Công văn 3788/BTTTT-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn 9510/VPCP-KSTT thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------
Số: 3788/BTTTT-BC
V/v: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PTTg Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017
 
 
Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để việc triển khai được kịp thời và hiệu quả, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với các nội dung sau:
a) Đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên chuyên mục Cải cách hành chính công trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;
b) Niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính giải đáp các nội dung liên quan;
c) Tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, kết quả thực hiện, ý kiến đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích dưới các hình thức phù hợp.
2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam các nội dung cụ thể sau:
a) Tập huấn cho nhân viên bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: cách thức, phương pháp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tra cứu thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vấn đề thường xảy ra khi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân; giải thích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Để triển khai nội dung nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cử cán bộ hướng dẫn, tập huấn các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Quý cơ quan.
Đầu mối liên hệ: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, điện thoại: 0912883888, email: hongntv@vnpost.vn
b) Thực hiện kết nối hệ thống thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong quá trình triển khai kết nối hệ thống thông tin, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên hệ với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn chi tiết.
Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, điện thoại: 0912373907, email: nptien@mic.gov.vn.
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Ban CĐCCHC của Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Cục THH;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, BC (01), NTH (166).
BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

thuộc tính Công văn 3788/BTTTT-BC

Công văn 3788/BTTTT-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn 9510/VPCP-KSTT thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3788/BTTTT-BCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành:18/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi