Công văn 3704/VPCP-KSTT 2021 về báo cáo 334/BC-MTTW-BTT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_______________

Số: 3704/VPCP-KSTT

V/v Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03   tháng 6  năm 2021

      

 

Kính gửi:

                  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                  - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT ngày 17 tháng 5 năm 2021 về Kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ:

- Thông tin đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết quả sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về công tác cải cách hành chính liên quan đến nội dung kiến nghị.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, triển khai tốt công tác cải cách hành chính nói chung, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức nói riêng tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 sắp tới.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo thẩm quyền (Báo cáo gửi kèm).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biết; Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;

- Lưu: VT, KSTT (02). NTQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

[daky]

Nguyễn Xuân Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3704/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo 334/BC-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3704/VPCP-KSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!