Công văn 3893/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 3893/BNV-CCHC

Công văn 3893/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3893/BNV-CCHCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trọng Thừa
Ngày ban hành:16/08/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 3893/BNV-CCHC
V/v điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nội vụ về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 và Chương trình phối hợp số 02/CTPH- BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Bộ Nội vụ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Nội vụ tổ chức triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính) năm 2019 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 đạt kết quả chính xác, khách quan, đảm bảo tính đại diện cho người dân, tổ chức thuộc mọi thành phần, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo công tác điều tra xã hội học tại địa phương như sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), gồm:

- Chọn mẫu điều tra xã hội học, từ ngày 15/8/2019 - 05/9/2019;

- Cung cấp thông tin để Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện giám sát, kiểm tra kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học, từ ngày 6/9/2019 - 15/9/2019;

- Gửi nộp kết quả chọn mẫu điều tra xã hội học về Bộ Nội vụ, ngày 16/9/2019;

- Phát, thu phiếu điều tra xã hội học, từ ngày 18/9/2019 - 17/10/2019;

- Gửi nộp kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học về Bộ Nội vụ, ngày 18/10/2019;

- Kiểm tra, phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học, từ ngày 21/10/2019 - 30/10/2019;

- Gửi nộp kết quả kiểm tra, phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học về Bộ Nội vụ, ngày 31/10/2019.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương: (i) Thực hiện các nhiệm vụ đúng theo hướng dẫn điều tra xã hội học tại văn bản này, đảm bảo kết quả điều tra xã hội học khách quan, trung thực; (ii) không định hướng, can thiệp vào quá trình phát phiếu điều tra xã hội học tại địa phương nhằm mục đích thay đổi kết quả khảo sát; (iii)  báo cáo kết quả triển khai các hoạt động về Bộ Nội vụ một cách nghiêm túc, chính xác, đầy đủ.

3. Thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức ở địa phương có nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, đặc biệt là để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học đầy đủ, khách quan.

4. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại địa phương.

5. Bố trí kinh phí, nhân lực phù hợp cho các cơ quan liên quan của địa phương để triển khai các hoạt động của các cơ quan này trong quá trình điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính tại địa phương.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trên để đảm bảo kết quả điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính tại địa phương khách quan, trung thực. Mọi thông tin liên quan xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ theo email: [email protected]./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam (để p/h);
- Trung ương Hội CCB Việt Nam (để p/h);
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (để p/h);
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi