Công văn 4519/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 4519/LĐTBXH-PC

Công văn 4519/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4519/LĐTBXH-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Minh Huân
Ngày ban hành:27/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 4519/LĐTBXH-PC
V/v: Triển khai các nhiệm vụ CCHC của Ban chỉ đạo CCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

 

Thực hiện Công văn số 3565/BNV-CCHC ngày 04/9/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Thành viên và đề xuất nhiệm vụ năm 2015 của Ban chỉ đạo, như sau:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Thành viên Ban chỉ đạo:

Chỉ đạo xây dựng, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch công tác CCHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, một số kết quả cơ bản:

1. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (ban hành tại Quyết định số 2078/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2013); tổ chức Hội nghị của Bộ triển khai Kế hoạch (Quyết định số 244/QĐ-LĐTBXH ngày 07/3/2014).

2. Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014 (Quyết định số 211/QĐ-LĐTBXH ngày 26/02/2014); tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tất cả các đơn vị thuộc Bộ, từ đó các đơn vị triển khai tiếp đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Chủ trì trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội ưu đãi người có công (theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 54/QĐ-BCĐCCHC ngày 30/7/2014 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ):

- Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ VIII khóa XIII.

- Nghị định số 74/2014/NĐ-CP ngày 23/07/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29/7/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

- Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

- Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 05/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/7/2014 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

- Hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng.

- Đã hoàn thành xây dựng, đang xem xét để phê duyệt, ban hành trong năm 2014: Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con đẻ của họ; Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trả thưởng đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh.

4. Kế hoạch năm 2014 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016” (Quyết định số 554/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2014).

5. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định số 424/QĐ-LĐTBXH ngày 14/4/2014); Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng (Quyết định số 674/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 12/6/2014). Hoàn thành xây dựng Thông tư quy định về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014 (Quyết định số 2079/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2013)

7. Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896): Ban hành Quyết định số 117/QĐ-LĐTBXH ngày 25/01/2014 thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ; Quyết định số 421/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 422/QĐ-LĐTBXH ngày 14/4/2014 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 cho giai đoạn 2013-2020 và năm 2014. Hoàn thành việc thống kê, báo cáo kết quả hệ thống hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư theo nội dung, tiến độ yêu cầu của Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

8. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định số 337/QĐ-LĐTBXH ngày 25/3/2014).

9. Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Duy trì vận hành, đảm bảo thông suốt hoạt động trao đổi thông tin giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Chính phủ. Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://www.molisa.gov.vn) từ tháng 3/2014, trong đó thực hiện tích hợp một số ứng dụng và chuyên trang vào Cổng. Xây dựng các phần mềm quản lý chuyên ngành: kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong hoạt động quản lý người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nâng cấp phần mềm quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công.

11. Thành lập Ban chỉ đạo ISO tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3085/LĐTBXH-PC ngày 22/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO); triển khai xây dựng, áp dụng ISO vào hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ.

12. Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (Quyết định số 624/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2014); Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá tại một số địa phương về tình hình tổ chức thực hiện các quy định, thủ tục hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2014 (Quyết định số 1477/QĐ-LĐTBXH ngày 06/11/2014).

13. Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua khen thưởng, xác định kết quả cải cách TTHC là một trong các chỉ tiêu để đánh giá thành tích, khen thưởng hàng năm đối với cá nhân, đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011, thông qua việc sửa đổi bổ sung, ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

14. Đẩy mạnh thực hiện truyền thông về công tác CCHC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua các bài viết đăng tải trên báo và video clip.

II. Đề xuất nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ban chỉ đạo:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

2. Tập trung xây dựng, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các Luật đã được Quốc hội thông qua trong năm 2014.

3. Đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 896 để đảm bảo tiến độ kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

4. Tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian giao dịch về bảo hiểm xã hội cho cá nhân, tổ chức.

6. Tăng cường công tác kiểm tra về CCHC, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, địa phương trọng tâm trọng điểm.

7. Tiếp tục triển khai, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhằm đạt mục tiêu đã đề ra: 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp.

8. Tổ chức điều tra, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong một số lĩnh vực trọng điểm (giáo dục, y tế...).

9. Tiến hành sơ kết 05 năm (2011-2015) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30C/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo từ 2016-2020.

Trên đây là báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban chỉ đạo CCHC, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi