Công văn 4172/VPCP-QHĐP xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 4172/VPCP-QHĐP

V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

 

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các Bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Công an, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế; Thanh tra Chính phủ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Sóc Trăng, Hà Giang, Bến Tre, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Long An, Bắc Giang, Nghệ An.

 

 

Về các kiến nghị từ kết quả giám sát của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại Báo cáo số 140/BC-MTTW- ĐCT ngày 11 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị còn tồn đọng (tại Báo cáo kèm theo), có văn bản trả lời y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức liên quan và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 6 năm 2020; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: V.I, CN, NC, KGVX, NN, KTTH; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;

- Lưu: VT, QHĐP (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMMai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực