Kế hoạch 530/KH-BHXH 2023 kiểm soát thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 530/KH-BHXH

Kế hoạch 530/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:530/KH-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Chu Mạnh Sinh
Ngày ban hành:28/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: 530/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) hng năm theo quy định tại Quyết định số 88/QĐ-BHXH ngày 19/01/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về quy chế kiểm soát TTHC, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Kiểm soát TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

1.2. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính (trừ trường hợp TTHC yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở).

1.3. Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất, đúng quy định từ khâu ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện TTHC đến việc tổ chức thực hiện, báo cáo đánh giá kết quả.

1.4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức toàn ngành BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết TTHC.

2. Yêu cầu

2.1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ.

2.2. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, dịch vụ công (DVC) trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC theo thời gian thực trên môi trường điện tử; đề xuất cắt giảm hoặc sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC và phát sinh các biểu mẫu, hồ sơ, chi phí ngoài quy định.

2.3. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý PAKN nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

2.4. Tăng cường vai trò của hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh trong công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại đơn vị.

2.5. Các TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải được kịp thời công bố bằng quyết định; công khai bằng các hình thức: cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại Cổng DVC Quốc gia, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh; niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện và Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện (nếu có).

2.6. Mọi PAKN liên quan đến quy định hành chính, hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cá nhân, tập thể đều được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy trình, quy định.

2.7. Thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ được giao, gn công tác kiểm soát TTHC, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông với công tác thi đua khen thưởng, xử lý nghiêm, kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi gian lận, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành.

2. Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC.

3. Công bố, công khai TTHC và cập nhật TTHC vào Cơ sở dliệu quốc gia về TTHC

4. Tiếp nhận, chuyển xử lý, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết PAKN về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân.

5. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

6. Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC.

7. ng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện kiểm soát TTHC

8. Công tác truyền thông.

9. Báo cáo công tác kiểm soát TTHC.

(Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này)

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Kiểm soát TTHC thực hiện theo quy định và được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam là đầu mối giúp Tng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục I để tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả theo Phụ lục II gửi Văn phòng theo định kỳ quý I, II, III (trước ngày 19 của tháng cuối quý) và cả năm (trước ngày 19/12/2023).

3. Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại Phụ lục I để xây dựng Kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo Phụ lục II về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) theo định kỳ quý I, II, III (trước ngày 19 của tháng cuối quý) và cả năm (trước ngày 19/12/2023).

Trên đây là Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- T
ng Giám đốc (đ b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các t
nh, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

KT. TNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Chu Mạnh Sinh

Phụ lục I

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 530/KH-BHXH ngày 28/02/2023 của BHXH Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

Xây dựng văn bản chđạo, điều hành

1.1

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023

Văn phòng

Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế, Trung tâm CNTT, Trung tâm truyền thông.

Quý I/2023

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của BHXH Việt Nam

BHXH tỉnh

Quý I/2023

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của BHXH tỉnh

1.2

Ban hành Quyết định về quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

Văn phòng

Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan

Quý I/2023

Quyết định

1.3

Xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Văn phòng

- Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế;

- BHXH tỉnh.

Năm 2023

Quyết định

1.5

Ban hành quy trình giải quyết công việc nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015 áp dụng cho cơ quan BHXH Việt Nam và BHXH địa phương

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Quý I/2023

Quyết định

2

Rà soát và thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC

2.1

Rà soát toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH trong đó chú trọng đến rà soát các TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ. Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế;

- BHXH tỉnh.

Các đơn vị: Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm CNTT, Văn phòng.

Tháng 01/2023 đến tháng 10/2023

Báo cáo kết quả rà soát TTHC trong quý III/2023

2.2

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu của công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC;

Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ. Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Pháp chế;

Văn phòng

Năm 2023

Đề xuất phương án đơn giản hóa Biểu mẫu, tờ khai, quy trình nghiệp vụ trình lãnh đạo Ngành phê duyệt

- Rà soát, chun hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa theo yêu cầu tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thtướng Chính phủ

Tháng 3/2023 đến tháng 6/2023

2.3

Tổ chức thực hiện Phương án đơn giản hóa TTHC

Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính - Kế toán.

Các đơn vị: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

Khi phương án đơn giản hóa TTHC được phê duyệt

Quyết định sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ

3

Công bố, công khai TTHC và cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

3.1

Dự thảo Quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)

Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Vụ Tài chính - Kế toán.

