Xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ như thế nào?

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là một trong những hoạt động kinh doanh rượu phổ biến hiện nay. Nếu bạn quan tâm đến giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ, hãy theo dõi bài viết để nắm được thông tin chính xác nhất theo quy định của pháp luật về vấn đề này.

1. Xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ như thế nào?

Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng.

Trước đây, Điều 4 Nghị định 105 quy định, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

Tuy nhiên từ ngày 22/03/2020, thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ không cần xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ nữa, thủ tục này cũng đã được bãi bỏ theo quy định tại Nghị định 17 năm 2020.

Hiện nay, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện là được.

Ngoài ra, trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

không cần xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Hiện nay không cần xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Ảnh minh họa)

2. Mẫu đơn đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Mẫu đơn đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Nghị định 17 năm 2020 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

......, ngày ... tháng ... năm ......


GIẤY ĐĂNG KÝ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

---------------

Kính gửi: Phòng Kinh tế Kinh tế và Hạ tầng.........

Tên thương nhân: .....................................................................................................

Địa chỉ: .................................................... Điện thoại: ...............................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số....do ....... cấp ngày... tháng ... năm ....

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ như sau: Địa chỉ bán rượu: .........................................

.................... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng....năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

3. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ quy định tại Điều 14 Nghị định 105/2017, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020 bao gồm:

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.

- Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

- Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định.

4. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thương nhân nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 105/2017, sửa đổi bơi Nghị định 17/2020 như sau:

- Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;

- Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

Trên đây là giải đáp về: Xin cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ như thế nào? Nếu có thắc mắc khác, bạn đọc gọi ngay đến tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục