Dự thảo Thông tư về hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
  • Lĩnh vực: Hành chính
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Uỷ ban Dân tộc
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo