuyên truyền về CCHC; các cuộc thi viết trên báo chí, các hội thi, hội diễn cho tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở về CCHC.

e) Niêm yết công khai, minh bạch các TTHC theo đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tại nơi giải quyết TTHC bằng nhiều hình thức khác nhau như: niêm yết bằng văn bản giấy, trên Trang thông tin điện tử,…Tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan, địa phương.

g) Các hình thức thông tin, tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền CCHC được cân đối từ nguồn kinh phí CCHC đã được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị theo phân cấp hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã

a) Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương (có thể lồng ghép tại Kế hoạch CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương) đảm bảo cụ thể nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian thực hiện (có thể chia từng quý, từng tháng), trách nhiệm chủ trì, phối hợp; lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian hoàn thành xây dựng kế hoạch: Chậm nhất ngày 20/02/2024.

b) Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo đăng tải tối thiểu 12 tin/bài trong năm. Ngoài ra, UBND cấp huyện chỉ đạo truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã định kỳ hằng tháng có ít nhất 02 tin/bài về CCHC để phát trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

c) Hằng quý, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có ít nhất 01 tin/bài về thực hiện CCHC gửi đăng trên chuyên trang CCHC của Thành phố.

d) Lồng ghép báo cáo kết quả thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC vào báo cáo CCHC định kỳ của cơ quan, đơn vị.

đ) Phát hiện, biểu dương và đề xuất Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC.

2. Sở Nội vụ

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tổ chức các lớp tập huấn về CCHC để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác CCHC.

c) Phát động và tổ chức Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về CCHC năm 2024, tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về CCHC trên địa bàn Thành phố.

d) Lồng ghép kiểm tra việc thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC trong kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong tổng hợp, cung cấp thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành về CCHC của Thành phố.

e) Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố xây dựng chuyên trang CCHC của Thành phố, chuyên mục Tiếp nhận sáng kiến CCHC trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố; tổ chức hoạt động Tọa đàm, Đối thoại giữa chính quyền với người dân về CCHC.

g) Tổng hợp và đề xuất UBND Thành phố biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trong năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động, sự kiện tuyên truyền về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhân ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10;

b) Phối hợp với Sở Nội vụ trong cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan báo chí Thành phố, báo chí Trung ương, địa phương phối hợp và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các nội dung về CCHC;

c) Nghiên cứu, đề xuất thực hiện chuyển đổi số trong công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn Thành phố.

4. Văn phòng UBND Thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.

b) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu xây dựng chuyên trang CCHC, chuyên mục Tiếp nhận sáng kiến của người dân, tổ chức về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố; đảm bảo giải pháp công nghệ, công tác tổ chức tiếp nhận và biên tập thông tin trên chuyên trang CCHC.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền các nội dung CCHC Thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn tổ chức Tọa đàm, Đối thoại giữa chính quyền - người dân về CCHC, tuyến tin bài, thông tin, truyền thông hoạt động CCHC Thành phố trên chuyên trang CCHC và Cổng Thông tin điện tử Thành phố.

5. Sở Tư pháp

Thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về CCHC vào nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hằng quý, có ít nhất 01 tin/bài về hoạt động hỗ trợ, chính sách thu hút đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố được đăng trên chuyên trang CCHC của Thành phố.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hằng quý, có ít nhất 01 tin/bài về nội dung, giải pháp cải cách TTHC lĩnh vực đất đai, công khai quy định về giá đất, quy định về chính sách bồi thường, tái định cư, quy trình, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,…được đăng trên chuyên trang CCHC của Thành phố.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

a) Mở chuyên mục phát sóng định kỳ về CCHC trên hệ phát thanh, truyền hình, đảm bảo 01 lần/1 tuần vào khung giờ có nhiều người theo dõi.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, như: Đưa tin, bài, phóng sự về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị trong Chương trình Thời sự hằng ngày, kết hợp với trao đổi, tọa đàm về CCHC, đảm bảo tổ chức ít nhất 01 lần trong năm.

c) Phối hợp với Sở Nội vụ trong tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu và tuyên truyền CCHC trên sóng phát thanh và truyền hình.

 9. Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị

a) Cử phóng viên dự và đưa tin các Đoàn kiểm tra CCHC của Thành phố để thông tin, tuyên truyền kịp thời kết quả triển khai thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các nội dung triển khai chưa hiệu quả, cần khắc phục ngay trong thời gian tới.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ trong tuyên truyền Cuộc thi Tìm hiểu và tuyên truyền CCHC; tổ chức trao đổi, tọa đàm về CCHC, đảm bảo tổ chức ít nhất 01 lần trong năm.

10. Đề nghị Liên đoàn lao động Thành phố

Chỉ đạo Công đoàn Viên chức Thành phố và các đơn vị thành viên phối hợp với Sở Nội vụ trong tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu và tuyên truyền CCHC trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đề nghị MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch, tăng cường giám sát thực hiện CCHC trên địa bàn Thành phố và tuyên truyền, vận động nhân dân, nâng cao đồng thuận xã hội trong thực hiện CCHC và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục phối hợp triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền CCHC.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2024. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ; (để b/c)
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch và các PCT UBND TP; (để b/c)
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; (để b/c)
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị; Trung tâm Thông tin ĐTTP;
- VPUB: CVP, Các PCVP;
- Lưu: VT, NC(Bình), SNV(M.Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

Phụ lục

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2024 của UBND Thành phố)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024 của cơ quan, đơn vị, địa phương (có thể lồng ghép tại Kế hoạch CCHC năm 2024)

Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Sở Nội vụ

Chậm nhất ngày 20/02/2024

2.

Tuyên truyền kết quả thực hiện CCHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đăng tải tối thiểu 12 tin/bài trong năm

Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Sở Nội vụ

Trong năm

3.

Chỉ đạo cơ quan truyền thanh ở cấp xã có ít nhất 02 tin/bài về CCHC để phát trên hệ thống truyền thanh

UBND các quận, huyện, thị xã

UBND các xã, phường, thị trấn

Định kỳ hằng tháng

4.

Có ít nhất 01 tin/bài triển khai công tác CCHC gửi đăng trên chuyên trang CCHC của Thành phố

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

Sở Nội vụ

Định kỳ hằng quý

5.

Báo cáo kết quả thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC định kỳ (lồng ghép vào báo cáo CCHC định kỳ của cơ quan, đơn vị).

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

Sở Nội vụ

Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

6.

Có ít nhất 01 tin/bài về hoạt động hỗ trợ, chính sách thu hút đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố được đăng trên chuyên trang CCHC của Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ

Định kỳ hằng quý

7.

Có ít nhất 01 tin/bài về nội dung, giải pháp cải cách TTHC lĩnh vực đất đai, công khai quy định về giá đất, quy định về chính sách bồi thường, tái định cư, quy trình, thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,…được đăng trên chuyên trang CCHC của Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nội vụ

Định kỳ hằng quý

8.

Mở chuyên mục phát sóng định kỳ về CCHC trên hệ phát thanh, truyền hình, đảm bảo 01 lần/1 tuần vào khung giờ có nhiều người theo dõi

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Sở Nội vụ

Định kỳ hằng tuần

9.

Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về CCHC, các Chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Tháng 6/2024

10.

Phát động và tổ chức Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền về CCHC năm 2024

Sở Nội vụ

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Công đoàn Viên chức Thành phố;

- Đài PTTH Hà Nội;

- Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

Tháng 9/2024

11.

Xây dựng chuyên trang CCHC của Thành phố trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố

Văn phòng UBND Thành phố

Sở Nội vụ

Tháng 9/2024

12.

Tổ chức Trao đổi, Tọa đàm về CCHC, đảm bảo tổ chức ít nhất 01 lần trong năm

Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông

Trong năm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi