Công văn 4556/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4556/BGDĐT-PC

Công văn 4556/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4556/BGDĐT-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:25/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 4556/BGDĐT-PC
V/v: Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014
 
 

- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trường trung cấp chuyên nghiệp.
 
Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (Nghị định số 79/2007/NĐ-CP). Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định: “1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không có chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính". Tuy nhiên, trên thực tế, để đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, đa số các cá nhân, tổ chức vẫn phải nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản. Chính vì vậy, nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức ngày càng gia tăng, từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực đã vượt quá sự cần thiết và trở thành hiện tượng "lạm dụng" bản sao có chứng thực.
Ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (Chỉ thị số 17/CT-TTg). Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng; các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) trong phạm vi quản lý và thẩm quyền của đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:
1. Trong quá trình thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính:
Cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu.
Khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp cá nhân, tổ chức nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực.
2. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo: đối với những văn bản có quy định về thủ tục hành chính cần quy định cụ thể trong văn bản nội dung theo hướng nêu tại Mục 1 Công văn này.
3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đang có hiệu lực, trước đây đơn vị được giao chủ trì soạn thảo. Nếu các quy định về thủ tục hành chính chưa quy định hoặc trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
4. Rà soát các văn bản hành chính do cơ quan, đơn vị ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác. Nếu phát hiện những quy định về thủ tục hành chính trái với quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản hoàn thành trước ngày 31/3/2015.
5. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi đơn vị.
Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn ngành giáo dục nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính và nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg theo các hình thức phù hợp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp báo cáo việc thực hiện yêu cầu tại Công văn này, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) trước ngày 31/3/2015 để tổng hợp gửi Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi