Công văn 3917/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3917/VPCP-KTTH

Công văn 3917/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 684/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Quyết định 243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và kế hoạch kiểm tra năm 2009
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3917/VPCP-KTTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành:08/06/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 3917/VPCP-KTTH

V/v: báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của TTCP tại công văn số 684/TTg-KTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5123/BTC-PC ngày 22 tháng 4 năm 2010 về việc báo cáo kết quả kiểm tra văn bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 684/TTg-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Để tiếp tục hoàn thiện và phát huy tối đa tác dụng tích cực của các cơ chế chính sách về: kinh doanh xổ số; sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; định mức hành lý của người xuất, nhập cảnh và quà biếu, quà tặng được nhập khẩu miễn thuế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã được kiểm tra để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như công tác quản lý nhà nước. Trong năm 2010, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản sau: Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Kinh doanh xổ số; Nghị định số 66/2002/NĐ-CP về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, quà tặng được nhập khẩu miễn thuế và Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo các Quyết định: số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007, số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ sau:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương:

+ Khẩn trương đôn đốc các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; gửi báo cáo kê khai; xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có quyết định đối với các trường hợp giữ lại tiếp tục sử dụng theo quy hoạch hoặc gửi Bộ Tài chính xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với các trường hợp thu hồi, điều chuyển, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

+ Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, mượn, bố trí làm nhà ở; đẩy nhanh tiến độ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 09 của địa phương hoặc giao cho các Sở, ban, ngành có liên quan (đối với các địa phương không thành lập Ban Chỉ đạo 09) tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý đúng thời hạn quy định. Đôn đốc các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thực hiện kê khai, báo cáo theo đúng quy định; tham gia kiểm tra các cơ sở nhà đất của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn và có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị này.

+ Sớm xây dựng phương án bố trí các khu tái định cư của tỉnh, thành phố để có cơ sở di dời các hộ dân khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh và công bố công khai quy hoạch để các Bộ, cơ quan, công ty nhà nước có cơ sở triển khai thực hiện các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Trong năm 2010, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

a) Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP.

b) Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong quý I năm 2011, Bộ Tài chính tổng hợp kết quả kiểm tra, đồng thời đề xuất xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản nêu trên báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Văn Phượng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi