Công văn 5420/LĐTBXH-VP 2018 công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 5420/LĐTBXH-VP
V/v: Công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin

 

Thực hiện quy định tại Điều 18 Luật Tiếp công dân và Điều 4 Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng của Bộ trưởng năm 2019 theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Trung tâm Thông tin công bố công khai lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Bộ theo dõi, chuẩn bị nội dung và cùng Bộ trưởng tiếp công dân./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thư ký Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị: TTr; Cục NCC; Vụ BHXH; VPB (Phòng QPAN);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

LỊCH BỘ TRƯỞNG TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 5420/LĐTBXH-VP ngày 25 tháng 12 năm 2018)

 

TT

Thứ, ngày, tháng, năm

Bộ trưởng tiếp

1

Thứ Hai, ngày 21/01/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

2

Thứ Tư, ngày 20/02/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

3

Thứ Tư, ngày 20/3/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

4

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

5

Thứ Hai, ngày 20/5/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

6

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

7

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

8

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

9

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

10

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

11

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

12

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

LỊCH BỘ TRƯỞNG TIẾP CÔNG DÂN HÀNG THÁNG NĂM 2019

 

TT

Thứ, ngày, tháng, năm

Bộ trưởng tiếp

Bộ trưởng có thể ủy quyền đồng chí Thứ trưởng tiếp

1

Thứ Hai, ngày 21/01/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp

2

Thứ Tư, ngày 20/02/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

3

Thứ Tư, ngày 20/3/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng

4

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Quân

5

Thứ Hai, ngày 20/5/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

6

Thứ Năm, ngày 20/6/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp

7

Thứ Hai, ngày 22/7/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

8

Thứ Ba, ngày 20/8/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

9

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Quân

10

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng

11

Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

 

12

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 5420/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5420/LĐTBXH-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 25/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!