Các đơn vị:

Vụ Pháp chế; Văn phòng.

Năm 2023

Hồ sơ trình ban hành Quyết định công bố TTHC

3.2

Kiểm soát về hình thức, nội dung và trình ban hành Quyết định công bố TTHC

Văn phòng

Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Vụ Tài chính - Kế toán.

Năm 2023

Dự thảo Quyết định công bố TTHC trình Tổng Giám đốc ban hành

3.3

Công khai TTHC

- Các đơn vị: Tạp chí BHXH; Văn phòng;

- BHXH tỉnh;

- Các đơn vị cung cấp DVC được BHXH ủy quyền.

Thường xuyên

Theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Quyết định số 88/QĐ-BHXH

3.4

Cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng

Sau khi Quyết định công bố TTHC được ký, ban hành

TTHC được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

3.5

Đăng tải Quyết định công bố TTHC và văn bản quy định, hướng dẫn về TTHC trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

Văn phòng

Sau khi Quyết định công bố TTHC được ký, ban hành

TTHC được đăng tải trên Cng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.

3.6

Đăng tải Quyết định công bố TTHC và văn bản quy định, hướng dẫn về TTHC trên Tạp chí điện t BHXH.

Tạp chí BHXH

Văn phòng

Sau khi Quyết định công bố TTHC được ký, ban hành

TTHC được đăng tải trên Tạp chí điện tử BHXH.

4

Tiếp nhận, chuyển xử lý, cập nhật, theo dõi kết quả giải quyết PAKN về quy định hành chính của tổ chức, cá nhân

4.1

Tiếp nhận, chuyển xử lý PAKN về quy định hành chính

Văn phòng

- Các đơn vị liên quan;

- BHXH tỉnh.

Năm 2023

Tiếp nhận PAKN trên Hệ thống tiếp nhận PAKN hoặc các hình thức khác chuyển các đơn vị có liên quan để giải quyết theo thẩm quyền

4.2

Xử lý PAKN về quy định hành chính

- Các đơn vị liên quan;

- BHXH tỉnh.

Văn phòng

Năm 2023

Kết quả giải quyết đối với PAKN của cá nhân được cập nhật lên Hệ thống tiếp nhận PAKN

4.3

Công khai kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính

Văn phòng

Trung tâm truyền thông

Năm 2023

Kết quả xử lý được công khai trên Cổng DVC Quốc gia và Cng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam

5

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

5.1

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC

BHXH tỉnh

Các đơn vị: Trung tâm CNTT, Văn phòng.

Năm 2023

Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả và cập nhật vào phần mềm theo quy định

5.2

Theo dõi tình hình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC của BHXH tỉnh, thành phố trên Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” toàn Ngành

Văn phòng

Trung tâm CNTT

Năm 2023

Phân tích, đánh giá tình hình báo cáo Lãnh đạo Ngành và Văn phòng Chính phủ

6

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC

Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố

Văn phòng

- Các đơn vị liên quan;

- BHXH tỉnh.

Năm 2023

Các đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam

7

ng dụng CNTT trong thực hiện kiểm soát TTHC

7.1

Hoàn thiện Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, bổ sung các chức năng đáp ứng Quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và Quy chế kiểm soát TTHC của BHXH Việt Nam

Trung tâm CNTT

Văn phòng và các đơn vị liên quan

Quý II/ 2023

Phần mềm được hoàn thiện

7.2

Nâng cấp, kết nối, liên thông các phần mềm nghiệp vụ tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023

Phần mềm nghiệp vụ phiên bản mới

7.3

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống Giao dịch điện tử BHXH với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng DVC quốc gia.

Trung tâm CNTT

Văn phòng và các đơn vị liên quan

Năm 2023

8

Công tác truyền thông

8.1

Truyền thông về các hoạt động cải cách TTHC của Ngành

Các đơn vị: Trung tâm truyền thông; Tạp chí BHXH; BHXH tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh; Tạp chí BHXH; báo, đài toàn quốc

9

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Xây dựng báo cáo về công tác kiểm soát TTHC

Các đơn vị: Ban quản lý Thu - Sổ, thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Vụ Tài chính - Kế toán; Trung tâm truyền thông; Trung tâm CNTT; Vụ Pháp chế.

- Báo cáo quý: trước ngày 19 của tháng cuối quý I, II, III;

- Báo cáo năm: trước ngày 19/12/2023.

Báo cáo gửi Văn phòng theo mẫu tại Phụ lục II

BHXH tỉnh

- Báo cáo quý: trước ngày 19 của tháng cuối quý l, II, III;

- Báo cáo năm: trước ngày 19/12/2023.

Báo cáo gửi BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) theo mẫu tại Phụ lục II

Phụ lục II

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 530/KH-BHXH ngày 28/02/2023 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
ĐƠN VỊ/BHXH TỈNH……..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-BHXH

………….., ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch số 530/KH-BHXH ngày 28/02/2023 của BHXH Việt Nam về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023, Đơn vị/BHXH tỉnh ……………….. báo cáo kết quả thực hiện Quý ……../2023 (năm 2023) như sau1:

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC năm 2023, BHXH tỉnh .... đã ban hành các văn bản để tổ chức hoạt động kiểm soát TTHC và các nhiệm vụ liên quan tại Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện, cụ thể:

- Đã ban hành Kế hoạch số ………./KH-BHXH ngày …./…./…. về Kiểm soát TTHC năm 2023 tại BHXH tỉnh

- Đã ban hành các văn bản liên quan ………………………………………………………

Đánh giá chung (ưu điểm/hạn chế): ………………………………………………………...

2. Công khai TTHC, danh mục TTHC

- Tng số TTHC hiện được công khai tại website BHXH tỉnh: ………; tổng số TTHC đã được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các quận huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện (chi tiết theo từng bộ phận):…………;

- Hình thức niêm yết công khai cụ thể tại từng bộ phận một cửa Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các quận huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện: ………………………..;

- Nội dung niêm yết công khai cụ thể tại từng bộ phận một cửa Văn phòng BHXH tỉnh, BHXH các quận huyện, Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện: …………………………………………………

Đánh giá chung (ưu điểm/hạn chế): …………………………………………………

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC

a) Kết quả rà soát các TTHC: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

b) Kiến nghị, đề xuất sau rà soát: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá chung (ưu điểm/hạn chế):

4. Tiếp nhận, xử lý PAKN về quy định, TTHC

Tổng hợp theo Biu s03.BC ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BHXH ngày 19/01/2022 của BHXH Việt Nam

5. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả TTHC tại BHXH địa phương

- Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện và tại cơ quan BHXH:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Việc phân công cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ (tổng số và chi tiết tại từng bộ phận);

- Việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: ………………………………

- Việc thực hiện thư xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Cụ thể đã thực hiện được …………………../ tổng số hồ sơ quá hạn (căn cứ số hồ sơ quá hạn đã giải quyết).

- Việc hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện TTHC trực tuyến, giao dịch điện tử; Đánh giá kết quả và so sánh tỷ lệ thực hiện giao dịch so với quý trước liền kề:……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Kết quả giải quyết trả kết quả trong kỳ báo cáo:

Nội dung báo cáo theo mục 5 Phụ lục I (Báo cáo quý I,II,III lấy số phát sinh từ ngày 01 của tháng đầu quý đến hết ngày 14 của tháng cui quý; số liệu phát sinh từ ngày thứ 15 trở đi của tháng cuối quý được cộng dồn vào quý tiếp theo. Báo cáo năm lấy số phát sinh từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 14 tháng 12; số liệu phát sinh từ ngày 15 tháng 12 trở đi được cộng dồn vào quý I của kỳ báo cáo tiếp theo).

Số hồ sơ tiếp nhận

Kết qu gii quyết

Theo cơ chế một cửa liên thông

Tổng số

Các hình thức tiếp nhận

Số kỳ trước chuyển qua

Số h sơ đã gii quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số tiếp nhận

Số hồ sơ đã gii quyết

Shồ sơ đang giải quyết

Qua giao dịch điện t

Tại Bộ phận một ca của cơ quan BHXH

Qua dịch vụ bưu chính

Tại Trung tâm phục vụ HCC các cp

Tng số

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

Tổng s

Chưa đến hạn

Quá thời hn

Đúng thời hạn

Quá thời hạn

1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6

2

3

4

5

6

7 = 8+9

8

9

10 = 11+12

11

12

13 = 14 + 15 + 16

14

15

16

Đánh giá chung (ưu điểm/hạn chế): …………………………………………………………………………………

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

6.1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP (báo cáo chi tiết cụ thể nhiệm vụ riêng của từng đơn vị trong quý báo cáo, năm báo cáo): …………………………………………………………………………………………...

6.2. Tình hình triển khai DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần

- Đối với Trung tâm CNTT (báo cáo chi tiết về mặt kỹ thuật việc triển khai các mức độ của DVC trực tuyến gắn với triển khai tại phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ và các phần mềm nghiệp vụ liên quan):

+ Báo cáo việc bảo đảm điều kiện thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (tình hình thực hiện các hợp đồng về nâng cấp Hệ thống giao dịch điện tử, hạ tầng CNTT...): ..............................................................................................................................;

+ Kiểm soát việc cung cấp DVC theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị (công tác phối hợp giữa Trung tâm và các đơn vị liên quan trong và ngoài Ngành trong việc thực hiện cung cấp DVC):.......................................................................................................................;

+ Số DVC tương ứng được cung cấp tới thời điểm báo cáo kèm theo Phụ lục đã triển khai trên phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ: ……………………………………………….

+ Chất lượng các DVC trực tuyến (số lượng hồ sơ nộp và tiếp nhận thông qua DVC trực tuyến tăng/giảm so với kỳ báo cáo liền kề):……………. ;

+ Các nhiệm vụ khác (nếu có): Tình hình tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và triển khai thực hiện; nâng cấp với Hệ thống dữ liệu ngành để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; điều chỉnh các hệ thống phần mềm của Ngành bảo đảm việc kết nối, chia sẻ trong việc thực hiện, giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính): ………………………………………………………………………………………….

- Đối với BHXH các địa phương:

+ Kết quả tổ chức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại BHXH địa phương (Số hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử/ Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ):……………./……………..;

+ Việc triển khai DVC liên thông đối với 2 nhóm TTHC “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú, Giải quyết hưởng trợ cấp mai táng” (từ thời điểm triển khai thực hiện đến thời điểm báo cáo): Tổng số hồ sơ tiếp nhận? Hồ sơ đã giải quyết? Hồ sơ trả lại do không đảm bảo yêu cầu?

+ Việc triển khai DVC đăng ký đóng BHXH tự nguyện trên Cổng DVC theo Quyết định số 49/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 của BHXH Việt Nam. (Tổng số hồ sơ tiếp nhận? Hồ sơ đã giải quyết? Hồ sơ trả lại do không đảm bảo yêu cầu?)

+ Việc triển khai DVC đăng ký tham gia BHYT trên Cổng DVC theo Quyết định số 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 của BHXH Việt Nam (Tổng số hồ sơ tiếp nhận? Hồ sơ đã giải quyết? Hồ sơ trả lại do không đảm bảo yêu cầu?)

Đánh giá chung (ưu đim/hạn chế): ………………………………………………….

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và triển khai các DVC của BHXH Việt Nam

8. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC

- Đề xuất sáng kiến liên quan đến việc cải cách quy định hành chính, quy trình nghiệp vụ và các nội dung liên quan.

- Đề xuất sáng kiến việc đồng bộ, cụ thể các chính sách, quy chuẩn, tiêu chuẩn... gắn với việc giải quyết TTHC.

- Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến về chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam gắn quy trình nghiệp vụ với ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

9. Nội dung khác (nếu có)

10. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)./.

Nơi nhận:
- Văn phòng (BHXH Việt Nam);
- Lưu: VT,.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ/GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, đóng dấu)


1 Lưu ý:

- Các đơn vị báo cáo các nội dung thuộc mục 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; BHXH các tỉnh báo cáo tất cả nội dung từ mục 1 đến mục 10.

- Riêng Mục 3, các đơn vị và BHXH tỉnh thực hiện:

+ Nội dung điểm 2.1 và gạch đầu dòng thứ nhất điểm 2.2 mục 2 Nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 gửi kết quả thực hiện tại Báo cáo tại Quý III/2023;

+ Nội dung gạch đầu dòng thứ hai điểm 2.2 mục 2 Nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2023 gửi kết quả thực hiện tại Báo cáo tại Quý II/2023.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi