Công văn 902/QLCL-TTPC của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 902/QLCL-TTPC

Công văn 902/QLCL-TTPC của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:902/QLCL-TTPCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Bích Nga
Ngày ban hành:03/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Công văn 902/QLCL-TTPC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------
Số: 902/QLCL-TTPC
V/v: Thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015
 
 
Kính gửi: Tổng cục Thủy sản
 
Thực hiện văn bản 2549/BNN-PC ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gửi kết quả thực hiện rà soát thủ tục hành chính; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi lại kết quả thực hiện rà soát, thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến sản xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu (nhóm 1) theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/2015 (Phụ lục 1,2, 3 gửi kèm).
Đề nghị Tổng cục Thủy sản tổng hợp./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết)
- Phòng CL1 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Bích Nga
 
 
PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
 
I. TẬP HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 

Stt
Tên văn bản pháp luật
(ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản)
Tên TTHC
(thuộc vấn đề, nội dung đơn giản hóa và điều khoản quy định)
Ghi chú
1
Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu
- Tên TTHC: Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu
- Quy định tại: Khoản 1 Điều 10 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
TTHC đã được công bố theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014
- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
- Quy định tại: Điều 19 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
- Quy định tại: khoản 1 Điều 28 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Tên TTHC: Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
- Quy định tại: Khoản 1 Điều 29 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Tên TTHC: Cấp lại Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
- Quy định tại: Khoản 1 Điều 33 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Tên TTHC: Xử lý trường hợp lô hàng thủy sản sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu;
- Quy định tại: Khoản 1 Điều 36 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
2
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
- Tên TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP;
- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015
- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP
- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015
- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP
- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015
3
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP
- Tên TTHC: Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Xác nhận kiến thức về ATTP;
- Quy định tại: Chương IV Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
TTHC được công bố theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014
4
Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010, quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản
- Tên TTHC: Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm dịch sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu;
- Quy định tại: Điều 14, Điều 15 Mục 2 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
TTHC được rà soát, đơn giản hóa theo Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT nhằm thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ
- Tên TTHC: Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm dịch sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu
- Quy định tại: Điều 16, Mục 3 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
5
Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008Ban hành Quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ
- Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận xuất xứ
- Quy định tại: Khoản 3 Điều 7 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008
6
Thông tư 28 /2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014 quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu
- Tên TTHC: Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản
- Quy định tại: khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
Quyết định 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/4/2012
II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

Stt
Tên TTHC
Cơ quan tiếp nhận thực hiện
Thứ tự trong nhóm TTHC
Căn cứ xác định thứ tự TTHC
1
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Thực hiện sau TTHC:
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
2
Cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuỷ sản
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Thực hiện sau TTHC Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
3
Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên
Trung tâm Chất lượng NLTS (thuộc Cục Quản lý CL NLS&TS)
* Thực hiện cùng TTHC:
- Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
* Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức ATTP
- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm ATTP
Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
4
Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
Trung tâm Chất lượng NLTS (thuộc Cục Quản lý CL NLS&TS)
* Thực hiện cùng TTHC:
- Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
* Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức ATTP
- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm ATTP
Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
5
Cấp lại Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu
Trung tâm Chất lượng NLTS (thuộc Cục Quản lý CL NLS&TS)
* Thực hiện cùng TTHC:
- Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
* Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức ATTP
- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm ATTP
- Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên hoặc Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28 /2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
6
Xử lý trường hợp lô hàng thủy sản sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
* Thực hiện cùng TTHC:
- Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
* Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức ATTP
- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm ATTP
- Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên hoặc Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28 /2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
7
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện sau TTHC:
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014
8
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn.
- Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
- Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở SX, KD nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP.
Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 18 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014
9
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
- Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.
Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
- Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở SX, KD nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP.
Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 18 Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014
10
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Thủ tục hành chính đầu tiên
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014
11
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TTHC đầu tiên
Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008
12
Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Trung tâm Chất lượng NLTS (thuộc Cục Quản lý CL NLS&TS)
Thực hiện cùng TTHC:
Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên hoặc Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
13
Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu;
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
TTHC đầu tiên
Điều 14 và Điều 15, Mục 2 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
14
Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu;
Cục Thú y
TTHC đầu tiên
Điều 16, Mục 3 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
 
 
PHỤ LỤC 2:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS
 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG
 

Stt
Tên TTHC
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
Ghi chú
1
Kiểm tra chứng nhận cơ sở SXKD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện đảm bảo ATTP
Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
TTHC được công bố theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014
2
Cấp lại giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm thủy sản
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
3
Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS (cơ quan, đơn vị thuộc Cục được giao thực hiện)
4
Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên.
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS (cơ quan, đơn vị thuộc Cục được giao thực hiện)
5
Cấp lại Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS (cơ quan, đơn vị thuộc Cục được giao thực hiện)
6
Xử lý trường hợp lô hàng thủy sản xuất khẩu bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP.
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
7
Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu
Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
TTHC được rà soát theo Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT thực hiện Nghị Quyết số 57/NQ-CP
8
Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu;
Cục Thú y
9
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10
Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
Trung tâm Chất lượng NLTS (thuộc Cục Quản lý CL NLS&TS)
Quyết định 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20/4/2012
11
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành thuộc Bộ
TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015
12
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn
13
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP.
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH
 

Stt
Tên TTHC
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
TTHC do Trung ương ban hành
TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung
Ghi chú
1
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
3
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
4
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014
Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp thực hiện (theo nguyên tắc quy định tại điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT)
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp thuộc các tỉnh, tp trực thuộc trung ương
5
Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ
Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế ban hành kèm Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO QUY TRÌNH LIÊN THÔNG: Không
 
PHỤ LỤC 3
NHÓM TTHC, QUY ĐỊNH YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
 

Stt
Tên TTHC
Cơ quan tiếp nhận thực hiện
Thứ tự trong nhóm TTHC
Căn cứ xác định thứ tự TTHC
Ghi chú
1
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Thực hiện sau TTHC:
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: Bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
2
Xử lý trường hợp lô hàng thủy sản sản xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
* Thực hiện cùng TTHC:
- Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
* Thực hiện sau TTHC:
- Xác nhận kiến thức ATTP
- Kiểm tra, chứng nhận cơ sở SX, KD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện bảo đảm ATTP
- Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên hoặc Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư 48/20013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28 /2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận kinh tế trang trại (ngoại trừ đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên): bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu
3
Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
 
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm
- Theo quy định tại Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức)
4
Cấp Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu
Trung tâm Chất lượng NLTS (thuộc Cục Quản lý CL NLS&TS)
Thực hiện cùng TTHC:
Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên hoặc Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014
Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (bản chính hoặc bản sao)
5
Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
Thủ tục hành chính đầu
Điều 14 và Điều 15 Mục 2 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp); Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
6
Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu
Cục Thú y
Thủ tục hành chính đầu
Điều 16, Mục 3 Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi