Công văn 2968/TCHQ-GSQL đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch COVID-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_________

Số: 2968/TCHQ-GSQL
V/v:
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

 

Để kịp thời đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan theo chỉ đạo của Chính phủ tại các Chỉ thị, Nghị quyết được ban hành trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, Tổng cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị một số nội dung sau:

1. Báo cáo các giải pháp, sáng kiến và kinh nghiệm tốt đã được các đơn vị triển khai trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 mà thực tiễn thực hiện đã phát huy hiệu quả, đem lại những thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Đề xuất những giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục khó khăn sau dịch bệnh COVID-19, cụ thể:

(i) Đơn giản hóa bộ hồ sơ hải quan, cách thức nộp hồ sơ hải quan;

(ii) Cắt giảm, đơn giản hóa các khâu nghiệp vụ trong quy trình thủ tục hải quan;

(iii) Rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa;

(iv) Cắt giảm các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chi phí kiểm tra chuyên ngành; chi phí lưu kho, bãi tại cửa khẩu,...;

(v) Kiến nghị các giải pháp khác nhằm đơn giản hóa, hiện đại hóa và minh bạch hóa và hạn chế sự tiếp xúc giữa công chức hải quan và người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Yêu cầu các đơn vị gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 9/5/2020 để tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động về cải cách thủ tục hải quan, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);

- Phòng TM&CN Việt Nam (để phối hợp);

- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);

- Website Hải quan (để đăng tải);

- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2968/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2968/TCHQ-GSQL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực