Công văn 3065/BTC-QLCS 2016 triển khai Nghị định 04/2016 và Thông tư 23/2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 3065/BTC-QLCS
V/v:Triển khai Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Ngày 06/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tiếp đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).
Nội dung của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP và Thông tư số 23/2016/TT-BTC có nhiều Điểm mới về xác định đơn vị SNCL đủ Điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; quy trình, thủ tục xác định giá trị tài sản và giao tài sản cho đơn vị SNCL, đồng thời quy định cụ thể thời hạn thực hiện từng khâu công việc.
Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị SNCL quản lý, tạo Điều kiện cho các đơn vị khai thác, sử dụng tài sản có hiệu quả; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về các nội dung của Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên để triển khai thực hiện.
2. Thực hiện rà soát toàn bộ các đơn vị SNCL hiện có thuộc phạm vi quản lý để xác định:
a) Các đơn vị SNCL đủ Điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2016/TT-BTC (gọi là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính).
b) Các đơn vị SNCL chưa đủ Điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2016/TT-BTC (gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính).
3. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Thông báo danh Mục các đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý đủ Điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 20/5/2016.
4. Các đơn vị SNCL đủ Điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện:
a) Kiểm kê, phân loại tài sản theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.
b) Thực hiện xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 23/2016/TT-BTC và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định giao tài sản cho đơn vị.
Thời hạn thực hiện Điểm a, Điểm b nêu trên là 06 tháng kể từ ngày có Thông báo danh Mục đơn vị SNCL đủ Điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền.
c) Thực hiện kê khai, báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản nhà nước sử dụng vào Mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo thời hạn quy định tại Điều 18 Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
5. Ban hành Quyết định và tổ chức giao tài sản cho đơn vị SNCL tự chủ tài chính đúng thời hạn quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 11 Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
6. Đối với các đơn vị SNCL không đủ Điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản nhà nước vào Mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý các trường hợp sử dụng tài sản không đúng Mục đích được giao. Các trường hợp có nhu cầu sử dụng tài sản vào Mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 19, Điều 20 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp, xử lý./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

thuộc tính Công văn 3065/BTC-QLCS

Công văn 3065/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị định 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 23/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3065/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành:09/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi