Công văn 4048/UBND-NC Hà Nội 2019 kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Công văn 4048/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4048/UBND-NC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 18/09/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 4048/UBND-NC

V/v Triển khai Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Công an Thành phố;

- UBND quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 2978/BNV-TCPCP ngày 04/7/2019.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật: Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố ... Cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để các hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước khi các khoản tài trợ, viện trợ đó có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Thường xuyên phối hợp với Công an Thành phố, Công an các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đề phòng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội, quỹ để rửa tiền, tài trợ khủng bố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an Thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định chặt chẽ việc tiếp nhận các Chương trình, Dự án tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, báo cáo UBND Thành phố.

4. Công an Thành phố Hà Nội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để có các phương án, biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND Thành phố khi có những vấn đề, sự việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các PCT UBND Thành phố;

- VP UBND TP: CVP, PCVP, NC, TK-BT;

- Lưu: VT, NC (N.Q.Sơn).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Sửu

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực