Công văn 5090/TCHQ-VP 2018 về việc công khai thủ tục hành chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 5090/TCHQ-VP
V/v công khai TTHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTC ngày 21/8/2018 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (có bản sao đính kèm). Theo đó, có 3 TTHC mới thuộc lĩnh vực hải quan quy định tại Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được công bố theo quy định.

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công khai đầy đủ nội dung của 3 TTHC mới nêu trên tại các đơn vị thuộc địa bàn quản lý. Hình thức, cách thức công khai TTHC thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10 Quy chế kiểm soát TTHC lĩnh vực hải quan, ban hành kèm theo Quyết định số 1944/QĐ-TCHQ ngày 30/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; tổ chức thực hiện TTHC theo quy định.

2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan kiểm soát việc thực hiện các TTHC nêu trên; đề xuất điều chỉnh kịp thời TTHC khi có sự thay đổi quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5090/TCHQ-VP của Tổng cục Hải quan về việc công khai thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5090/TCHQ-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/08/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực