Công văn 6556/VPCP-NN thủ tục tài chính sử dụng đất xây dựng công trình trên không

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 6556/VPCP-NN
V/v: Thủ tục tài chính đối với việc sử dụng đất xây dựng công trình trên không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 10993/UBND-XDNĐ ngày 01 tháng 11 năm 2019 và đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 7673/BTC-QLCS ngày 24 tháng 6 năm 2020 về thủ tục tài chính đối với việc sử dụng đất xây dựng công trình trên không thuộc dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia, thành phố Nha Trang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan căn cứ quy định của Luật Đất đai, Luật ngân sách nhà nước, Bộ luật dân sự và các quy định của pháp luật có liên quan, nghiên cứu việc trình Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với việc chuyển nhượng, cho thuê khoảng không gian (quyền sử dụng không gian) trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, TNMT, XD, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


 
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6556/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về thủ tục tài chính đối với việc sử dụng đất xây dựng công trình trên không
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6556/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực