Kế hoạch 34/KH-UBND tuyên truyền về cải cách hành chính của Hà Nội năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 34/KH-UBND

Kế hoạch 34/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:34/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:14/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 34/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

______________

 

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 7216/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tuyên truyền góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ; Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội.

- Tạo sự đồng thuận của người dân, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của thành phố Hà Nội: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”.

- Nâng cao ý thc, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đu tư, kinh doanh, duy trì Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

- Tuyên truyền làm tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố.

- Tiếp tục lan tỏa mô hình CCHC thiết thực tại các cơ quan, đơn vị, gương cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, hướng đến mục tiêu Thành phố thông minh, chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiu quả và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu.

- Thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, thường xuyên cập nhật, bám sát Kế hoạch CCHC và Kế hoạch công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2020.

- Lựa chọn hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn. Việc đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền được xác định là tiêu chí chấm điểm chỉ số CCHC của đơn vị hằng năm.

- Thông tin, tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. CHỈ TIÊU.

1. 100% các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của Thành phố.

2. 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND Thành phố, UBND Thành phố ban hành, quyết định của UBND Thành phố công bố thủ tục hành chính được cập nhật, công khai trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

3. 100% Cổng thông tin điện tử các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đăng tải kịp thời văn bản về CCHC, thông tin về hoạt động CCHC của cơ quan, đơn vị.

4. 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn được thông tin, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của Thành phố.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ, giải pháp của thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ: Tài chính - Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Trọng tâm tuyên truyền gắn với tổng kết Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, tổng kết Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch CCHC của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch CCHC của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, các Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị, Kết luận của Thành ủy Hà Nội; các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Kịp thời thông tin các mô hình mới của Hà Nội như: Đề án thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công tại quận Long Biên; Đề án sắp xếp các đơn vị cấp xã sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội sau khi được UBND Thành phố phê duyệt với việc đưa vào khai thác một số thành phần cơ bản của hệ thống Giao thông thông minh, Du lịch thông minh, từng bước hình thành Trung tâm điều hành thông minh...

Chú trọng tuyên truyền về việc thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố Hà Nội: “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch CCHC năm 2020 của thành phố Hà Nội.

2. Thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Kịp thời phản ánh kiến nghị loại bỏ thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường bộ, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng, xuất bản, báo chí, viễn thông, văn hóa, thể thao...

- Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, qua đó thể hiện cam kết hiện đại hóa hành chính, thông điệp chính quyền điện tử, Thành phố thông minh của thành phố Hà Nội tới cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Tiếp tục triển khai đăng tải các video clip tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố thông qua Cổng thông tin điện tử các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, bảng điện tử, màn hình LED tại các địa điểm công cộng, khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức tọa đàm, phóng sự về CCHC và dịch vụ công trực tuyến (truyền hình, phát thanh, trực tuyến), tập trung tuyên truyền việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, ứng dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua các hội nghị cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, tài liệu thông tin cơ sở. Chú trọng các kênh thông tin trực tiếp, trực tuyến, qua đó tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định về thủ tục hành chính.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương người tốt - việc tốt, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Khuyến khích triển khai các hình thức thông tin có tương tác với người dân; nâng cao chất lượng nội dung, chú trọng tuyên truyền những giải pháp, lợi ích mà chính quyền cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền những nỗ lực của Thành phố trong tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp để nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời, tập trung tuyên truyền về kết quả CCHC của Thành phố qua Chỉ số CCHC của thành phố Hà Nội năm 2019, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố (SIPAS).

4. Tăng cường chuyên mục, chuyên trang, số lượng và chất lượng tin, bài về CCHC trên báo, đài, báo điện tử, Cổng thông tin điện tử Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung CCHC gắn với chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Nguồn kinh phí đã giao cho các đơn vị tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hp các Sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố triển khai, thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyn CCHC; tng hp, báo cáo, đánh giá và đề xuất những giải pháp phù hp, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất nội dung và triển khai các hình thức tuyên truyền CCHC.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố thông tin, tuyên truyền công tác CCHC.

- Tập huấn, bồi dưỡng phóng viên báo chí, người làm công tác thông tin cơ sở kỹ năng tuyên truyền về CCHC.

Phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến cho đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở Đoàn, Hộtrực thuộc Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

- Phối hp Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các hình thức tuyên truyền hiệu quả.

2. Sở Nội vụ.

- Chủ trì cung cấp nội dung, thông tin tuyên truyền về CCHC.

- Phối hp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC.

- Phối hp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND Thành phố biu dương, khen thưởng và nhân rộng các hình thức tuyên truyn hiệu quả.

3. Văn phòng UBND Thành phố.

Phi hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Sở Văn hóa và Thể thao.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về dịch vụ công trực mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của Thành phố trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

6. S Tư pháp.

Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC thông qua Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

7. Sở Tài chính.

Tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 theo quy định.

8. Các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền CCHC trong tổng thể nhiệm vụ CCHC của Thành phố và cơ quan, đơn vị, đảm bảo chỉ tiêu đề ra, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố.

- UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo tuyên truyền cổ động, trực quan, chủ động triển khai các hình thức thông tin cơ sở tuyên truyền về CCHC trên địa bàn; chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử của đơn vị, hệ thống thông tin cơ sở, Ban quản lý tòa nhà chung cư trên địa bàn triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của Thành phố đầy đủ, kịp thời. Chủ động, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai màn hình cảm ứng, điểm tra cứu thông tin tại các khu chung cư, tòa nhà cao tầng theo hướng xã hội hóa để tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

- Báo cáo kết quả thông tin, tuyên truyền trong kết quả công tác CCHC chung, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

9. Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong.

Đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức các chuyên đề CCHC, chính quyền đô thị, Thành phố thông minh, cập nhật những nội dung về tình hình triển khai, kết quả và lợi ích xã hội mà dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố mang lại.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền CCHC cùng với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”.

- Tổ chức thông tin báo chí về kết quả và giải pháp thực hiện CCHC trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền về CCHC trên Bản tin Thông tin nội bộ.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên (Liên đoàn Lao động Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Hội LHPNVN Thành phố, Hội Cựu Chiến binh Thành phố).

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác CCHC của Thành phố, vận động hội viên và nhân dân ủng hộ, tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung.

12. Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp công tác với thành phố Hà Nội; giao cơ quan thông tin, báo chí Thành phố.

Tăng cường thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC của thành phố Hà Nội: Các mô hình mới hiệu quả, gương cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu, tình hình triển khai, kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020. UBND Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Trường ĐTCB Lê Hồng Phong;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Báo Nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Tạp chí Cộng sản, Cổng TTĐT Chính phủ, báo QĐND, Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Đài PTTH HN, Cổng GTĐT HN, ANTĐ;
- VPUB: CVP, Các PCVP, KGVX, KSTTHC, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVXHg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi