Công văn 901/QLCL-TTPC của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 901/QLCL-TTPC

Công văn 901/QLCL-TTPC của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về việc thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:901/QLCL-TTPCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành:03/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Công văn 901/QLCL-TTPC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------
Số: 901/QLCL-TTPC
V/v: Thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015
 
 
Kính gửi: Cục Chăn nuôi
 
Thực hiện văn bản 2549/BNN-PC ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gửi kết quả thực hiện rà soát thủ tục hành chính; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi lại kết quả thực hiện rà soát, thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên cạn từ khi nuôi/sử dụng con giống đến phân phối, xuất khẩu (nhóm 2) theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/2015 (Phụ lục 1,2, 3 gửi kèm).
Đề nghị Cục Chăn nuôi tổng hợp./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết)
- Phòng CL2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGPhùng Hữu Hào
 
 
PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
 
I. TẬP HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 

Stt
Tên văn bản
(ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản)
Tên TTHC
(thuộc vấn đề, nội dung đơn giản hóa và điều khoản quy định)
Ghi chú
1
Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- TTHC: Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN;
- Được quy định tại: Chương II, III Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 564/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/3/2012 của Bộ NN&PTNT
- Tên TTHC: Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam;
- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN;
- Được quy định tại: Chương II, III Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT.
2
Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tên TTHC: Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;
- Thuộc vấn đề, nội dung: quảng cáo thực phẩm;
- Được quy định tại: Chương II Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/5/2012
- Tên TTHC: Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
- Thuộc vấn đề, nội dung: quảng cáo thực phẩm
- Được quy định tại: Chương II Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT
3
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP
- Tên TTHC: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Xác nhận kiến thức ATTP
- Được quy định tại: Chương IV Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.
TTHC được công bố theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014
4
Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
- Tên TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP;
- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015
- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP
- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP;
- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP
- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 

Stt
Tên TTHC
Cơ quan tiếp nhận thực hiện
Thứ tự trong nhóm TTHC
Căn cứ xác định thứ tự TTHC
1
Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện đầu tiên khi xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010
2
Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện sau TTHC: Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
3
Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện sau TTHC: Công bố hợp chuẩn, hợp quy
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
4
Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện sau TTHC: Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
5
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
6
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương
Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm
Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
7
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp sắp hết hạn
Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương
Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
8
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương
Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
 
 
PHỤ LỤC 2:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS
 
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG
 

Stt
Tên TTHC
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
Ghi chú
1
Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
TTHC được công bố theo Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/5/2012.
2
Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
3
Đăng ký danh sách các cơ sở SXKDXK hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN
Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS
TTHC được công bố theo Quyết định 564/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/3/2012 của Bộ NN&PTNT
4
Bổ sung danh sách các cơ sở SXKDXK hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN
5
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT
TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015
6
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn
7
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
8
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014
Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS và các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP (thuộc Bộ NN&PTNT) thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 TTLT 13
TTHC được công bố theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014
II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH
 

Stt
Tên TTHC
Căn cứ pháp lý
Cơ quan thực hiện
TTHC do Trung ương ban hành
TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung
Ghi chú
1
Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Chi cục QLCL NLS&TS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2
Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
3
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
5
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố
6
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014
Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp thực hiện (theo nguyên tắc quy định tại điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT)
TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC
Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)
Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp thuộc các tỉnh, tp trực thuộc trung ương
III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO QUY TRÌNH LIÊN THÔNG: Không
 
PHỤ LỤC 3
NHÓM TTHC, QUY ĐỊNH YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC
 

Stt
Tên TTHC
Cơ quan tiếp nhận thực hiện
Thứ tự trong nhóm TTHC
Căn cứ xác định thứ tự TTHC
Ghi chú
1
Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện đầu tiên khi xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010
Yêu cầu nộp đủ 03 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25 (bản chính)
2
Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện sau TTHC: Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010
3
Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện sau TTHC: Công bố hợp chuẩn, hợp quy
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
Đối với thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu: yêu cầu 03 bản sao về Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, Giấy chứng nhận KD, Công bố hợp quy
4
Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện sau TTHC: Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011
5
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức
Cục QLCL NLS&TS
Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm
Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT
Yêu cầu bản sao Giấy CNĐKKD
6
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương
Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm
Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
Bản sao Giấy CNĐKKD
7
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp sắp hết hạn
Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương
Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
Bản sao Giấy CNĐKKD
8
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP
Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương
Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
Bản sao Giấy CNĐKKD
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi