Công văn 678/BTP-KSTT 2016 đôn đốc thực hiện Quyết định 08/2015 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 678/BTP-KSTT

Công văn 678/BTP-KSTT của Bộ Tư pháp về việc tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:678/BTP-KSTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành:09/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------
Số: 678/BTP-KSTT
V/v:Tổng hợp, đôn đốc thực hiện Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của TTgCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
 
 
Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2901/BTP-KSTT ngày 11 tháng 8 năm 2015, các Bộ, ngành cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, đáng chú ý có Bộ Công Thương và Ngân hàng Chính sách xã hội đã sớm ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số Bộ, ngành chưa quan tâm đến tiến độ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp tình hình, kết quả cụ thể như sau:
1. Thực hiện đơn giản hóa các nhóm TTHC trọng tâm
a) Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành phương án đơn giản hóa TTHC, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b) Các Bộ: Nội vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế ngành đã rà soát, gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
c) Bộ Tư pháp, Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
d) Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng chưa hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa để gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2. Thực hiện rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC tại các cấp chính quyền
a) Các Bộ, ngành đã hoàn tất việc ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, gồm: Công an; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngân hàng chính sách xã hội; Quốc phòng; Nội vụ.
b) Có 06 Bộ đã ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC theo từng lĩnh vực nhưng đến nay vẫn còn TTHC ở một số lĩnh vực chưa được các Bộ công bố chuẩn hóa, gồm: Bộ Tư pháp; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng.
c) Còn bốn (04) Bộ chưa ban hành quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông.
(Xin gửi kèm Biu tng hợp tình hình, kết quả thực hiện việc chun hóa TTHC tại các Bộ, cơ quan Trung ương)
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg, trong Quý I/2016, các Bộ, ngành Trung ương cùng với Bộ Tư pháp và các địa phương phải hoàn thành công tác sơ kết thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trước yêu cầu nêu trên, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị:
1. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc Phòng khẩn trương hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC để gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá trước ngày 30/3/2016. Trên cơ sở ý kiến đánh giá của Bộ Tư pháp, hoàn thiện phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.
2. Đối với các Bộ, ngành đã hoàn thành việc ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, khẩn trương nhập dữ liệu TTHC đã được công bố chuẩn hóa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và nhân bản gửi các địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Tài liệu Hướng dẫn sử dụng đăng tải trên CSDLQG về TTHC (http://csdl.thutuchanhchinh.vn/Hdsd/Hdsd.rar).
3. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa hoàn thành việc công bố chuẩn hóa TTHC (trong đó có các Bộ còn một số lĩnh vực chưa công bố chuẩn hóa), đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc khẩn trương trình ban hành quyết định công bố chuẩn hóa TTHC, gửi Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngay sau khi ban hành quyết định; đồng thời hoàn thành việc nhập dữ liệu và nhân bản gửi các địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Tài liệu nêu trên; đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2016.
Trên đây là thông tin và đề nghị của Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa TTHC trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 08/QĐ-TTg. Rất mong các Bộ, ngành quan tâm thực hiện.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, ngành./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- VPCP (để phối hợp);
- Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan (để phối hợp);
- Bộ TP: Bộ trưởng (để báo cáo); Văn phòng Bộ (để biết); Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTT (5). KTTH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng
 
PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHUẨN HÓA
 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ NGÀNH
(Kèm theo Công văn s: 678/BTP-KSTT, ngày 09/3/2016 của Bộ Tư pháp)
 
 

STT
Bộ, ngành
Chưa ban hành QĐ công bố TTHC
Đã ban hành quyết định công bố TTHC
Kết quả cập nhật TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
1
Bộ Công an
 
x
 
2
Bộ Công Thương
 
x
Đang nhập dữ liệu TTHC
3
Bộ Giao thông vận tải
 
x
Đang nhập dữ liệu TTHC
4
Bộ Giáo dục và Đào tạo
x
 
 
5
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
x
Đang nhập dữ liệu TTHC
6
Bộ Khoa học và Công nghệ
 
x
 
7
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
x (ban hành nhiều QĐ công bố theo từng lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố)
 
8
Bộ Ngoại giao
x
 
 
9
Bộ Nội vụ
 
x (ban hành nhiều QĐ công bố theo từng lĩnh vực)
 
10
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
x
 
 
11
Bộ Quốc Phòng
 
x
 
12
Bộ Tài chính
 
x (Đã ban hành Quyết định công bố lĩnh vực Hải quan)
 
13
Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
x (Công bố riêng theo lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố chuẩn hóa)
 
14
Bộ Thông tin và Truyền thông
x
 
 
15
Bộ Tư pháp
 
x (Công bố riêng theo lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố chuẩn hóa)
 
16
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
x
 
17
Bộ Xây dựng
 
x (Công bố riêng theo lĩnh vực; còn một số lĩnh vực chưa được công bố chuẩn hóa)
 
18
Bộ Y tế
 
x
 
19
Ngân hàng Nhà nước VN
 
x
 
20
Thanh tra Chính phủ
 
x
 
21
Ủy ban dân tộc
 
x
Đang nhập dữ liệu
22
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
x
 
23
Ngân hàng chính sách xã hội
 
x
Đã hoàn thành
24
Ngân hàng phát triển VN
 
x
Đã hoàn thành
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi