Hướng dẫn 438/HD-CĐVC 2021 rà soát, lập hồ sơ trao Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên tử vong do Covid

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Hướng dẫn 438/HD-CĐVC

Hướng dẫn 438/HD-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Công đoàn Viên chức Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:438/HD-CĐVCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Phan Phương Hạnh
Ngày ban hành:26/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 438/HD-CĐVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

 

 

HƯỚNG DẪN

RÀ SOÁT, LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRAO “SỔ TIẾT KIỆM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM” CHO TRẺ EM MỒ CÔI LÀ CON ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TỬ VONG VÌ DỊCH COVID - 19

____________

 

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 và Hướng dẫn số 35/HD-TLĐ ngày 21/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 như sau:

1. Đối tượng được trao

- Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ (bao gồm cả trường hp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid-19, người tử vong phải là đoàn viên công đoàn.

- Trường hp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

2. Mức trao

- Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng/cháu.

- Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng/cháu. (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp từ nguồn kinh phí tài chính tích lũy và xã hội hóa.

3. Hình thức trao và quản lý sổ “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”

- Công đoàn Viên chức Việt Nam làm thủ tục trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ là con CBCCVCLĐ tử vong vì dịch Covid-19, Hàng năm rút lãi suất để trao cho các …………………………… cháu đủ 18 tuổi.

- Sổ tiết kiệm được giao cho người giám hộ hợp pháp của trẻ đúng tên bao gồm: Cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Chỉ người giám hộ hợp pháp của trẻ em mồ côi mới được nhận và quản lý “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” thay trẻ theo nguyên tắc “01 sổ chỉ 01 người giám hộ quản lý”.

- Hàng năm vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, công đoàn phối hp với người giám hộ rút lãi suất tiền gửi để trao cho các cháu, trong trường hp các cháu đã chuyển nơi ở khác thì người giám hộ có trách nhiệm trao cho các cháu.

4. Thi điểm thực hiện hỗ trợ và thi gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ

- Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Tính từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 ln thứ 4 (ngày 27/4/2021) đến hết ngày 31/12/2022.

- Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ: Tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19.

5. Hồ sơ đề nghị

- Công văn đề nghị của các công đoàn trực thuộc.

- Danh sách trẻ em đề nghị được hỗ trợ sổ tiết kiệm có xác nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở (theo mẫu gửi kèm).

- Bản sao công chứng giấy khai sinh của trẻ được hỗ trợ sổ tiết kiệm.

- Giấy chng tử của cha, mẹ (nếu giấy chứng tử không ghi lý do mất vì dịch Covid-19 thì cần thêm chứng thực mất do dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền).

- Bản sao công chứng Căn cước công dân của người giám hộ hp pháp.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc tchức rà soát, thống kê các cháu mồ côi thuộc đối tượng nêu trên và hoàn thiện hồ sơ gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Điện thoại: 0912210807; Email: quynhhoa1[email protected].

 

 Nơi nhận:
- Các công đoàn trực thuộc CĐVCVN;
- Thường trực BTV CĐVCVN (b/c);
- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Phương Hạnh

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ…………..

DANH SÁCH TRẺ EM CON CBCCVCLĐ CÓ CHA/MẸ HOẶC CẢ CHA VÀ MẸ MT DO DỊCH COVID-19 ĐNGHỊ TRAO “SỔ TIẾT KIỆM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM”

(Ban hành kèm theo Công văn số:      /CĐVC ngày    /    /2021)

 

TT

Họ và tên trẻ em

Năm sinh

Họ, tên cha

Họ, tên mẹ

Ngưi tử vong do Covid

Ngày, tháng t vong

Nơi làm việc của cha/mẹ (ngưi tử vong)

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày   tháng   năm 2021
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi