Công văn 429/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 429/TTg-PL

Công văn 429/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ về việc trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:429/TTg-PLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:27/03/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 429 /TTg-PL
V/v:Trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015
 
 

Kính gửi:
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
 
Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, việc này vẫn còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ. Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2015, còn 21 nghị định của Chính phủ, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 9 luật đã có hiệu lực chưa được ban hành, trong đó có 8 nghị định chưa trình dự thảo lên Chính phủ (Phụ lục kèm theo).
Để giải quyết dứt điểm tồn tại nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Bộ trưởng các Bộ tập trung chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 22 văn bản nói trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2015;
2. Đối với 8 dự thảo nghị định chưa trình Chính phủ, các Bộ được giao chủ trì soạn thảo phải khẩn trương hoàn tất việc soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp kịp thời hoàn tất việc thẩm định và các thủ tục theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2015;
3. Đối với những dự thảo văn bản đã được các Bộ trình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thống nhất xử lý; nếu không thống nhất được thì báo cáo Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo xử lý.
Đối với những dự thảo nghị định đã hoàn thành thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần tăng cường đôn đốc và chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý kiến các thành viên Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành;
4. Bộ trưởng các Bộ chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng của văn bản./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3).
42
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
PHỤ LỤC
CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT CHẬM BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số 429/TTg-PL ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

TT
Tên luật
Ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Tiến độ thực hiện
1
Luật bảo vệ môi trường
01/01/2015
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã trình
2
Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chưa trình
3
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã trình
4
Luật hải quan
01/01/2015
Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp
Bộ Tài chính
Đã trình
5
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
01/01/2015
Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Bộ Công An
Đã trình
6
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
01/01/2015
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu.
Bộ Quốc phòng
Chưa trình
7
Luật việc làm
01/01/2015
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Chưa trình
8
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc  gia
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Đã trình
9
Luật xây dựng
01/01/2015
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Bộ Xây dựng
Đã trình
10
Nghị định, về quy hoạch xây dựng
Bộ Xây dựng
Đã trình
11
Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
Bộ Xây dựng
Đã trình
12
Nghị định về hợp đồng xây dựng
Bộ Xây dựng
Đã trình
13
Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng
Bộ Xây dựng
Đã trình
14
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (đổi tên thành Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng)
Bộ Xây dựng
Đã trình
15
Luật đầu tư công
01/01/2015
Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chưa trình
16
Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chưa trình
17
Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chưa trình
18
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chưa trình
19
Luật giáo dục đại học
01/01/2013
Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chưa trình
20
Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đã trình
21
Luật tài nguyên nước
01/01/2013
Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Điều 31)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã trình
22
Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ. 41)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã trình
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi